Wyświetlam stronę 6. Znaleziono łącznie 125 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia fizjoterapia

Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Logo

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Wydział Fizjoterapii
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Postępowanie kwalifikacyjne I STOPIEŃ - Warunkiem przyjęcia jest odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej, sporzą­dzo­nej po zakończeniu całego postępowania kwalifikacyjnego, obejmującego weryfikację złożonych (wymaganych) dokumentów oraz: - ocenę poziomu wiedzy ka...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Instytut Ochrony Zdrowia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Sześciosemestralne studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku Fizjoterapia prowadzone są w trybie stacjonarnym (2903 godzin dydaktycznych i 923 godziny praktyk zawodowych) i niestacjonarnym (1874 godzin dydaktycznych i 923 godziny praktyk zawodowych). Studia kończą się pr...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Wydział Fizjoterapii i Pedagogiki
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

Fizjoterapia należy do dynamicznie rozwijających się dziedzin współczesnej medycyny. Jest to metoda leczenia, która obejmuje: leczenie ruchem, czyli kinezyterapię, masaż oraz fizykoterapię, tj. wykorzystanie środków fizykalnych jak np.: laser, pole magnetyczne, pole elektryczne w p...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka jezyk obcy

Wsbip

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Na kierunku Fizjoterapia studenci kształceni są w zakresie kinezyterapii, fizykoterapii, masażu leczniczego. Trzyletnie, zawodowe studia zapewniają zdobycie odpowiedniej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Na bazie...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Instytut Ochrony Zdrowia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

Intensywny rozwój medycyny fizykalnej w ostatnich dziesięcioleciach, w ramach, której znajduje się fizjoterapia, zrodził oczekiwania społeczne w zakresie nowoczesnej terapii, rehabilitacji i odnowy biologicznej. Wywołał również wpływ na zmiany w przygotowaniu odpowiednich pracownik...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
* biologia

Logo__akademia_wychowania_fizycznego_i_sportu_im_jedrzeja_sniadeckiego_w_gdansku

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Wydział Wychowania Fizycznego
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Absolwenci studiów II stopnia w zakresie fizjoterapii otrzymują tytuł zawodowy magistra. Uzyskują przygotowanie do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi w zakresie zarówno profilaktyki jak i terapii a także prowadzenia i programowania zabiegów rehabilitacyjnych i fizjoterap...

Gugu

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Wydział Nauk o Zdrowiu
Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu

Kierunek fizjoterapii jest niezwykle popularnym kierunkiem. Jest to kierunek dla ludzi aktywnych, dynamicznych, lubiących pracę z ludźmi. Od dobrego fizjoterapeuty wymaga się odpowiedzialności, kreatywności, szybkich i trafnych decyzji oraz co najważniejsze - cierpliwości, zrozumie...

Wpia2

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Kim będziesz po ukończeniu studiów na kierunku Fizjoterapia? Absolwenci uzyskują wykształcenie i przygotowanie zawodowe - zgodne z wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia - do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników nat...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Wydział Przyrodniczo-Techniczny
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Wydział Pedagogiczny i Ochrony Zdrowia
Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach

Absolwent kierunku Fizjoterapia jest przygotowany do podjęcia pracy fizjoterapeuty w placówkach otwartej i zamkniętej służby zdrowia, takich jak: szpitalne oddziały rehabilitacji, sanatoria, przychodnie, a także w takich placówkach jak, poradnie, domy opieki społecznej, domy dla ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Wydział Fizjoterapii
Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia w geriatrii i opiece paliatywnej

Wydział Pedagogiczny i Ochrony Zdrowia
Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach

Celem studiów jest pozyskanie fizjoterapeutów, psychoterapeutów medycznych i specjalistów w zakresie usprawniania osób w wieku geriatrycznym oraz opiece paliatywnej.

Absolwenci uzyskują w oparciu o wiedzę ogólnomedyczną przygotowanie praktyczne i zawodowe z zakresu fizjo...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Turystyki i Promocji Zdrowia
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Studia I stopnia Specjalności: - Turystyka międzynarodowa - Hotelarstwo i gastronomia - Turystyka zdrowotna i agroturystyka - Informacja i informatyka w turystyce - Zarządzanie w sporcie i rekreacji Studia II stopnia Specjalności: - Turystyka międzynaro...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia gerontopedagogika

Wydział Historyczno-Pedagogiczny
Uniwersytet Opolski

Przygotowuje animatorów i organizatorów pracy z ludźmi starszymi – w wieku emerytalnym, którzy potrafią zagospodarować czas wolny, aktywizować osoby starsze, aby nadal rozwijały się, jak i zapewnić im opiekę w placówkach opiekuńczych, przeznaczonych dla tej kategorii wiekowej. A...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia lekarsko-dentystyczny

Oddział Stomatologiczny
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Jakie przedmioty będziesz studiować chemia z biochemią, biofizyka, biologia, anatomia człowieka, histologia z cytologią i embriologią, fizjologia człowieka, mikrobiologia z immunologią, patomorfologia, patofizjologia, farmakologia, stomatologia społeczna, radiologia ogólna, chirur...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
biologia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Wydział Historyczno-Pedagogiczny
Uniwersytet Opolski

Przygotowuje do działalności opiekuńczej, zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych podopiecznych, zapobiegania powstawaniu trudnych sytuacji życiowych. Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do pracy z dziećmi, młodzieżą z deficytami rozwojowymi, jednostka...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika pracy z doradztwem zawodowym

Wydział Historyczno-Pedagogiczny
Uniwersytet Opolski

Specjalność Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym przygotowuje do pracy w takich dziedzinach życia, jak: służby socjalne w instytucjach i miejscach pracy, instytucjach systemu poradnictwa zawodowego. W ramach instrumentalizacji zawodowej absolwenci uzyskują wiedzę o psychiczny...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika pracy z doradztwem zawodowym

Wydział Historyczno-Pedagogiczny
Uniwersytet Opolski

Specjalność Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym przygotowuje do pracy w takich dziedzinach życia, jak: służby socjalne w instytucjach i miejscach pracy, instytucjach systemu poradnictwa zawodowego. W ramach instrumentalizacji zawodowej absolwenci uzyskują wiedzę o psychiczny...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pracownik służb społecznych

Wydział Historyczno-Pedagogiczny
Uniwersytet Opolski

Absolwenci nabywają wiedzę i umiejętności przydatne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, a także dla lokalnych polityków społecznych, animatorów i liderów życia społecznego w środowiskach lokalnych, działaczy społecznych w organizacjach pozarządowych. Zawód pracownika socja...

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...