Wyświetlam stronę 6. Znaleziono łącznie 389 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia administracja

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Warunki przyjęcia: - o przyjęcie na studia w WSAP może ubiegać się osoba legitymująca się świadectwem dojrzałości, warunkiem przyjęcia jest złożenie podania wraz z wymaganymi dokumentami, rekrutacja będzie prowadzona na kierunek administracja i dwie formy studiowania: studia...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Administracji
Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej

Specjalności:

- Administracja publiczna
- Administracja bezpieczeństwa
- Administracja finansami

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Administracji
Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie

Wbwbw

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Ekonomiczny w Opolu
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Specjalności: Administracja Samorządowa Administracja Skarbowa Działalność Organizacji Pozarządowych Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia do Wyższej Szkoły Bankowej składają w Biurze Informacji i Rekrutacji następujące dokumenty: a) podanie o przyjęcie do...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Wsb_logo

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Finansów i Bankowości
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Twoje perspektywy zawodowe Jako absolwent tego kierunku z powodzeniem będziesz realizować się zawodowo, podejmując pracę w administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjach współpracujących z administracją publiczną. Będziesz mieć również możliwość ubiegania się o pracę w o...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Specjalności: Administracja Podatkowa Administracja Publiczna Administracja Samorządowa i Finanse Publiczne

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Administracji
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Nauk Społeczno-Prawnych
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego ‘Apeiron’ w Krakowie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Celem studiów na kierunku Administracja jest wykształcenie absolwenta zdolnego do rozwiązywania kluczowych problemów prawnych i administracyjnych związanych z funkcjonowaniem w ramach nowej koncepcji administracji publicznej w Polsce. Studia na kierunku administracja pozwalają ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Administracji i Zarządzania
Wyższa Szkoła Biznesu w Pile

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Administracji
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Katedra Administracji i Politologii
Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Administracji
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Prawa i Administracji
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Nauk Społecznych
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Administracji
Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Administracyjno-Humanistyczny
Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Administracji i Stosunków Międzynarodowych
Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...