Wyświetlam stronę 6. Znaleziono łącznie 746 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Logo21

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Szczeciński

Studia trwają dwa lata (cztery semestry). Wykładane przedmioty tworzą cztery bloki tematyczne: 1. Językoznawstwo oraz językoznawstwo stosowane 2. Literaturoznawstwo 3. Kulturoznawstwo 4. Praktyczna nauka języka angielskiego Zajęcia prowadzone są w  języku angielsk...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Rekrutacja na II stopień studiów Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim obejmująca wiedzę o kulturze, historii i literaturze krajów anglosaskich oraz językoznawstwo i metodykę nauczania języka angielskiego. Ocenę dostateczną stanowi minimum 10 punktów. Maksymalnie można u...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Neofilologii
Uniwersytet Warszawski

Studenci doskonalą praktyczną znajomość języka angielskiego, pogłębiają wiedzę językoznawczą, poznają historię, kulturę i literaturę krajów anglojęzycznych. Pierwszy rok jest propedeutyczny, wszystkich studentów obowiązuje jednolity program. Od drugiego roku student wybiera p...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
angielski
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Instytut Filologiczno-Pedagogiczny
Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego

Absolwent studiów filologicznych powinien posiadać wiedzę o języku, literaturze i kulturze krajów obszaru UK i USA na poziomie co najmniej średniozaawansowanym oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu codziennym. Powinien legitymować się zbliżoną do rodzimej zn...

Wshwz

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Nauk Społecznych w Nowym Sączu
Wschód - Zachód Szkoła Wyższa im. Henryka Jóźwiaka w Łodzi

Absolwent kierunku filologia germańska jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka niemieckiego, translatoryki polsko-niemieckiej i niemiecko-polskiej. Legitymuje się ponadto gruntownym wykształceniem ogólnohumanistycznym oraz wysokim poziomem wiedzy o kulturze, liter...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Nauk Humanistycznych
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

I STOPIEŃ Absolwent kierunku filologia otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy licencjata. Studia wyposażają studenta w wysoki poziom przygotowania humanistycznego oraz dają ogólną znajomość literatury, kultury i historii angielskiego obszaru językowego a t...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Nauk Humanistycznych w Ełku
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Studia na kierunku Filologia pozwalają nie tylko na praktyczne opanowanie danego języka obcego, ale także na poznanie jego naukowego opisu gramatycznego, jego użycia w literaturze pięknej i zawodowej oraz tła krajoznawczego, obyczajowego i kulturowego narodu nim się posługującego. ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Filologiczny
Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy

Studia filologiczne należą do najpopularniejszych w Polsce, a filologie angielska, niemiecka, francuska, włoska i hiszpańska to obecnie najbardziej oblegane w Polsce specjalności na kierunku filologicznym. Popularność studiów filologicznych wynika m.in. z wymogów nowoczesnego rynku...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Humanistyczno-Społeczny
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Zielonogórski

Sylwetka absolwenta W programie studiów znajdują się między innymi takie przedmioty jak: wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego, literatura, kultura i historia krajów anglosaskich, nauka o języku i jego odmianach, językoznawstwo oraz metodyka nauczania języka angielskieg...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Instytut Humanistyczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

Absolwent filologii angielskiej posiada biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie oraz szeroką wiedzę z zakresu językoznawstwa, literatury, kultury i cywilizacji krajów angielskiego obszaru językowego. Nabywa on również umiejętności tłumaczenia różnych typów tekstów ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Instytut Neofilologii
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Specjalizacje: - Specjalizacja nauczycielska (Język angielski z Edukacją wczesnoszkolną) - Specjalizacja tłumaczeniowa (Translatoryka) Wszystkie studia filologiczne prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, i trwają 6 semestrów. Absolwenci uzyskują tytuł lice...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Absolwent studiów powinien posiadać podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu wybranego języka oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu. Powinien legitymować się zbliżoną do rodzimej znajomością jednego języka obcego na poziomie biegłości C1 ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
* angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Instytut Humanistczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

Absolwent specjalności legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością jednego języka obcego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Posiada interdys...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Instytut Neofilologii
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Instytut Neofilologii prowadzi rekrutację na kierunek filologia w specjalności filologia angielska ze specjalizacjami (do wyboru): - translatorską (dla tłumaczy) - dziennikarską - ukrainistyczną Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w trybie konkursu świadectw dojrzałości.

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Zamiejscowy Ośr. Dyd. Sucha Beskidzka
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Absolwent studiów powinien posiadać podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu wybranego języka oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu. Powinien legitymować się zbliżoną do rodzimej znajomością jednego języka obcego na poziomie biegłości C1 ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Kolegium Języków Obcych
Politechnika Śląska w Gliwicach

Specjalności: - nauczycielska - tłumaczeniowo-biznesowa

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

STUDIA II STOPNIA: Sylwetka absolwenta Celem kształcenia na kierunku filologia angielska jest stworzenie studentom możliwości zapoznania się z najnowszymi trendami naukowymi w kulturze, literaturze i językoznawstwie krajów anglojęzycznych oraz doskonalenia umiejętności językowy...

Pwsz%20gorzow

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Instytut Humanistyczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim

Absolwenci tej specjalności uzyskują tytuł licencjata. Po I roku studiów mają możliwość wyboru specjalizacji nauczycielskiej ze specjalnością dodatkową: pedagogika wczesnoszkolna lub specjalizacji nienauczycielskiej: praca socjalna. Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności języko...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Absolwent specjalności filologia angielska posiada biegłą znajomość języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych umiejętności. Otrzymuje wiedzę z zakresu historii, kultury i literatury krajów anglojęzycznych oraz ogólne wykształcenie językoznawcze. Ab...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
angielski

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...