Wyświetlam stronę 5. Znaleziono łącznie 272 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Wsg

Studia turystyka i rekreacja

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Słupsku
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Sylwetka absolwenta stanowi pochodną misji Uczelni oraz przyjętej koncepcji programu i metodyki kształcenia. Podstawowymi komponentami tej sylwetki, odpowiednio do zadań są: wiedza, umiejętności praktyczne, postawy przedsiębiorcze i kreatywne, a równocześnie wrażliwe społecznie. Ta...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Ekonomiczno-Menedżerski
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Turystyki
Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wyższa Szkoła Hotelarstwa Gastronomii i Turystyki
Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Turystyki
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Turystyki i Nauk o Zdrowiu
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Inżynierii Dentystycznej
Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych im prof. Meissnera w Ustroniu

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki
Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Turystyki i Rekreacji
Wyższa Szkoła Menedżerska w Białymstoku

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

WYDZIAŁ TURYSTYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA
Wyższa Szkoła Organizacji Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I TURYSTYKI
Wyższa Szkoła Organizacji Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Nowym Sączu

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Turystyki i Ekonomii
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Turystyki i Rekreacji
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Turystyki, Handlu i Usług
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

Wyzsza_szkola_turystyki_i_hotelarstwa_w_lodzi

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Turystyki i Rekreacji
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi

SPECJALIZACJE: - turystyka W ramach specjalizacji student nabywa wiedzę teoretyczną oraz umiejętności przydatne w przyszłej karierze zawodowej. Kolejne etapy nauki pozwalają poznać prawne i ekonomiczne podstawy funkcjonowania rynku i przedsiębiorstw turystycznych oraz istot...

Wyzsza_szkola_turystyki_i_hotelarstwa_w_lodzi

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Zamiejscowy w Gostyninie
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi

SPECJALIZACJE: turystyka W ramach specjalizacji student nabywa wiedzę teoretyczną oraz umiejętności przydatne w przyszłej karierze zawodowej. Kolejne etapy nauki pozwalają poznać prawne i ekonomiczne podstawy funkcjonowania rynku i przedsiębiorstw turystycznych oraz istotę ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Bezwydziałowa_tir
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...