Wyświetlam stronę 7. Znaleziono łącznie 533 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia pedagogika

Wydział Nauk Społecznych
Toruńska Szkoła Wyższa

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych
Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie

Specjalności: - [Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza](http://www.uzzm.pl/index.php?option=comcontent&view=article&id=61%3Aofertalicencjackiepedagogikaopiekuncza&catid=16&Itemid=151 "http://www.uzzm.pl/index.php?option=comcontent&view=article&id=61%3Aofertalicencjackiepedagogik...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Nauk Społecznych i Zdrowia
Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Nauk o Wychowaniu
Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wszechnica Mazurska w Olecku
Wszechnica Mazurska w Olecku

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Filologii i Pedagogiki
Wszechnica Polska - Szkoła Wyższa TWP w Warszawie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Humanistyczno-Pedagogiczny
Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Nauk Humanistycznych i Studiów Międzynarodowych
Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej

Specjalności:

- Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
- Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Student specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza ma do wyboru jeden z modułów specjalizacyjnych:

- Opieka nad dzi...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Zrzut%20ekranu%202011-03-10%20(godz.%2016.05.59)

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Nauk o Zdrowiu
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Miło nam poinfomormować, że Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, otrzymała pozytywną akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej, na prowadzenie studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku Pedagogika. Tak więc, zaczynamy już rekrutację. Ceny - ta informacja ...

Wsbip

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Studia na kierunku Pedagogika mają charakter humanistyczny. W programie studiów jest wiele przedmiotów filozoficznych, psychologicznych, socjologicznych, dzięki czemu studenci zdobywają wielostronną wiedze o rozwoju człowieka, życiu społecznym oraz ludzkich, życiowych problemach. S...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Celem kierunku Pedagogika w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej jest profesjonalne przygotowanie pedagogów do pracy z dziećmi i młodzieżą, dorosłymi, osobami w tzw. III wieku, a także osobami wykazującymi syndrom nieprzystosowania społecznego. Absolwent Pedagogiki posiad...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Studiów Edukacyjnych
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Studiów Edukacyjnych
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych
Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Pedagogiczny
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...