Wyświetlam stronę 5. Znaleziono łącznie 1693 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

B

Studia inżynieria biomedyczna (w języku polskim)

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Politechnika Łódzka

Reklamy Google

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia organizacja i zarządzanie opieką nad osobami starszymi

Wydział Zamiejscowy w Opolu
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Opolu

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia organizacja i zarządzanie opieką nad osobami starszymi

Wydział Zamiejscowy w Zabrzu
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Zabrzu

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie i rozliczanie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich

Wydział Zamiejscowy w Zabrzu
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Zabrzu

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie w sytuacjach kryzysowych i ochrona ludności

Wydział Zamiejscowy w Zabrzu
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Zabrzu

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie w sytuacjach kryzysowych i ochrona ludności

Wydział Zamiejscowy w Opolu
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Opolu

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia organizacja i zarządzanie opieką nad osobami starszymi

Wydział Zamiejscowy w Chełmie
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Chełmie

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie i administracja w procesie transgranicznym - oferta specjalna

Wydział Zamiejscowy w Elblągu
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Elblągu

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia organizacja i zarządzanie opieką nad osobami starszymi

Wydział Zamiejscowy w Krakowie
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Krakowie

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia organizacja i zarządzanie opieką nad osobami starszymi

Wydział Zamiejscowy w Łomży
Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia organizacja i zarządzanie opieką nad osobami starszymi

Wydział Zarządzania w Warszawie
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie

Swps

Studiuj ten kierunek

Studia kulturowe zarządzanie miastem - urban studies

Wydział Kulturoznawstwa i Filologii
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Swps

Studiuj ten kierunek

Studia kulturowe zarządzanie miastem - urban studies

Wydział Kulturoznawstwa i Filologii
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Wseiz

Studiuj ten kierunek

Studia mechanika i budowa maszyn

Wydział Zarządzania
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

INŻYNIER
w zakresie specjalności:
- inżynieria jakości
- projektowanie i sterowanie komputerowe
- spawalnictwo

Ipip%20pl

Studiuj ten kierunek

Studia papiernictwo i poligrafia

Instytut Papiernictwa i Poligrafii
Politechnika Łódzka

Sylwetka absolwenta Absolwent kierunku Papiernictwo i Poligrafia jest przygotowany do wykonywania pracy zawodowej w przemyśle papierniczym i poligraficznym na stanowiskach inżynierskich, w zakresie obsługi maszyn i procesów technologicznych, współdziałania ze służbami pomocniczy...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
matematyka jezyk obcy
Przedmioty opcjonalne:
chemia fizyka

Logozaz2

Studiuj ten kierunek

Studia finanse i rachunkowość

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki

kierunek: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Specjalności wybierane w trakcie studiów: DORADCA FINANSOWY RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI studia II stopnia (2-letnie magisterskie) – stacjonarne, orientacyjny limit miejsc – 140 (min. 35) studia II stopnia (2-letnie magisterskie) – n...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
matematyka historia geografia informatyka

Logozaz2

Studiuj ten kierunek

Studia finanse i rachunkowość

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki

kierunek: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Specjalności wybierane w trakcie studiów: DORADCA FINANSOWY RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI studia II stopnia (2-letnie magisterskie) – stacjonarne, orientacyjny limit miejsc – 140 (min. 35) studia II stopnia (2-letnie magisterskie) – n...

B

Studiuj ten kierunek

Studia automatyka i robotyka

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Politechnika Łódzka

Absolwent studiów I stopnia kierunku Automatyka i Robotyka jest przygotowany do podjęcia pracy związanej z eksploatacją urządzeń automatyki i robotyki w charakterze wykonawcy na stanowiskach związanych z: - utrzymywaniem ruchu systemów automatyki oraz zrobotyzowanych stanowisk p...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
chemia fizyka
Przedmioty opcjonalne:
matematyka jezyk obcy

B

Studiuj ten kierunek

Studia elektronika i telekomuikacja

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Politechnika Łódzka

Cele kształcenia Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku "Elektronika i telekomunikacja" posiada wiedzę podstawową i specjalistyczną z zakresu współczesnej elektroniki i telekomunikacji oraz informatyki a także podstawową wiedzę z zakresu organizacji pracy zespołowej. Uz...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
chemia fizyka
Przedmioty opcjonalne:
matematyka jezyk obcy

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Zamiejscowy w Łomży
Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży

Turystyka i rekreacja jest kierunkiem interdyscyplinarnym, dlatego też program studiów zawiera przedmioty z wielu dziedzin. Program nauczania obejmuje pięć bloków z zakresu: środowiska, kultury, humanistyki, ekonomii i prawa oraz przedmioty praktyczne.Blok środowisko jest najbardzi...

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...