Wyświetlam stronę 7. Znaleziono łącznie 336 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia zarządzanie

Instytut Ekonomi i Zarządzania
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Jak kształcimy? Absolwent nabywa umiejętności pracy w zespole, skutecznego komunikowania się oraz negocjacji. Jest przygotowany do pracy w charakterze: - specjalisty organizacji i zarządzania oraz menagera [kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach] a także...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka wos historia geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie spec. zarządzanie w instytucjach samorządowych

Instytut Zarządzania
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Obecny sposób funkcjonowania kraju sprawia, że znaczna część zadań decydujących o poziomie naszego życia realizowana jest na szczeblu samorządowym. Funkcjonowanie wielu instytucji na szczeblu samorządowym wymaga szerokiej wiedzy z zakresu zarządzania. Program studiów jest tak skons...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie spec. zarządzanie w instytucjach samorządowych

Instytut Zarządzania
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Obecny sposób funkcjonowania kraju sprawia, że znaczna część zadań decydujących o poziomie naszego życia realizowana jest na szczeblu samorządowym. Funkcjonowanie wielu instytucji na szczeblu samorządowym wymaga szerokiej wiedzy z zakresu zarządzania. Program studiów jest tak skons...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie spec. administracja i gospodarka samorządowa

Instytut Zarządzania
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Zadaniem specjalności jest kształcenie studentów dla potrzeb jednego z największych obszarów rynku pracy - administracji publicznej, głównie samorządowej. Gospodarowanie olbrzymimi zasobami majątkowymi, finansowymi i ludzkimi oraz zarządzanie skomplikowanymi organizmami gminnymi, p...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie spec. administracja i gospodarka samorządowa

Instytut Zarządzania
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Zadaniem specjalności jest kształcenie studentów dla potrzeb jednego z największych obszarów rynku pracy - administracji publicznej, głównie samorządowej. Gospodarowanie olbrzymimi zasobami majątkowymi, finansowymi i ludzkimi oraz zarządzanie skomplikowanymi organizmami gminnymi, p...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Rekrutacja na II stopień studiów: Konkurs ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych. W pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci kierunku administracja. Następnie kwalifikowani będą absolwenci studiów wyższych z dziedziny nauki: nauki ekonomiczne oraz dyscyplin n...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
wos

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ochrona środowiska

Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska
Uniwersytet Warszawski

Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska oferują 3 letnie dzienne studia I stopnia na kierunku Ochrona Środowiska. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców z 11 różnych Wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego. Największą zaletą studiów jest ich interdyscyplinarność, wykraczająca poza...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka wos geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Uwr

Studiuj ten kierunek

Studia geologia

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Uniwersytet Wrocławski

Absolwenci uzyskują szeroką wiedzę teoretyczną oraz zdobywają umiejętności działania na styku właściwości geologicznego środowiska oraz paleośrodowisk i ich praktycznych walorów. Zdobyte wykształcenie pozwala na podejmowanie działalności naukowej, a także pracy zawodowej umożliwiaj...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka geografia język nowożytny

Pwr_walbrzych

Studiuj ten kierunek

Studia inżynieria środowiska

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Wałbrzychu
Politechnika Wrocławska

Wydział Inżynierii środowiska kształci interdyscyplinarnie studentów w szeroko pojętej dziedzinie inżynierii środowiska. Tu zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną do projektowania, budowy i eksploatacji sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, grzewcz...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski jezyk obcy
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka

Pwr_ggg

Studiuj ten kierunek

Studia górnictwo i geologia

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
Politechnika Wrocławska

Kierunek studiów Górnictwo i Geologia bazuje na bardzo ważnych, z gospodarczego i poznawczego punktu widzenia, dziedzinach wiedzy, zwanych naukami technicznymi i naukami o Ziemi. Charakterystyczną cechą profilu wykształcenia naszego absolwenta jest połączenie wiedzy podstawowej ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski jezyk obcy
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka fizyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Akademia Pomorska w Słupsku

Podstawą przyjęcia na studia są: - konkurs świadectw dojrzałości uwzględniający średnią ocen z przedmiotów maturalnych, (kandydaci z "nową maturą" przyjmowani są w pierwszej kolejności); - ocenę z przygotowania zawodowego na dyplomie; - aktualne prawo wykonywania zawodu pie...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Wydział Historyczno-Pedagogiczny
Uniwersytet Opolski

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to kierunek studiów, którego program nauczania można podzielić na następujące części. Pierwszą tworzą przedmioty składające się na ogólne wykształcenie absolwenta (nauka o polityce, socjologia, historia, ekonomia, prawo, filozofia). Druga częś...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Zrzut%20ekranu%202011-06-07%20(godz.%2014.32.07)

Studiuj ten kierunek

Studia instrumentalistyka

Wydział Wokalno - Instrumentalny
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Specjalność: Gra na instrumencie UWAGA! Kandydaci, którzy przystąpili do rekrutacji na studia stacjonarne I lub II stopnia i zdali egzamin wstępny, lecz nie zostali przyjęci z powodu braku miejsc, mają prawo ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów niestacjonarnych (płatnych...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Zrzut%20ekranu%202011-06-07%20(godz.%2014.32.07)

Studiuj ten kierunek

Studia wokalistyka

Wydział Wokalno - Instrumentalny
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Specjalność: Wokalno-aktorska UWAGA! Kandydaci, którzy przystąpili do rekrutacji na studia stacjonarne I lub II stopnia i zdali egzamin wstępny, lecz nie zostali przyjęci z powodu braku miejsc, mają prawo ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów niestacjonarnych (płatnych)...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Teologiaobraz

Studiuj ten kierunek

Studia nauki o rodzinie

Wydział Teologiczny
Uniwersytet Szczeciński

Studia pierwszego stopnia na kierunku „Nauki o rodzinie” dają wiedzę interdyscyplinarną obejmującą zagadnienia małżeństwa i rodziny oraz wiedzę z obszaru nauk: psychologiczno-pedagogicznych, socjologiczno-prawnych, biomedycznych i filozoficzno-teologicznych. P...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka wos historia geografia historia sztuki informatyka łacina język nowożytny Filozofia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie spec. gospodarowanie nieruchomościami

Instytut Zarządzania
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Rynek nieruchomości to jedna z najprężniej rozwijających się gałęzi gospodarki. Właściwe gospodarowanie nieruchomościami może być źródłem dochodów także dla jednostek samorządu terytorialnego. Studia na tej specjalności dzięki przedmiotom z obszaru prawa i analizy inwestycji dają m...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie spec. gospodarowanie nieruchomościami

Instytut Zarządzania
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Rynek nieruchomości to jedna z najprężniej rozwijających się gałęzi gospodarki. Właściwe gospodarowanie nieruchomościami może być źródłem dochodów także dla jednostek samorządu terytorialnego. Studia na tej specjalności dzięki przedmiotom z obszaru prawa i analizy inwestycji dają m...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka jezyk obcy

Teologiaobraz

Studiuj ten kierunek

Studia nauki o rodzinie

Wydział Teologiczny
Uniwersytet Szczeciński

Studia pierwszego stopnia na kierunku „Nauki o rodzinie” dają wiedzę interdyscyplinarną obejmującą zagadnienia małżeństwa i rodziny oraz wiedzę z obszaru nauk: psychologiczno-pedagogicznych, socjologiczno-prawnych, biomedycznych i filozoficzno-teologicznych. P...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka wos historia geografia historia sztuki informatyka łacina Filozofia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Ssw

Studiuj ten kierunek

Studia podatki i doradztwo podatkowe

Wydział Ekonomiczno - Społeczny
Sopocka Szkoła Wyższa

Podatki były, są i będą ważną kategorią ekonomiczną i prawną, nie tylko każdego systemu politycznego, lecz są one ważne i obecnie w życiu każdego podatnika i działalności wszystkich przedsiębiorstw.

CELEM STUDIÓW jest zapoznanie słuchaczy z wiedzą z zakresu materialnego ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Czy w przyszłości chcesz założyć własną firmę lub kierować jednostką organizacyjną w koncernie? A może twoje aspiracje zawodowe sięgają wyżej i marzysz o fotelu prezesa? Najlepszym sposobem realizacji tych marzeń związanych z szeroko pojmowanym biznesem są studia na kierunku Zarząd...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka wos historia geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
jezyk obcy

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...