Wyświetlam stronę 6. Znaleziono łącznie 296 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia socjologia

Wydział Ekonomiczno-Społeczny
Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Łomży

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie
Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Socjologia to nauka zajmująca się badaniem struktury społeczeństwa, form jego funkcjonowania, procesu rozwoju, a także zachodzących wewnątrz stosunków społecznych i rządzących nimi zasad, blisko spokrewniona z takimi dyscyplinami, jak etnologia czy antropologia. Podstawowym przedmi...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos historia
Przedmioty obowiązkowe:
* polski jezyk obcy

Agh_wh-p

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Reguły wolnego rynku i intensywny rozwój technologiczny sprawiają, że odnalezienie własnego miejsca na rynku pracy wymaga rzetelnej wiedzy teoretycznej i konkretnych umiejętności. Wydział Humanistyczny jako jedyny, wśród wydziałów oferujących studia socjologiczne, kształci specjali...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny Dowolny przedmiot

Mfi

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Gdański

Studia socjologiczne są jednymi z najatrakcyjniejszych i najczęściej wybieranych przez studentów w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Pozwalają zdobywać głęboką wiedzę odnoszącą się do otaczającego świata, jak i umiejętności związane z gromadzeniem i analizowaniem tej wiedzy. Stud...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Logo_sggw_wnh

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Nauk Humanistycznych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

STUDIA I STOPNIA limit przyjęć – 150 kwalifikacja – język obcy nowożytny i (historia lub wie­dza o społeczeństwie) początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 3 lata/6 semestrów uzyskany tytuł – licencjat STUDIA II STOPNIA limit przyjęć – 120 kwalifikacja – t...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos historia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Uksw

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Absolwent socjologii dysponuje wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o społeczeństwie i dyscyplin pokrewnych. Posiada umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów społecznych i konfliktów interpersonalnych oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Jest przygotowany do...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia historia sztuki łacina
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Logo4

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Socjologia to studia, które dają absolwentowi umiejętności prowadzenia badań społecznych, rozumienia mechanizmów postępowania ludzi w różnych sytuacjach, zdolność wyjaśniania procesów społecznych, znajomość specjalistycznych programów komputerowych i języków obcych. Absolwenci ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Historyczno-Pedagogiczny
Uniwersytet Opolski

To, co lubimy najbardziej w studiowaniu socjologii to to, że poznajemy siebie, zaczynamy rozumieć nasz świat, odkrywamy, że nic już nie jest tak oczywiste jak się wydawało, a ludzie stanowią najbardziej fascynujące zjawisko wszechświata. Studia socjologiczne to zupełnie nowe proble...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Ka

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Nauk Humanistycznych
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie

Studia przygotowują do wykonywania zawodu socjologa na wielu stanowiskach związanych z funkcjonowaniem instytucji i struktur życia społecznego. Zdobyta w trakcie studiów wiedza oraz umiejętności naszych absolwentów znajdują zastosowanie zwłaszcza tam, gdzie mamy do czynienia z potr...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Socjologia zajmuje się obserwacją i badaniem życia społecznego i publicznego, zachowań, reakcji, obyczajowości jednostki oraz jej sposobami reagowania na wyzwania, którym musi sprostać; analizuje takie kwestie, jak np. członkostwo Polski w UE, otwarcie zagranicznych rynków pracy i ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos historia Filozofia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Filozofii i Socjologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

- język polski - historia (waga 1,0), wiedza o społeczeństwie (waga 1,0), filozofia, (waga 0,6), geografia (waga 0,6) – jeden przedmiot Rekrutacja na II stopień studiów O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych socjologicznych i niesocjologicznych (kierunków...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos historia geografia Filozofia
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Historyczno-Socjologiczny
Uniwersytet w Białymstoku

I STOPIEŃ Absolwent studiów licencjackich będzie przede wszystkim poprawnie przygotowanym do organizowania, gromadzenia oraz analizy i interpretacji danych empirycznych. Na ich podstawie będzie przygotowany do postawienia diagnoz dotyczących wybranych obszarów społecznej rzeczyw...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos historia
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Logo23

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Szczeciński

SPECJALNOŚCI WYBIERANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA: - Socjologia kultury; - Socjologia stosowana; - Socjologia zdrowia. Treści kształcenia obejmują między innymi wiedzę z zakresu podstaw socjologii, psychologii społecznej, teorii socjologicznych, metod bad...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Ak

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

CEL STUDIÓW I STOPNIA - zrozumienie procesów i mechanizmów życia społecznego, zachowań ludzi i rezultatów tych zachowań w celu wyjaśniania zjawisk otaczającego nas świata - zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających pełnienie funkcji menedżerskich, specjalistycznych, ko...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
Dowolny przedmiot
Przedmioty opcjonalne:
Dowolny przedmiot
Przedmioty opcjonalne:
Dowolny przedmiot

Wsp_logo

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi

Socjologia jest nauką rozległą i wewnętrznie zróżnicowaną. Z jednej strony zawiera w sobie, bliskie filozofii, rozważania dotyczące ontologii świata społecznego, a z drugiej strony gromadzi wiedzę pragmatyczną i socjotechniczną, stosowalną w wielu sferach życia ludzkiego. Proponowa...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Socjologiczno-Historyczny
Uniwersytet Rzeszowski

Absolwent posiada wiedzę umożliwiającą wyjaśnianie zjawisk i procesów społecznych oraz uwarunkowań zmian społecznych, posługuje się nowoczesnymi metodami i technikami analizy zjawisk i procesów społecznych - zarówno jakościowymi, jak ilościowymi, z zastosowaniem programów komputero...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Socjologiczno-Historyczny
Uniwersytet Rzeszowski

Absolwent posiada wiedzę umożliwiającą wyjaśnianie zjawisk i procesów społecznych oraz uwarunkowań zmian społecznych, posługuje się nowoczesnymi metodami i technikami analizy zjawisk i procesów społecznych - zarówno jakościowymi, jak ilościowymi, z zastosowaniem programów komputero...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
wos historia jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Socjologiczno-Historyczny
Uniwersytet Rzeszowski

Absolwent posiada wiedzę umożliwiającą wyjaśnianie zjawisk i procesów społecznych oraz uwarunkowań zmian społecznych, posługuje się nowoczesnymi metodami i technikami analizy zjawisk i procesów społecznych - zarówno jakościowymi, jak ilościowymi, z zastosowaniem programów komputero...

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...