Wyświetlam stronę 7. Znaleziono łącznie 133 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia położnictwo tzw. pomostowe

Instytut Położnictwa i Pielęgniarstwa
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Studia pomostowe przeznaczone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie położnej lub pielęgniarki. Absolwenci studiów pomostowych mają możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia (magistersk...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia położnictwo

Wydział Nauk o Zdrowiu
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

1) Kandydaci, którzy legitymują się nową maturę będą kwalifikowani na podstawie przeliczonych na punkty kwalifikacyjne wyników z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym lub podstawowym z jednego wybranego przedmiotu: - biologia – egzamin pisemny - chemia – egzamin...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Edukacyjno-Filozoficzny
Akademia Pomorska w Słupsku

Studia I stopnia Specjalność: - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - pedagogika resocjalizacyjna - pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (n) - pedagogika wczesnoszkolna z językiem angielskim (n) - pedagogika przedszkolna i opieka nad dzieckiem (n) - opieka nad osobą st...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia wos historia geografia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia gerontopedagogika

Wydział Historyczno-Pedagogiczny
Uniwersytet Opolski

Przygotowuje animatorów i organizatorów pracy z ludźmi starszymi – w wieku emerytalnym, którzy potrafią zagospodarować czas wolny, aktywizować osoby starsze, aby nadal rozwijały się, jak i zapewnić im opiekę w placówkach opiekuńczych, przeznaczonych dla tej kategorii wiekowej. A...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Teologiaobraz

Studiuj ten kierunek

Studia nauki o rodzinie

Wydział Teologiczny
Uniwersytet Szczeciński

Studia pierwszego stopnia na kierunku „Nauki o rodzinie” dają wiedzę interdyscyplinarną obejmującą zagadnienia małżeństwa i rodziny oraz wiedzę z obszaru nauk: psychologiczno-pedagogicznych, socjologiczno-prawnych, biomedycznych i filozoficzno-teologicznych. P...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka wos historia geografia historia sztuki informatyka łacina język nowożytny Filozofia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Teologiaobraz

Studiuj ten kierunek

Studia nauki o rodzinie

Wydział Teologiczny
Uniwersytet Szczeciński

Studia pierwszego stopnia na kierunku „Nauki o rodzinie” dają wiedzę interdyscyplinarną obejmującą zagadnienia małżeństwa i rodziny oraz wiedzę z obszaru nauk: psychologiczno-pedagogicznych, socjologiczno-prawnych, biomedycznych i filozoficzno-teologicznych. P...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka wos historia geografia historia sztuki informatyka łacina Filozofia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Wydział Historyczno-Pedagogiczny
Uniwersytet Opolski

Przygotowuje do działalności opiekuńczej, zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych podopiecznych, zapobiegania powstawaniu trudnych sytuacji życiowych. Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do pracy z dziećmi, młodzieżą z deficytami rozwojowymi, jednostka...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika pracy z doradztwem zawodowym

Wydział Historyczno-Pedagogiczny
Uniwersytet Opolski

Specjalność Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym przygotowuje do pracy w takich dziedzinach życia, jak: służby socjalne w instytucjach i miejscach pracy, instytucjach systemu poradnictwa zawodowego. W ramach instrumentalizacji zawodowej absolwenci uzyskują wiedzę o psychiczny...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika pracy z doradztwem zawodowym

Wydział Historyczno-Pedagogiczny
Uniwersytet Opolski

Specjalność Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym przygotowuje do pracy w takich dziedzinach życia, jak: służby socjalne w instytucjach i miejscach pracy, instytucjach systemu poradnictwa zawodowego. W ramach instrumentalizacji zawodowej absolwenci uzyskują wiedzę o psychiczny...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pracownik służb społecznych

Wydział Historyczno-Pedagogiczny
Uniwersytet Opolski

Absolwenci nabywają wiedzę i umiejętności przydatne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, a także dla lokalnych polityków społecznych, animatorów i liderów życia społecznego w środowiskach lokalnych, działaczy społecznych w organizacjach pozarządowych. Zawód pracownika socja...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pracownik służb społecznych

Wydział Historyczno-Pedagogiczny
Uniwersytet Opolski

Absolwenci nabywają wiedzę i umiejętności przydatne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, a także dla lokalnych polityków społecznych, animatorów i liderów życia społecznego w środowiskach lokalnych, działaczy społecznych w organizacjach pozarządowych. Zawód pracownika socja...

Wse-1_140x140

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika specjalna

Wydział Studiów Edukacyjnych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Absolwenci prezentują postawy humanistyczne: otwartości i dialogu, szacunku dla innych, wrażliwości na potrzeby człowieka – szczególnie niepełnosprawnego i wymagającego pomocy. Posiadają umiejętności posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych czł...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka wot wos historia historia sztuki historia muzyki
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Wse-1_140x140

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika specjalna

Wydział Studiów Edukacyjnych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studia niestacjonarne I stopnia ================== Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pile Pedagogika specjalność kształcenie zdalne Pedagogika specjalność p...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka wot wos historia geografia historia sztuki historia muzyki
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...