Wyświetlam stronę 7. Znaleziono łącznie 125 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia pracownik służb społecznych

Wydział Historyczno-Pedagogiczny
Uniwersytet Opolski

Absolwenci nabywają wiedzę i umiejętności przydatne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, a także dla lokalnych polityków społecznych, animatorów i liderów życia społecznego w środowiskach lokalnych, działaczy społecznych w organizacjach pozarządowych. Zawód pracownika socja...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia neurologopedia

Wydział Pedagogiczny i Ochrony Zdrowia
Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach

Studia podyplomowe przygotowują do pracy na oddziałach rehabilitacji, neurologii, psychiatrii, w placówkach specjalnych przeznaczonych dla osób z upośledzeniem umysłowym, z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz w innych placówkach , w których przebywają osoby posiadające zaburzenia m...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia lekarsko-dentystyczny

Oddział Stomatologiczny
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

O przyjęcie na studia prowadzone w systemie niestacjonarnym mogą się ubiegać osoby które w roku 2011 przystąpiły do postępowania rekrutacyjnego na odpowiedni kierunek w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie lub na te kierunki w innych uczelniach medycznych (kwalifikacja prowadzona w ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
biologia

Wse-1_140x140

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika specjalna

Wydział Studiów Edukacyjnych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Absolwenci prezentują postawy humanistyczne: otwartości i dialogu, szacunku dla innych, wrażliwości na potrzeby człowieka – szczególnie niepełnosprawnego i wymagającego pomocy. Posiadają umiejętności posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych czł...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka wot wos historia historia sztuki historia muzyki
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Wse-1_140x140

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika specjalna

Wydział Studiów Edukacyjnych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studia niestacjonarne I stopnia ================== Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pile Pedagogika specjalność kształcenie zdalne Pedagogika specjalność p...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka wot wos historia geografia historia sztuki historia muzyki
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...