Wyświetlam stronę 6. Znaleziono łącznie 746 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Filologiczny
Wyższa Szkoła Języków Obcych w Świeciu

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Zamiejscowy w Przasnyszu
Wyższa Szkoła Języków Obcych w Świeciu

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Neofilologii
Wyższa Szkoła Języków Obcych w Szczecinie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Filologiczny
Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy

Studia filologiczne należą do najpopularniejszych w Polsce, a filologie angielska, niemiecka, francuska, włoska i hiszpańska to obecnie najbardziej oblegane w Polsce specjalności na kierunku filologicznym. Popularność studiów filologicznych wynika m.in. z wymogów nowoczesnego rynku...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Nauk Społecznych
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Nauk Społecznych
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wyższa Szkoła Współpracy międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera
Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera z siedzibą w Wołominie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Zarządzania
Wyższa Szkoła Zarządzania ‘Edukacja’ we Wrocławiu

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Humanistyczny
Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach

Studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) – 6 semestrów licencjackie (I stopnia) i 4 semestry uzupełniające magisterskie (II stopnia).

Program studiów obejmuje bloki przedmiotów ogólnych, kierunkowych, związanych z wybraną specjalnością i specjalizacją....

Mfi

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Gdański

Na studiach I stopnia realizowany jest intensywny program nauczania języka angielskiego rozwijający wszystkie umiejętności językowe. W języku angielskim prowadzone są również zajęcia z historii, literatury i kultury Wielkiej Brytanii i USA oraz z językoznawstwa. Specjalizacja naucz...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski angielski

Logo10

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kierunek, który cieszy się renomą i należy od lat do najchętniej wybieranych studiów na UMK, między innymi ze względu na bardzo urozmaicony program studiów (praktyczna nauka języka angielskiego, przedmioty kierunkowe wykładane po angielsku, zajęcia prowadzone również przez native s...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Opolski

Studia na kierunku Filologia Angielska dają możliwość zapoznania się z różnorodnymi aspektami dotyczącymi kultury, literatury oraz językoznawstwa angielskiego. Umożliwiają też zdobycie ogólnego wykształcenia humanistycznego. II stopień: 1. O przyjęcie na studia II stopnia na kie...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
angielski

Baner

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej
Politechnika Koszalińska

Nazwa kierunku, to Filologia, w ramach specjalności studenci szkoleni są w jednym języku tak, by samodzielnie móc nauczać. Jednocześnie jednak student ma po trzech latach władać drugim językiem w stopniu poprawnym. Praca po studiach Absolwent może pracować wszędzie tam, gdzie wym...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski angielski

Ka

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Nauk Humanistycznych
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie

Na kierunku Filologia na Wydziale Nauk Humanistycznych prowadzone są dwie specjalności: - Filologia angielska - specjalność nauczycielska - język angielski i plastyka Zgodnie z rozporządzeniem MENiS, studia nauczycielskie przygotowują do pracy w charakterze nauczyciela dwóch...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Filologiczno-Historyczny
Akademia Pomorska w Słupsku

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
angielski

Logo21

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Szczeciński

Studia trwają trzy lata (sześć semestrów). Wykładane przedmioty tworzą pięć podstawowych bloków tematycznych: 1. Praktyczna nauka języka angielskiego, 2. Praktyczna nauka drugiego języka obcego, 3. Wiedza o języku i komunikacji, 4. Wiedza o literaturze i kulturze a...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski angielski

Logo21

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Szczeciński

Studia trwają dwa lata (cztery semestry). Wykładane przedmioty tworzą cztery bloki tematyczne: 1. Językoznawstwo oraz językoznawstwo stosowane 2. Literaturoznawstwo 3. Kulturoznawstwo 4. Praktyczna nauka języka angielskiego Zajęcia prowadzone są w  języku angielsk...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Rekrutacja na II stopień studiów Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim obejmująca wiedzę o kulturze, historii i literaturze krajów anglosaskich oraz językoznawstwo i metodykę nauczania języka angielskiego. Ocenę dostateczną stanowi minimum 10 punktów. Maksymalnie można u...

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...