Wyświetlam stronę 7. Znaleziono łącznie 746 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Uwr

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Wrocławski

Absolwent po ukończeniu studiów licencjackich uzyskuje wszechstronne wykształcenie humanistyczne oraz znajomość literatury anglosaskiej i zagadnień teoretycznych językoznawstwa angielskiego. Doskonali swoje umiejętności językowe w zakresie konwersacji, gramatyki praktycznej, słowni...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
historia historia sztuki łacina jezyk obcy
Przedmioty obowiązkowe:
polski angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Zielonogórski

Sylwetka absolwenta W programie studiów znajdują się między innymi takie przedmioty jak: wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego, literatura, kultura i historia krajów anglosaskich, nauka o języku i jego odmianach, językoznawstwo oraz metodyka nauczania języka angielskieg...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Instytut Filologiczno-Pedagogiczny
Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego

Absolwent studiów filologicznych powinien posiadać wiedzę o języku, literaturze i kulturze krajów obszaru UK i USA na poziomie co najmniej średniozaawansowanym oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu codziennym. Powinien legitymować się zbliżoną do rodzimej zn...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski angielski

Ajd

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Filologiczno-Historyczny
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Absolwent filologii angielskiej - specjalność nauczycielska: • posiada wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie języka angielskiego w mowie i w piśmie; osiąga poziom zbliżony do kompetencji rodzimego użytkownika języka; • posiada wiedzę w zakresie historii, literat...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Instytut Neofilologii
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Specjalizacje: - Specjalizacja nauczycielska (Język angielski z Edukacją wczesnoszkolną) - Specjalizacja tłumaczeniowa (Translatoryka) Wszystkie studia filologiczne prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, i trwają 6 semestrów. Absolwenci uzyskują tytuł lice...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski angielski

Pwsz

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Instytut Neofilologii
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Specjalizacje: - amerykanistyka Absolwenci kierunku Filologia, specjalność filologia angielska, specjalizacja amerykanistyka uzyskują tytuł zawodowy licencjata, przygotowanie do zawodu organizatora i propagatora kultury Stanów Zjednoczonych i znajdują zatrudnienie, jako p...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
angielski hiszpański włoski rosyjski francuski niemiecki
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Instytut Humanistyczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Społeczno-Inżynieryjny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

Wielu ludziom "studia językowe" (studia filologiczne) kojarzą się jedynie z nauką języka obcego. Nic bardziej błędnego! Oczywiście, od nauki języka wszystko się zaczyna i na nauce języka wszystko się kończy, jednakże "po drodze" napotykamy szereg niezwykle ciekawych i istotnych zag...

Ka

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Nauk Humanistycznych
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie

Na kierunku Filologia na Wydziale Nauk Humanistycznych prowadzone są dwie specjalności: - Filologia angielska - specjalność nauczycielska - język angielski i plastyka Zgodnie z rozporządzeniem MENiS, studia nauczycielskie przygotowują do pracy w charakterze nauczyciela dwóch...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Humanistyczno-Pedagogiczny
Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Filologii
Uczelnia Vistula w Warszawie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Nauk Humanistycznych
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

I STOPIEŃ Absolwent kierunku filologia otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy licencjata. Studia wyposażają studenta w wysoki poziom przygotowania humanistycznego oraz dają ogólną znajomość literatury, kultury i historii angielskiego obszaru językowego a t...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego
Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego z siedzibą w Poznaniu

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Zamiejscowy w Przasnyszu
Wyższa Szkoła Języków Obcych w Świeciu

Mfi

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Gdański

Na studiach I stopnia realizowany jest intensywny program nauczania języka angielskiego rozwijający wszystkie umiejętności językowe. W języku angielskim prowadzone są również zajęcia z historii, literatury i kultury Wielkiej Brytanii i USA oraz z językoznawstwa. Specjalizacja naucz...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski angielski

Logo10

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kierunek, który cieszy się renomą i należy od lat do najchętniej wybieranych studiów na UMK, między innymi ze względu na bardzo urozmaicony program studiów (praktyczna nauka języka angielskiego, przedmioty kierunkowe wykładane po angielsku, zajęcia prowadzone również przez native s...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Baner

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej
Politechnika Koszalińska

Nazwa kierunku, to Filologia, w ramach specjalności studenci szkoleni są w jednym języku tak, by samodzielnie móc nauczać. Jednocześnie jednak student ma po trzech latach władać drugim językiem w stopniu poprawnym. Praca po studiach Absolwent może pracować wszędzie tam, gdzie wym...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Filologiczny
Uniwersytet w Białymstoku

I STOPIEŃ Sylwetka absolwenta Absolwent kierunku filologia otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy licencjata. Studia wyposażają studenta w wysoki poziom przygotowania humanistycznego oraz dają ogólną znajomość literatury, kultury i historii angielskiego o...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
angielski

Wshwz

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Filologiczny
Wschód - Zachód Szkoła Wyższa im. Henryka Jóźwiaka w Łodzi

Studiami w zakresie filologii angielskiej kieruje prof. dr hab. Jacek Wiśniewski, współpracujący z zespołem wykładowców z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu łódzkiego oraz naszej Uczelni. Studia filologiczne to studia szerokie: obejmują nie tylko gruntowną naukę dwóch języ...

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...