Wyświetlam stronę 6. Znaleziono łącznie 272 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia turystyka i rekreacja

Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza w Warszawie
Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza w Warszawie

Wsu

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Nauk o Zdrowiu i Środowisku
Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach

Kierunek łączy zarówno tematykę prawidłowego trybu życia i rozwoju poprzez ruch fizyczny z problemami szeroko pojętego ruchu turystycznego. Współczesne tendencje do współpracy międzynarodowej oraz łatwość podróżowania i przemieszczania się sprawiają, że sektor turystyczny rozwija ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Wychowania Fizycznego
Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Zarządzania
Wyższa Szkoła Zarządzania ‘Edukacja’ we Wrocławiu

Zsdg

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Międzywydziałowe Studium Turystyki i Rekreacji
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (NZ) limit przyjęć – 90 początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 3 lata/6 semestrów uzyskany tytuł – licencjat NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (NZ) limit przyjęć – 60 kwalifikacja – test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów obj...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
geografia język nowożytny

Logo1

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bogata oferta dydaktyczna kierunku Turystyka i Rekreacja obejmuje takie dziedziny, jak: nauki przyrodnicze, społeczne, ekonomiczne i prawne, a także przedmioty kształcenia ogólnego, jak: język obcy czy podstawy informatyki, a także: - program studiów uzupełniony praktykami zawod...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka historia geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Osoby pragnące studiować na tym kierunku powinny cechować się zainteresowaniami turystycznymi, krajoznawczymi i rekreacyjnymi, umiejętnościami organizatorskimi. Niezbędna jest znajomość języków obcych, łatwość nawiązywania kontaktów oraz ogólna sprawność fizyczna. Absolwenci kie...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Osoby pragnące studiować na tym kierunku powinny cechować się zainteresowaniami turystycznymi, krajoznawczymi i rekreacyjnymi, umiejętnościami organizatorskimi. Niezbędna jest znajomość języków obcych, łatwość nawiązywania kontaktów oraz ogólna sprawność fizyczna. Absolwenci kie...

Logo_po_bw

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
Politechnika Opolska

Sylwetka absolwenta Absolwenci mogą pracować w hotelach, w ośrodkach sportowych i rekreacyjnych, jednostkach administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnej za rozwój turystyki, aż po samodzielne kierowanie biurami podróży. Należy pamiętać, że jest to dziedzina bardz...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
polski biologia historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Zarządzania
Politechnika Białostocka

Założeniem programowym kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja jest przygotowanie kadry do podejmowania działalności menedżerskiej w jednostkach obsługi ruchu turystycznego i rekreacji, w obiektach hotelarskich, ośrodkach rekreacyjnych, w jednostkach administracji rządowej i ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Instytut Turystyki
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

- specjalność: turystyka - specjalizacja: aeroturystyka, - specjalizacja: turystyka zrównoważona Profil absolwenta Całościowe i kompleksowe podejście do procesu kształcenia w zakresie turystyki i rekreacji pozwala na wyposażenie absolwenta specjalności we wsz...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski Dowolny przedmiot

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Rekrutacja na II stopień studiów Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie dla kandydatów: 1) absolwentów studiów pierwszego stopnia z turystyki i rekreacji - na podstawie średniej arytmetycznej ocen uwzględnionych do egzaminu dyplomowego i wykazanej w suplemencie do dy...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Wnpobrazm

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Nauk Przyrodniczych+Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytet Szczeciński

SPECJALNOŚCI WYBIERANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA: - Animator rekreacji ruchowej i ekoturystyki - Menadżer turystyki. Studia I-go stopnia na kierunku Turystka i rekreacja są oparte na nowoczesnym i praktycznym podejściu  do wiedzy z zakresu nauk przyrodnic...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka wos historia geografia informatyka język nowożytny
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Pic1_1275289801

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Szczeciński

Studia pierwszego stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja trwają 3 lata (6 semestrów). Po I roku studia realizowane są w ramach dwóch specjalności. Programy obu specjalności powstały w konsultacji z praktykami z branży turystycznej. Zostały one tak skonstruowane aby wiedza i um...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
fizyka wos
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka historia geografia język nowożytny
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski geografia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług + Wydział Nauk Przyrodniczych
Uniwersytet Szczeciński

SPECJALNOŚCI WYBIERANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA: - Animator rekreacji ruchowej i ekoturystyki - Menadżer turystyki. Studia I-go stopnia na kierunku Turystka i rekreacja są oparte na nowoczesnym i praktycznym podejściu  do wiedzy z zakresu nauk przyrodnic...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka wos historia geografia informatyka język nowożytny
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Zrzut%20ekranu%202011-08-16%20(godz.%2013.53.41)

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ W GORZOWIE WLK.
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Studia I stopnia - specjalności: obsługa ruchu turystycznego, rekreacja, hotelarstwo, turystyka kulturowa z dziennikarstwem, dietetyka w turystyce i rekreacji, ekoturystyka, technologie informacyjne w turystyce i rekreacji Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: 1. B...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia wos historia geografia język nowożytny
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Awfpoznan

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

WYDZIAŁ TURYSTYKI I REKREACJI
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Studia I stopnia - specjalności: obsługa ruchu turystycznego, rekreacja, hotelarstwo, turystyka kulturowa z dziennikarstwem, dietetyka w turystyce i rekreacji, ekoturystyka, technologie informacyjne w turystyce i rekreacji Studia II stopnia: - specjalności: anima...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia wos historia geografia język nowożytny
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Awfpoznan

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

WYDZIAŁ TURYSTYKI I REKREACJI
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Studia I stopnia - specjalności: obsługa ruchu turystycznego, rekreacja, hotelarstwo, turystyka kulturowa z dziennikarstwem, dietetyka w turystyce i rekreacji, ekoturystyka, technologie informacyjne w turystyce i rekreacji I STOPIEŃ - Postępowanie kwalifikacyjne obej...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia wos historia geografia język nowożytny
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Transportu i Elektrotechniki
Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego

W przypadku, gdy liczba kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia nie przekroczy limitu przyjęć postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się na podstawie formalnego sprawdzenia złożonych przez kandydatów wymaganych dokumentów. Jeżeli liczba kandydatów na ...

Wyzsza_szkola_turystyki_i_hotelarstwa_w_lodzi

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Turystyki i Rekreacji
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi

SPECJALIZACJE: turystyka W ramach specjalizacji student nabywa wiedzę teoretyczną oraz umiejętności przydatne w przyszłej karierze zawodowej. Kolejne etapy nauki pozwalają poznać prawne i ekonomiczne podstawy funkcjonowania rynku i przedsiębiorstw turystycznych oraz istotę ...

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...