Wyświetlam stronę 59. Znaleziono łącznie 1167 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Uw_logo

Studia finanse i rachunkowość

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski

Sylwetka absolwenta studiów I stopnia: Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowość posiada kompendium wiedzy w zakresie finansów przedsiębiorstw, rachunkowości zarządczej i menedżerskiej oraz zasad funkcjonowania instytucji rynku kapitałowego, oraz ich roli w ochronie przed ry...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia bezpieczeństwo i higiena pracy

Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Specjalności - Zarządzanie bezpieczeństwem pracy - Bezpieczeństwo pracy w przemyśle Specjalność wybiera się po I roku studiów. Na obu specjalnościach realizowane są przedmioty kształcenia nauczycieli. Sylwetka absolwenta Absolwent powinien posiadać wiedzę ogólna z z...

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia bezpieczeństwo i higiena pracy

Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Specjalności - Zarządzanie bezpieczeństwem pracy - Bezpieczeństwo pracy w przemyśle Specjalność wybiera się po I roku studiów. Na obu specjalnościach realizowane są przedmioty kształcenia nauczycieli. Sylwetka absolwenta Absolwent powinien posiadać wiedzę ogólna z z...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia projektowanie gier komputerowych

Kierunki studiów
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu

Celem studiów jest zapoznanie z podstawowymi pojęciami i narzędziami wykorzystywanymi w realizacji gier komputerowych. Słuchacze uzyskają wiedzę z zakresu budowy, projektowania i programowania gier ze szczególnym uwzględnieniem projektowania grafiki 2D, modelowaniem 3D, projektowan...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka i ekonometria

Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warszawski

Studia I stopnia:

Program studiów obejmuje cztery typy zajęć dających razem unikatowy profil absolwenta:

- zaawansowane zajęcia ogólnoekonomiczne,
- zajęcia kierunkowe z zakresu statystyki, ekonometrii, metod ilościowych oraz narzędzi informatycznych,
...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia w zakresie stosowanych nauk społecznych

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Uniwersytet Warszawski

Specjalizacje realizowane w ramach kierunku Antropologia współczesności: badanie i animacja kultury, Edukacja obywatelska, Konsultant społeczno-prawny, Rozwiązywanie konfliktów i promocja rozwoju organizacyjnego i indywidualnego, Zarządzanie kadrami, Praca w środowisku rodzi...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka biologia wos historia język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia public relations

Kierunki studiów
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy przede wszystkim do budowania strategii PR i utrzymywania pozytywnego wizerunku firmy, instytucji czy osoby, poprzez ciągły kontakt z klientami i mediami oraz za pośrednictwem różnorodnych działań promocyjnych. Słuchacze nauczą się przygot...

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...