Wyświetlam stronę 6. Znaleziono łącznie 336 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Uwr

Studia administracja

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytet Wrocławski

Studia administracji mają na celu przygotowanie do wykonywania pracy w organach państwa i samorządu terytorialnego. Do wiodących przedmiotów wykładanych na kierunku administracja należą m.in. prawo administracyjne, administracja publiczna i polityka administracyjna, prawo administr...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski wos geografia
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka historia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Uwr

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytet Wrocławski

Studia administracji mają na celu przygotowanie do wykonywania pracy w organach państwa i samorządu terytorialnego. Do wiodących przedmiotów wykładanych na kierunku administracja należą m.in. prawo administracyjne, administracja publiczna i polityka administracyjna, prawo administr...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski wos geografia
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka historia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia stosunki międzynarodowe

Wydział Zarządzania
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Studia I stopnia Specjalności: - Handel zagraniczny - Integracja europejska - Dyplomacja i negocjacje międzynarodowe - International affairs and management - ścieżka angielska Studia II stopnia Specjalności: - Międzynarodowe stosunki ekonomiczne - Międzynar...

Zrzut%20ekranu%202011-04-29%20(godz.%2011.07.30)

Studiuj ten kierunek

Studia stosunki międzynarodowe, graduate ma program in international relations

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Uniwersytet Warszawski

Minimalna liczba osób przyjętych będąca warunkiem uruchomienia studiów: 10 Rekrutacja odbędzie się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej w języku angielskim. Zagadnienia: zakres przedmiotów Międzynarodowe Stosunki Polityczne, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia stosunki międzynarodowe

Wydział Zarządzania
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Studia I stopnia Specjalności: - Handel zagraniczny - Integracja europejska - Dyplomacja i negocjacje międzynarodowe - International affairs and management - ścieżka angielska Studia II stopnia Specjalności: - Międzynarodowe stosunki ekonomiczne - Międzynar...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia polityka społeczna

Wydział Ekonomii
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Specjalności studiów I stopnia: - finanse i zarządzanie usługami społecznymi - komunikacja społeczna Specjalności studiów II stopnia: - finanse i zarządzanie usługami społecznymi - komunikacja społeczna Standard kształcenia dla kierunku: administracja publiczna...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia polityka społeczna

Wydział Ekonomii
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Studia obu stopni posiadają specjalizacje: - finanse i zarządzanie usługami społecznymi - komunikacja społeczna Standard kształcenia dla kierunku: administracja publiczna, demografia, ekonomia, finanse publiczne, instytucje europejskie, logika, metody i techniki badań s...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
historia geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka język nowożytny

Za%c5%82%c4%85cznik%20pocztowy

Studiuj ten kierunek

Studia kursy

Polski Uniwersytet Wirtualny
Polski Uniwersytet Wirtualny

Lista kursów:
Administracja publiczna
Administracja sieci komputerowych
Analiza rynku
Autoprezentacja
Controlling
Dietetyka
Dydaktyka twórczości
Kompetencje menedżera
Kompozycja przestrzeni
Konflikt
Kultura języka...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia polityka społeczna

Wydział Ekonomii
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Specjalności na studiach obu stopni: - finanse i zarządzanie usługami społecznymi - komunikacja społeczna Opłaty za studia I stopnia: I rok - 4500zł II rok - 4300zł III-IV rok - 4000zł Opłaty za studia II stopnia: I stopień: 2900 zł II stopień: 2800 zł S...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Zarządzania
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Specjalności: - Administracja samorządowa - Administracja europejska - Administracja i obrót nieruchomościami Kontynuacja kształcenia Absolwenci GWSH studiów I stopnia (studia licencjackie), kierunek Administracja, mają możliwość kontynuacji kształcenia w ramach studiów II...

Wsi

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka

Wyższa Szkoła Informatyki Wydział Zamiejscowy we Włocławku
Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi

Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera informatyki oraz prawo kontynuowania nauki na uzupełniających studiach magisterskich. Niezależnie od wybranej specjalności absolwent będzie przygotowany do samodzielnego rozwiązania problemów informatycznych z zakresu sieci komputerowych, sys...

Wsi

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka

Wyższa Szkoła Informatyki Wydział Zamiejscowy we Włocławku
Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi

Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera informatyki oraz prawo kontynuowania nauki na uzupełniających studiach magisterskich. Niezależnie od wybranej specjalności absolwent będzie przygotowany do samodzielnego rozwiązania problemów informatycznych z zakresu sieci komputerowych, sys...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Zarządzania
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Specjalności: - Administracja samorządowa - Administracja europejska - Administracja i obrót nieruchomościami Kontynuacja kształcenia Absolwenci GWSH studiów I stopnia (studia licencjackie), kierunek Administracja, mają możliwość kontynuacji kształcenia w ramach studiów II...

Zrzut%20ekranu%202011-04-27%20(godz.%2010.24.26)

Studiuj ten kierunek

Studia kulturoznawstwo - ameryka Łacińska

Instytut Ameryk i Europy
Uniwersytet Warszawski

Czas trwania: 4 semestry (zaliczenie semestralne) Języki wykładowe: polski (podstawowy) hiszpański (uzupełniający) Cel kształcenia: Przygotowanie specjalisty w zakresie interpretacji zjawisk i procesów społecznych współczesn...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc. Rekrutacja na II stopień studiów Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc. W pierwszej kolejności przyjmowani będą absolwenci ...

Zrzut%20ekranu%202011-04-27%20(godz.%2010.24.26)

Studiuj ten kierunek

Studia kulturoznawstwo - ameryka Łacińska

Instytut Ameryk i Europy
Uniwersytet Warszawski

Czas trwania: 4 semestry (zaliczenie semestralne) Języki wykładowe: polski (podstawowy) hiszpański (uzupełniający) Cel kształcenia: Przygotowanie specjalisty w zakresie interpretacji zjawisk i procesów społecznych współczesn...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Pwr_ggg

Studiuj ten kierunek

Studia górnictwo i geologia

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
Politechnika Wrocławska

Kierunek studiów Górnictwo i Geologia bazuje na bardzo ważnych, z gospodarczego i poznawczego punktu widzenia, dziedzinach wiedzy, zwanych naukami technicznymi i naukami o Ziemi. Charakterystyczną cechą profilu wykształcenia naszego absolwenta jest połączenie wiedzy podstawowej ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski jezyk obcy
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka fizyka

Ajd

Studiuj ten kierunek

Studia instrumentalistyka

Wydział Wychowania Artystycznego
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Kryteria przyjęcia: · egzamin praktyczny obejmujący wykonanie następującego programu: - dwóch etiud o zróżnicowanych problemach technicznych, - utworu polifonicznego, - utworu cyklicznego (dwóch kontrastujących części), - jednego utworu dowolnego, - sprawdzian z czyta...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Instytut Ekonomi i Zarządzania
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Jak kształcimy? Absolwent nabywa umiejętności pracy w zespole, skutecznego komunikowania się oraz negocjacji. Jest przygotowany do pracy w charakterze: - specjalisty organizacji i zarządzania oraz menagera [kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach] a także...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka wos historia geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Ajd

Studiuj ten kierunek

Studia instrumentalistyka

Wydział Wychowania Artystycznego
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Kryteria przyjęcia: · egzamin praktyczny obejmujący wykonanie następującego programu: - dwóch etiud o zróżnicowanych problemach technicznych, - utworu polifonicznego, - utworu cyklicznego (dwóch kontrastujących części), - jednego utworu dowolnego, - sprawdzian z czytania ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...