Wyświetlam stronę 6. Znaleziono łącznie 1608 kierunki/ów, oraz 41 szkół policealnych.

Logo%20ch%20pl

Studia technologia chemiczna

Wydział Chemiczny
Politechnika Łódzka

Sylwetka absolwenta Absolwent studiów I stopnia przygotowany jest do pracy w zakresie szeroko rozumianej technologii chemicznej. Posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk chemicznych i technicznych, chemicznych procesów technologicznych oraz ochrony środowiska. Posiada umiejętnoś...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
matematyka jezyk obcy
Przedmioty opcjonalne:
chemia fizyka

Reklamy Google

Logo%20ch%20pl

Studiuj ten kierunek

Studia technologia chemiczna

Wydział Chemiczny
Politechnika Łódzka

Sylwetka absolwenta Absolwent studiów I stopnia przygotowany jest do pracy w zakresie szeroko rozumianej technologii chemicznej. Posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk chemicznych i technicznych, chemicznych procesów technologicznych oraz ochrony środowiska. Posiada umiejętnoś...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
chemia fizyka
Przedmioty opcjonalne:
matematyka jezyk obcy

Zrzut%20ekranu%202011-05-10%20(godz.%2015.10.57)

Studiuj ten kierunek

Studia towaroznawstwo

Kolegium Towaroznawstwa
Politechnika Łódzka

Kształcenie w Kolegium na kierunku towaroznawstwo odbywa się na 4-letnich studiach stacjonarnych (dziennych) pierwszego stopnia, kończących się tytułem inżyniera. Program studiów ma charakter interdyscyplinarny. Opracowany jest tak, aby łączyć wiedzę z zakresu przedmiotów inżynie...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
chemia fizyka
Przedmioty opcjonalne:
matematyka jezyk obcy

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia gospodarka przestrzenna

Wydział Zamiejscowy w Chełmie
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Chełmie

Tendencja do poszerzania wiedzy o gospodarowaniu przestrzenią oraz rozwoju badań przestrzennych w Europie, oraz obecne rozumienie "gospodarki przestrzennej" i zadania stawiane przed nią nakazują traktować ten kierunek jako odrębną dziedzinę wiedzy o dużej autonomii. Czerpiącą jedno...

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia gospodarka przestrzenna

Wydział Zamiejscowy w Chełmie
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Chełmie

Tendencja do poszerzania wiedzy o gospodarowaniu przestrzenią oraz rozwoju badań przestrzennych w Europie, oraz obecne rozumienie "gospodarki przestrzennej" i zadania stawiane przed nią nakazują traktować ten kierunek jako odrębną dziedzinę wiedzy o dużej autonomii. Czerpiącą jedno...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia fizyka historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia fizyka historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Logg

Studiuj ten kierunek

Studia chemia

Wydział Chemii
Uniwersytet Łódzki

Studia na kierunku chemia dają możliwość zatrudnienia w różnych dziedzinach przemysłu, w których działają laboratoria chemiczne i komputerowe, instytutach naukowych, laboratoriach medycznych, placówkach kontrolno-pomiarowych oraz w rozlicznych jednostkach pracujących na rzecz ochro...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
matematyka biologia chemia fizyka informatyka
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Wydział Społeczno-Inżynieryjny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

Zrzut%20ekranu%202011-03-10%20(godz.%2015.25.29)

Studiuj ten kierunek

Studia praca socjalna

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki

PRACA SOCJALNA jest kierunkiem studiów, który kształci pracowników socjalnych. Studia kształcą w kierunku umiejętności dokonywania diagnoz sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia, jednostek, grup i społeczności lokalnych. Studenci uczą się stosowania metod, te...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski wos historia
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski wos historia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Zrzut%20ekranu%202011-03-10%20(godz.%2015.25.29)

Studiuj ten kierunek

Studia praca socjalna

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki

PRACA SOCJALNA jest kierunkiem studiów, który kształci pracowników socjalnych. Studia kształcą w kierunku umiejętności dokonywania diagnoz sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia, jednostek, grup i społeczności lokalnych. Studenci uczą się stosowania metod, te...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski wos historia
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski wos historia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia gospodarka przestrzenna

Wydział Zarządzania w Warszawie
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie

Tendencja do poszerzania wiedzy o gospodarowaniu przestrzenią oraz rozwoju badań przestrzennych w Europie, oraz obecne rozumienie "gospodarki przestrzennej" i zadania stawiane przed nią nakazują traktować ten kierunek jako odrębną dziedzinę wiedzy o dużej autonomii. Czerpiącą jedno...

Logo%20ch%20pl

Studiuj ten kierunek

Studia ochrona środowiska, sieradz

Wydział Chemiczny - ZOD
Politechnika Łódzka

Cena opłaty za studia jest jeszcze nie ustalona Cele kształcenia Absolwenci studiów powinni posiadać umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną obejmującą całość zagadnień związanych z ochroną środowiska oraz pogłębioną znajomością zagadnień związanych z monitoringiem techn...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
biologia chemia fizyka geografia
Przedmioty opcjonalne:
matematyka jezyk obcy

Logo_pwsz_raciborz

Studiuj ten kierunek

Studia europeistyka

Instytut Studiów Społecznych
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Warto studiować ten kierunek ponieważ:

Program studiów pozwala na wszechstronne przygotowanie absolwenta do stale zmieniających się potrzeb rynku pracy.

Kontynuacja nauki:

Studia w ramach tych specjalności przygotują studentów do pracy w ins...

Logo%20ch%20pl

Studiuj ten kierunek

Studia technologia chemiczna, sieradz

Wydział Chemiczny - ZOD
Politechnika Łódzka

Sylwetka absolwenta Absolwent studiów I stopnia przygotowany jest do pracy w technologii chemicznej, ze szczególnym uwzględnieniem technologii produktów chemii gospodarczej i kosmetycznej. Posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk technicznych i chemicznych, chemicznych procesów ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
matematyka jezyk obcy
Przedmioty opcjonalne:
chemia fizyka

Logo_pwsz_raciborz

Studiuj ten kierunek

Studia europeistyka

Instytut Studiów Społecznych
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Europeistyka
Specjalności:
1. Europejskie stosunki gospodarcze

2. Europejskie stosunki społeczno-polityczne

3. Polityka regionalna i fundusze europejskie
4. Europejska administracja publiczna
5. Europejskie stos...

Logozaz2

Studiuj ten kierunek

Studia logistyka

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki

kierunek: LOGISTYKA Specjalności wybierane w trakcie studiów: INFORMATYKA W LOGISTYCE ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW studia II stopnia (2-letnie magisterskie) – stacjonarne, orientacyjny limit miejsc – 120 (min. 35) studia II stopnia (2-letnie magisterskie) – niestacjonarne, ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
matematyka wos historia geografia informatyka
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia informatyka
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
angielski rosyjski francuski niemiecki

Logozaz2

Studiuj ten kierunek

Studia logistyka

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki

kierunek: LOGISTYKA Specjalności wybierane w trakcie studiów: INFORMATYKA W LOGISTYCE ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW studia II stopnia (2-letnie magisterskie) – stacjonarne, orientacyjny limit miejsc – 120 (min. 35) studia II stopnia (2-letnie magisterskie) – niestacjonarne, ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia mechatronika

Wydział Mechaniczny
Politechnika Łódzka

Sylwetka absolwenta Kierunek kształcenia "Mechatronika" przygotowany został z myślą o młodych i zdolnych absolwentach szkół średnich, którzy swoją zawodową przyszłość chcą związać z nowoczesnym przemysłem oraz zaawansowaną inżynierią. Ze względu na specyfikę Wydziału Mechaniczn...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
chemia fizyka
Przedmioty opcjonalne:
matematyka jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia mechatronika

Wydział Mechaniczny
Politechnika Łódzka

Sylwetka absolwenta Kierunek kształcenia "Mechatronika" przygotowany został z myślą o młodych i zdolnych absolwentach szkół średnich, którzy swoją zawodową przyszłość chcą związać z nowoczesnym przemysłem oraz zaawansowaną inżynierią. Ze względu na specyfikę Wydziału Mechaniczn...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
chemia fizyka
Przedmioty opcjonalne:
matematyka jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia wizaż i stylizacja paznokci

Towarzystwo Edukacji Bankowej SA w Poznaniu
Niepubliczna Policealna Szkoła TEB Edukacja w Lublinie (Lublin)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia wizaż i stylizacja paznokci

TOWARZYSTWO EDUKACJI BANKOWEJ SA
Niepubliczna Policealna Szkoła TEB Edukacja (Toruń)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia wizaż i stylizacja paznokci

TOWARZYSTWO EDUKACJI BANKOWEJ SA
Niepubliczna Szkoła TEB-Edukacja Towarzystwa Edukacji Bankowej SA w Poznaniu (Radom)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia wizaż i stylizacja paznokci

TOWARZYSTWO EDUKACJI BANKOWEJ SA
Niepubliczne Studium Zdrowia i Urody (Opole)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia wizaż i stylizacja paznokci

TOWARZYSTWO EDUKACJI BANKOWEJ SA
Niepubliczna Policealna Szkoła TEB Edukacja (Toruń)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia wizaż i stylizacja paznokci

Towarzystwo Edukacji Bankowej
Niepubliczne Szkoła Policealna TEB Edukacja (Gdynia)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia wizaż i stylizacja paznokci

TOWARZYSTWO EDUKACJI BANKOWEJ SA
Niepubliczna Policealna Szkoła TEB Edukacja (Toruń)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia wizaż i stylizacja paznokci

TOWARZYSTWO EDUKACJI BANKOWEJ SA
Niepublicznna Policealna Szkoła TEB Edukacja (Katowice)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia wizaż i stylizacja paznokci

Towarzystwo Edukacji Bankowej
Niepublicza Policealna Szkoła TEB Edukacja (Lębork)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia wizaż i stylizacja paznokci

TOWARZYSTWO EDUKACJI BANKOWEJ SA
Niepubliczna Policelna Szkoła TEB Edukacja (Piła)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia wizaż i stylizacja paznokci

TOWARZYSTWO EDUKACJI BANKOWEJ SA
Niepubliczna Policealna Szkoła TEB-Edukacja (Góra)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia marketing i reklama

Centrum Nauki i Biznesu Żak
Policealna Szkoła Zawodowa Żak w Lublinie (Lublin)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia marketing i reklama

Centrum Nauki i Biznesu Żak" Sp. z o.o."
Policealna Szkoła Zawodowa 'Żak' w Białymstoku (Białystok)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia marketing i reklama

Centrum Nauki i Biznesu Żak" Sp. z o.o."
Policealna Szkoła Zawodowa 'Żak' w Białymstoku (Białystok)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia marketing i reklama

CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK" SP Z O. O."
Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych 'Żak' (Rybnik)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia stylizacja i wizaż

Centrum Nauki i Biznesu Żak
Policealna Szkoła Zawodowa Żak w Lublinie (Lublin)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia stylizacja i wizaż

Centrum Nauki i Biznesu Żak" Sp. z o.o."
Policealne Studium Zawodowe 'Żak' w Rzeszowie (Rzeszów)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia stylizacja i wizaż

Centrum Nauki i Biznesu Żak" Sp. z o.o."
Policealna Szkoła Zawodowa 'Żak' w Białymstoku (Białystok)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia stylizacja i wizaż

Centrum Nauki i Biznesu Żak" Sp. z o.o."
Policealna Szkoła Zawodowa 'Żak' w Białymstoku (Białystok)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...