Wyświetlam stronę 7. Znaleziono łącznie 746 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Filologiczny
Uniwersytet w Białymstoku

I STOPIEŃ Sylwetka absolwenta Absolwent kierunku filologia otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy licencjata. Studia wyposażają studenta w wysoki poziom przygotowania humanistycznego oraz dają ogólną znajomość literatury, kultury i historii angielskiego o...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Neofilologii
Uniwersytet Warszawski

Studenci doskonalą praktyczną znajomość języka angielskiego, pogłębiają wiedzę językoznawczą, poznają historię, kulturę i literaturę krajów anglojęzycznych. Pierwszy rok jest propedeutyczny, wszystkich studentów obowiązuje jednolity program. Od drugiego roku student wybiera p...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
angielski
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Instytut Filologiczno-Pedagogiczny
Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego

Absolwent studiów filologicznych powinien posiadać wiedzę o języku, literaturze i kulturze krajów obszaru UK i USA na poziomie co najmniej średniozaawansowanym oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu codziennym. Powinien legitymować się zbliżoną do rodzimej zn...

Wshwz

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Filologiczny
Wschód - Zachód Szkoła Wyższa im. Henryka Jóźwiaka w Łodzi

Studiami w zakresie filologii angielskiej kieruje prof. dr hab. Jacek Wiśniewski, współpracujący z zespołem wykładowców z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu łódzkiego oraz naszej Uczelni. Studia filologiczne to studia szerokie: obejmują nie tylko gruntowną naukę dwóch języ...

Wshwz

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Nauk Społecznych w Nowym Sączu
Wschód - Zachód Szkoła Wyższa im. Henryka Jóźwiaka w Łodzi

Absolwent kierunku filologia germańska jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka niemieckiego, translatoryki polsko-niemieckiej i niemiecko-polskiej. Legitymuje się ponadto gruntownym wykształceniem ogólnohumanistycznym oraz wysokim poziomem wiedzy o kulturze, liter...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Nauk Humanistycznych
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

I STOPIEŃ Absolwent kierunku filologia otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy licencjata. Studia wyposażają studenta w wysoki poziom przygotowania humanistycznego oraz dają ogólną znajomość literatury, kultury i historii angielskiego obszaru językowego a t...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Nauk Humanistycznych w Ełku
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Studia na kierunku Filologia pozwalają nie tylko na praktyczne opanowanie danego języka obcego, ale także na poznanie jego naukowego opisu gramatycznego, jego użycia w literaturze pięknej i zawodowej oraz tła krajoznawczego, obyczajowego i kulturowego narodu nim się posługującego. ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Filologiczny
Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy

Studia filologiczne należą do najpopularniejszych w Polsce, a filologie angielska, niemiecka, francuska, włoska i hiszpańska to obecnie najbardziej oblegane w Polsce specjalności na kierunku filologicznym. Popularność studiów filologicznych wynika m.in. z wymogów nowoczesnego rynku...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Humanistyczno-Społeczny
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Zielonogórski

Sylwetka absolwenta W programie studiów znajdują się między innymi takie przedmioty jak: wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego, literatura, kultura i historia krajów anglosaskich, nauka o języku i jego odmianach, językoznawstwo oraz metodyka nauczania języka angielskieg...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Instytut Humanistyczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Sześciosemestralne studia I stopnia przygotowują absolwentów do pracy w szkolnictwie lub w instytucjach i przedsiębiorstwach, w zawodach wymagających dobrej znajomości języka angielskiego, wykonywania tłumaczeń ustnych lub pisemnych, prowadzenia korespondencji w języku angielskim i...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Instytut Neofilologii
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Większość uczelni amerykańskich znajduje się w małych miasteczkach. Takim małym miasteczkiem jest również Nysa. Studenci pytani o poziom kształcenia na filologii angielskiej w PWSZ w Nysie odpowiadają, że jest on wysoki dzięki kadrze naukowej. Studia z zakresu filologii angielskie...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Instytut Humanistyczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

Absolwent filologii angielskiej posiada biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie oraz szeroką wiedzę z zakresu językoznawstwa, literatury, kultury i cywilizacji krajów angielskiego obszaru językowego. Nabywa on również umiejętności tłumaczenia różnych typów tekstów ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Instytut Humanistyczny
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Absolwent będzie posiadał podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze narodu docelowego oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej. W procesie kształcenia uwzględnione zostały zagadnienia związane z rozwiązywaniem problemów zawodowych, gromadzeniem i przekazywanie...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Instytut Neofilologii
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Specjalizacje: - Specjalizacja nauczycielska (Język angielski z Edukacją wczesnoszkolną) - Specjalizacja tłumaczeniowa (Translatoryka) Wszystkie studia filologiczne prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, i trwają 6 semestrów. Absolwenci uzyskują tytuł lice...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Absolwent studiów powinien posiadać podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu wybranego języka oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu. Powinien legitymować się zbliżoną do rodzimej znajomością jednego języka obcego na poziomie biegłości C1 ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
* angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Absolwent studiów powinien posiadać podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu wybranego języka oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu. Powinien legitymować się zbliżoną do rodzimej znajomością jednego języka obcego na poziomie biegłości C1 ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
* angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Instytut Humanistczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

Absolwent specjalności legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością jednego języka obcego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Posiada interdys...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Instytut Neofilologii
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Instytut Neofilologii prowadzi rekrutację na kierunek filologia w specjalności filologia angielska ze specjalizacjami (do wyboru): - translatorską (dla tłumaczy) - dziennikarską - ukrainistyczną Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w trybie konkursu świadectw dojrzałości.

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Zamiejscowy Ośr. Dyd. Sucha Beskidzka
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Absolwent studiów powinien posiadać podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu wybranego języka oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu. Powinien legitymować się zbliżoną do rodzimej znajomością jednego języka obcego na poziomie biegłości C1 ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
angielski

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...