Wyświetlam stronę 6. Znaleziono łącznie 3303 kierunki/ów, oraz 43 szkół policealnych.

B

Studia transport

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Politechnika Łódzka

Cele kształcenia Studia pierwszego stopnia na kierunku "Transport" zapewniają wykształcenie specjalistów nowoczesnego transportu w zagadnieniach inżynierii ruchu transportowego, analizy systemów transportowych oraz inżynierii środków transportowych. Wykształcenie, jakie uzyskuje...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
matematyka jezyk obcy
Przedmioty opcjonalne:
chemia fizyka

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia inżynieria bezpieczeństwa

Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Specjalności: - inżynieria bezpieczeństwa cywilnego, - inżynieria bezpieczeństwa pracySylwetka absolwenta Absolwenci kierunku inżynieria bezpieczeństwa charakteryzują się: - szeroką wiedzą w zakresie podstawowych dziedzin współczesnej techniki oraz szeroko rozumianej problem...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Reklamy Google

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia inżynieria bezpieczeństwa

Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Specjalności: - inżynieria bezpieczeństwa cywilnego, - inżynieria bezpieczeństwa pracySylwetka absolwenta Absolwenci kierunku inżynieria bezpieczeństwa charakteryzują się: - szeroką wiedzą w zakresie podstawowych dziedzin współczesnej techniki oraz szeroko rozumianej problem...

B

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka rawa maz., ostrów wlkp.

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki-ZOD
Politechnika Łódzka

www.ostrow.p.lodz.pl/kierunekinformatyka.php Studenci kierunku Informatyka poznają zasady funkcjonowania sprzętu komputerowego i oprogramowania. Zdobywają wiedzę dotyczącą projektowania systemów informatycznych i baz danych. Uczą się metod i języków programowania, jak również p...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
chemia fizyka
Przedmioty opcjonalne:
matematyka jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inżynieria bezpieczeństwa

Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Pracy
Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu

Zrzut%20ekranu%202011-03-10%20(godz.%2015.25.29)

Studiuj ten kierunek

Studia analityka gospodarcza

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki

Kierunek ANALITYKA GOSPODARCZA jest odpowiedzią na rozwijające się potrzeby pracodawców, związane ze specyfiką gospodarki opartej na wiedzy. W szczególności chodzi tu o umiejętności w zakresie analitycznego podejścia do rozwiązywania problemów gospodarczych, z zastosowaniem nowocze...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
matematyka geografia informatyka
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Zarządzania
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Studenci studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie zdobywają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczące istoty, prawidłowości oraz problemów funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji publicznych.

W trakcie ...

Logo%20ch%20pl

Studiuj ten kierunek

Studia chemia

Wydział Chemiczny
Politechnika Łódzka

Sylwetka absolwenta Absolwent studiów inżynierskich I stopnia posiada umiejętność posługiwania się podstawową wiedzę oraz literaturą fachową z zakresu nauk chemicznych i technicznych, chemicznych procesów technologicznych oraz ochrony środowiska. Posiada także wiedzę w dziedzini...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
matematyka jezyk obcy
Przedmioty opcjonalne:
chemia fizyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia politologia

Studia stacjonarne w języku polskim
Collegium Civitas w Warszawie

- Dziennikarstwo - Liderzy i Marketing Polityczny - Nowe Media (studia z dotacją Unii Europejskiej) - Analiza Bezpieczeństwa Narodowego i Międzynarodowego (studia z dotacją Unii Europejskiej) - Dyplomacja Europejska (studia z dotacją Unii Europejskiej)

Zrzut%20ekranu%202011-03-10%20(godz.%2015.25.29)

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki

Studia na kierunku SOCJOLOGIA obejmują swoim programem przedmioty podstawowe, kierunkowe, a także przedmioty, które charakteryzuję profil naukowo-badawczy łódzkiego środowiska socjologicznego. W ramach realizowanego programu student ma również do wyboru dość dużą liczbę godzin...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski wos historia
Przedmioty opcjonalne:
polski wos historia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Eksoc_logo

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny ZOD (Ostrołęka)
Uniwersytet Łódzki

Studia na kierunku SOCJOLOGIA obejmują swoim programem przedmioty podstawowe, kierunkowe, a także przedmioty, które charakteryzuję profil naukowo-badawczy łódzkiego środowiska socjologicznego. W ramach realizowanego programu student ma również do wyboru dość dużą liczbę godzin...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski wos historia
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski wos historia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Eksoc_logo

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny ZOD (Sieradz)
Uniwersytet Łódzki

Studia na kierunku SOCJOLOGIA obejmują swoim programem przedmioty podstawowe, kierunkowe, a także przedmioty, które charakteryzuję profil naukowo-badawczy łódzkiego środowiska socjologicznego. W ramach realizowanego programu student ma również do wyboru dość dużą liczbę godzin...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski wos historia
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski wos historia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia bezpieczeństwo i higiena pracy

Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Pracy
Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu

Zrzut%20ekranu%202011-03-10%20(godz.%2015.25.29)

Studiuj ten kierunek

Studia praca socjalna

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki

PRACA SOCJALNA jest kierunkiem studiów, który kształci pracowników socjalnych. Studia kształcą w kierunku umiejętności dokonywania diagnoz sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia, jednostek, grup i społeczności lokalnych. Studenci uczą się stosowania metod, te...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski wos historia
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski wos historia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Zrzut%20ekranu%202011-03-10%20(godz.%2015.25.29)

Studiuj ten kierunek

Studia praca socjalna

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki

PRACA SOCJALNA jest kierunkiem studiów, który kształci pracowników socjalnych. Studia kształcą w kierunku umiejętności dokonywania diagnoz sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia, jednostek, grup i społeczności lokalnych. Studenci uczą się stosowania metod, te...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski wos historia
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski wos historia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inżynieria bezpieczeństwa

Wydział inżynierii i zarządzania
Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika, sp. edukacja dla bezpieczeństwa i nauczanie historii

Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Sylwetka absolwenta Absolwent posiada wiedzę z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa i historii w szkole podstawowej i gimnazjalnej. Potrafi w sposób kompetentny przekazywać nabytą wiedzę, samodzielnie ją pogłębiać i aktualizować, a także integrować posiadaną wiedzę specjalist...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia praca socjalna

Wydział Nauk Społecznych
Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie

Kierunek oferuje następujące specjalności: Organizacja i zarządzanie w pracy socjalnej Psychopedagogiczne problemy w pracy socjalnej

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia politologia

Studia niestacjonarne w języku polskim
Collegium Civitas w Warszawie

- Politologia - Liderzy i Marketing Polityczny - Zarządzanie Rozwojem Społeczności Lokalnych (studia z dotacją Unii Europejskiej) - Badania Społeczne i Rynkowe w Praktyce (studia z dotacją Unii Europejskiej) - Dziennikarstwo Ekonomiczne (studia z dotacją Unii Europejskiej) - A...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika pracy z bezpieczeństwem przemysłowym

Wydział Historyczno-Pedagogiczny
Uniwersytet Opolski

Specjalność” Pedagogika pracy z bezpieczeństwem przemysłowym” przygotowuje do pracy w takich dziedzinach życia, jak: służby pracownicze w instytucjach i miejscach pracy oraz w pionie służb bezpieczeństwa i ochrony danych o przedsiębiorstwie. W ramach instrumentalizacji zawodo...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik transportu drogowego

Warmińsko-Mazurska Fundacja BRD
Policealne Studium Transportu Drogowego (Ełk)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: dzienna
Rodzaj uczestników: Dzieci lub młodzież

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik transportu drogowego

Warmińsko-Mazurska Fundacja BRD
Policealne Studium Transportu Drogowego (Ełk)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: dzienna
Rodzaj uczestników: Dzieci lub młodzież

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia aranżacja i dekoracja wnętrz

Krystyna Żmuda
Szkoła Edukacji Twórczej i Reklamowej KREATOR (Wrocław)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia aranżacja i dekoracja wnętrz

Krystyna Żmuda
Szkoła Edukacji Twórczej i Reklamowej KREATOR (Wrocław)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia wizaż i stylizacja paznokci

Towarzystwo Edukacji Bankowej SA w Poznaniu
Niepubliczna Policealna Szkoła TEB Edukacja w Lublinie (Lublin)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia wizaż i stylizacja paznokci

TOWARZYSTWO EDUKACJI BANKOWEJ SA
Niepubliczna Policealna Szkoła TEB Edukacja (Toruń)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia wizaż i stylizacja paznokci

TOWARZYSTWO EDUKACJI BANKOWEJ SA
Niepubliczna Szkoła TEB-Edukacja Towarzystwa Edukacji Bankowej SA w Poznaniu (Radom)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia wizaż i stylizacja paznokci

TOWARZYSTWO EDUKACJI BANKOWEJ SA
Niepubliczne Studium Zdrowia i Urody (Opole)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia wizaż i stylizacja paznokci

TOWARZYSTWO EDUKACJI BANKOWEJ SA
Niepubliczna Policealna Szkoła TEB Edukacja (Toruń)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia wizaż i stylizacja paznokci

Towarzystwo Edukacji Bankowej
Niepubliczne Szkoła Policealna TEB Edukacja (Gdynia)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia wizaż i stylizacja paznokci

TOWARZYSTWO EDUKACJI BANKOWEJ SA
Niepubliczna Policealna Szkoła TEB Edukacja (Toruń)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia wizaż i stylizacja paznokci

TOWARZYSTWO EDUKACJI BANKOWEJ SA
Niepublicznna Policealna Szkoła TEB Edukacja (Katowice)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia wizaż i stylizacja paznokci

Towarzystwo Edukacji Bankowej
Niepublicza Policealna Szkoła TEB Edukacja (Lębork)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia wizaż i stylizacja paznokci

TOWARZYSTWO EDUKACJI BANKOWEJ SA
Niepubliczna Policelna Szkoła TEB Edukacja (Piła)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia wizaż i stylizacja paznokci

TOWARZYSTWO EDUKACJI BANKOWEJ SA
Niepubliczna Policealna Szkoła TEB-Edukacja (Góra)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia marketing i reklama

Centrum Nauki i Biznesu Żak
Policealna Szkoła Zawodowa Żak w Lublinie (Lublin)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia marketing i reklama

Centrum Nauki i Biznesu Żak" Sp. z o.o."
Policealna Szkoła Zawodowa 'Żak' w Białymstoku (Białystok)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia marketing i reklama

Centrum Nauki i Biznesu Żak" Sp. z o.o."
Policealna Szkoła Zawodowa 'Żak' w Białymstoku (Białystok)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia marketing i reklama

CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK" SP Z O. O."
Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych 'Żak' (Rybnik)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...