Wyświetlam stronę 6. Znaleziono łącznie 133 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia pielęgniarstwo tzw. pomostowe

Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Studia pomostowe obejmują szeroki wachlarz przedmiotów kształcenia ogólnego i zawodowego przygotowujących do realizacji specjalistycznej praktyki pielęgniarskiej, zgodnie z oczekiwaniami odbiorców w zmieniających się realiach systemu ochrony zdrowia także poza granicami Polski. ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo tzw. pomostowe

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

- A - 2 semestry (lub 1150 godz.) dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych - B - 3 semestrów (lub 2410 godz.) dla absolwentów dwuletnich medycznych szkół zawodowych - C - 2 semestry (lub 1984 godz.) dla absolwentów dwuipółletnich medycznych szkół zawodowych - D - 2 ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo tzw. pomostowe

Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa
Gdański Uniwersytet Medyczny

Na studia I stopnia, kierunek pielęgniarstwo mogą być przyjmowani : - grupa A – absolwenci pięcioletnich liceów medycznych, - grupa C – absolwenci dwuletnich medycznych szkół zawodowych pracujący w swoim zawodzie O przyjęciu na I rok studiów w ramach określonego limitu miej...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo tzw. pomostowe

Wydział Nauk o Zdrowiu
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Przyjęcie na studia pierwszego stopnia niestacjonarne uzupełniające o kierunku pielęgniarstwo następuje na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej ogólne wiadomości z zakresu pielęgniarstwa.

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo tzw. pomostowe

Wydział Nauk o Zdrowiu
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Celem studiów pielęgniarskich jest poznanie przez studentów tajników ludzkiego ciała i nauczenia ich odpowiadać na potrzeby organizmu.

Zakres umiejętności:
Student poznaje pielęgniarstwo jako sztukę działania: profesjonalne pielęgnowanie, sprawne zabiegi pielęgniarski...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo tzw. pomostowe

Instytut Położnictwa i Pielęgniarstwa
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Studia pomostowe przeznaczone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie położnej lub pielęgniarki. Absolwenci studiów pomostowych mają możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia (magistersk...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo tzw. pomostowe

Instytut Zdrowia
Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego

Informujemy, że Instytut Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego realizuje projekt "Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych".

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo tzw. pomostowe

Wydział Nauk o Zdrowiu
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Absolwent studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo otrzymuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa Absolwent powinien być przygotowany do samodzielnego pełnienia roli zawodowej. Rolę pielęgniarki wyznaczają funkcje w ramach, których absolwent powinien być przygotowany do...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka biologia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo tzw. pomostowe

Instytut Gospodarki i Polityki Społecznej
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

Absolwent studiów pielęgniarskich na poziomie licencjackim posiada wiedzę w zakresie: - nauk medycznych, pielęgniarskich i społecznych; umiejętności pomagania jednostce, rodzinie i grupie społecznej w osiąganiu i utrzymaniu pełni możliwości fizycznych, psychicznych, społecznych ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo tzw. pomostowe

Instytut Zdrowia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Współczesne polskie pielęgniarstwo znajduje się w okresie dynamicznego rozwoju. Wraz ze zmianami zachodzącymi w życiu społecznym i oczekiwaniami w stosunku do opieki zdrowotnej ulega zmianie rola zawodowa pielęgniarki. Wzbogaca się wiedza pielęgniarska, która wyznacza zmiany w pra...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo tzw. pomostowe

Wydział Pielęgniarstwa
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo przygotowany jest do samodzielnego pełnienia roli zawodowej posługując się wiedzą z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych. Posiada umiejętności: korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu o...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo tzw. pomostowe

Instytut Medyczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku

Podstawę zakwalifikowania do przyjęcie kandydata na I rok studiów niestacjonarnych na kierunku pielęgniarstwo – studia licencjackie pomostowe stanowi pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu pielęgniarstwa. Treść rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje wiedzę kandydata z zakres...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo tzw. pomostowe

Instytut Ochrony Zdrowia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

Studia niestacjonarne przeznaczone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości i dyplom pielęgniarski, które chcą uzupełnić wykształcenie do poziomu studiów wyższych zawodowych. Czas trwania studiów i liczba godzin dydaktycznych zależy od rodzaju ukończonej średniej szkoły pie...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia położnictwo tzw. pomostowe

Wydział Nauk o Zdrowiu
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Przyjęcie na studia pierwszego stopnia niestacjonarne uzupełniające o kierunku pielęgniarstwo następuje na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej ogólne wiadomości z zakresu położnictwa.

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia położnictwo

Wydział Nauk o Zdrowiu
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

O przyjęcie na studia drugiego stopnia stacjonarne o kierunku położnictwo mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia o kierunku pielęgniarstwo. Przyjęcie na studia następuje na podstawie średniej ocen z egzaminów uzyskanej podczas studiów I stopnia o ki...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia biologia

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Akademia Pomorska w Słupsku

Studia I stopnia Specjalności: - biologia z przyrodą (n) - biologia medyczna - biologia środowiskowa - ekoturystyka (n) - specjalność nauczycielska Studia II stopnia Specjalności: - biologia medyczna - biologia środowiskowa - ekoturystyka - dla absolwentów ki...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia biologia

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Akademia Pomorska w Słupsku

Studia I stopnia Specjalności: - biologia medyczna - biologia środowiskowa - ekoturystyka Studia II stopnia Specjalności: - biologia medyczna - biologia środowiskowa - ekoturystyka - dla absolwentów kierunków: biologia, biotechnologia, ochrona środowiska, rolnict...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia położnictwo

Oddział Pielęgniarstwa i Położnictwa
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Pielęgniarstwo to dyscyplina praktyczna, ale również nauka z zakresu teorii i praktyki opieki nad chorym. Praca pielęgniarki obejmuje profesjonalną pielęgnację i rehabilitację osób chorych, prawidłowe wykonanie zabiegów (m. in. pomiar temperatury, ciśnienia, pobór krwi do analiz...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia położnictwo

Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa
Gdański Uniwersytet Medyczny

Absolwent uzyskuje przygotowanie zawodowe w zakresie umiejętność wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy i noworodka w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki, profesjonalnej opieki położniczo- ginekologicznej: przedkonc...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia położnictwo

Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa
Gdański Uniwersytet Medyczny

Absolwent uzyskuje przygotowanie zawodowe w zakresie umiejętność wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy i noworodka w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki, profesjonalnej opieki położniczo- ginekologicznej: przedkonc...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...