Wyświetlam stronę 7. Znaleziono łącznie 246 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Godlo_wersja1

Studia pielęgniarstwo

Wydział Humanistyczny
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Student podejmujący studia licencjackie musi mieć żadnego przygotowania medycznego, ponieważ w programie nauczania znalazły się przedmioty podstawowe, takie jak anatomia, fizjologia czy farmakologia. Jako absolwent tego kierunku będzie gruntownie przygotowany do wykonywania zawodu,...

Ssw

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Ekonomiczno - Społeczny
Sopocka Szkoła Wyższa

Studiując na kierunku Ekonomia w Sopockiej Szkole Wyższej zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu praw rządzących rynkiem, polityki społecznej i gospodarczej, podstaw prawnych funkcjonowania podmiotów gospodarczych i samorządowych. Uzyskasz również wiedzę z zakresu rachunkowości, fina...

Logo_po_bw

Studiuj ten kierunek

Studia wychowanie fizyczne

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
Politechnika Opolska

Sylwetka absolwenta Absolwenci mogą pracować w szkołach na wszystkich poziomach edukacji, w innych placówkach oświatowych, w instytucjach kultury fizycznej i organizacjach społecznych. Wśród podstawowych treści kształcenia znajduje się m.in. anatomia, biochemia, fizj...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
polski biologia chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
* język nowożytny

Logo_po_bw

Studiuj ten kierunek

Studia wychowanie fizyczne

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
Politechnika Opolska

Sylwetka absolwenta Absolwenci mogą pracować w szkołach na wszystkich poziomach edukacji, w innych placówkach oświatowych, w instytucjach kultury fizycznej i organizacjach społecznych. Wśród podstawowych treści kształcenia znajduje się m.in. anatomia, biochemia, fizj...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
polski biologia chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
* język nowożytny

Logo_po_bw

Studiuj ten kierunek

Studia wychowanie fizyczne

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
Politechnika Opolska

Sylwetka absolwenta Absolwenci mogą pracować w szkołach na wszystkich poziomach edukacji, w innych placówkach oświatowych, w instytucjach kultury fizycznej i organizacjach społecznych. Wśród podstawowych treści kształcenia znajduje się m.in. anatomia, biochemia, fizj...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
polski biologia chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
* język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia polityka społeczna

Wydział Ekonomii
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Specjalności na studiach obu stopni: - finanse i zarządzanie usługami społecznymi - komunikacja społeczna Opłaty za studia I stopnia: I rok - 4500zł II rok - 4300zł III-IV rok - 4000zł Opłaty za studia II stopnia: I stopień: 2900 zł II stopień: 2800 zł S...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia rosyjska z językiem angielskim: specjalność nauczycielska

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Opolski

Kierunek obejmuje kształcenie w zakresie języka i literatury rosyjskiej w perspektywie historycznej i kulturologicznej. Językiem wykładowym jest język rosyjski i polski. Dodatkowo przez cały okres trwania studiów odbywa się kształcenie w zakresie języka angielskiego. Studentów obow...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
angielski rosyjski

Ssw

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Ekonomiczno - Społeczny
Sopocka Szkoła Wyższa

Studiując na kierunku Ekonomia w Sopockiej Szkole Wyższej zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu praw rządzących rynkiem, polityki społecznej i gospodarczej, podstaw prawnych funkcjonowania podmiotów gospodarczych i samorządowych. Uzyskasz również wiedzę z zakresu rachunkowości, fina...

Godlo_wersja1

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Humanistyczny
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Student podejmujący studia licencjackie musi mieć żadnego przygotowania medycznego, ponieważ w programie nauczania znalazły się przedmioty podstawowe, takie jak anatomia, fizjologia czy farmakologia. Jako absolwent tego kierunku będzie gruntownie przygotowany do wykonywania zawodu,...

Mfi

Studiuj ten kierunek

Studia religioznawstwo - k. unikatowy

Wydział Historyczny
Uniwersytet Gdański

SPECJALNOŚCI - tradycja judaistyczno-chrześcijańska; - inne tradycje religijne. Kierunek studiów Religioznawstwo to forma reakcji na współczesne problemy i wyzwania społeczeństwa. Przyjmujemy tu najlepsze, sprawdzone wzorce z tradycyjnymi dziedzinami Religioznawstwa, jak...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Pwr_iiz

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Informatyki i Zarządzania
Politechnika Wrocławska

Absolwent kierunku potrafi swobodnie posługiwać się narzędziami i systemami informatyki, zajmować się bazami i hurtowniami danych, sieciami komputerowymi, w tym ich bezpieczeństwem i technologiami internetowymi. Wie, jak stosować informatykę w systemach informatycznych i informacy...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski jezyk obcy
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka fizyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Ukończenie studiów na kierunku Zarządzanie daje zarówno szanse pracy we własnej firmie jak i możliwość rozwoju zawodowego w wielu działach firmy, na stanowisku niższego i średniego szczebla kierowniczego lub samodzielnego specjalisty, a także stanowiskach analitycznych i operacyjny...

Mfi

Studiuj ten kierunek

Studia religioznawstwo - k. unikatowy

Wydział Historyczny
Uniwersytet Gdański

SPECJALNOŚCI - tradycja judaistyczno-chrześcijańska; - inne tradycje religijne. Kierunek studiów Religioznawstwo to forma reakcji na współczesne problemy i wyzwania społeczeństwa. Przyjmujemy tu najlepsze, sprawdzone wzorce z tradycyjnymi dziedzinami Religioznawstwa, jak...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski włoski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Ukończenie studiów na kierunku Zarządzanie daje zarówno szanse pracy we własnej firmie jak i możliwość rozwoju zawodowego w wielu działach firmy, na stanowisku niższego i średniego szczebla kierowniczego lub samodzielnego specjalisty, a także stanowiskach analitycznych i operacyjny...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia muzykologia

Wydział Historyczny
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Muzykologia to nauka o muzyce. Zajmuje się badaniem muzyki we wszystkich jej aspektach i upowszechnianiem wiedzy o kulturze muzycznej. Nazwę i charakter naukowej dyscypliny uniwersyteckiej uzyskała w XX w., ale jako wiedza o muzyce, ściśle związana z refleksją filozoficzną, występu...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka historia historia muzyki
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia fińska

Wydział Neofilologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studenci filologii fińskiej zdobywają wiedzę z takich przedmiotów, jak np. teoria języka, wiedza o wybranym kraju, jego historia oraz literatura, gramatyka, translatoryka, lingwistyka, pedagogika, a nawet psychologia i filozofia. Na najlepszych przyszłych filologów czeka także możl...

Uwr

Studiuj ten kierunek

Studia filozofia

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Wrocławski

Plan studiów I stopnia obejmuje: - przedmioty kierunkowe: wstęp do filozofii, propedeutyka filozofii najnowszej, historia filozofii starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej, logika, semiotyka, epistemologia, ontologia, historia filozofii polskiej, filozofia współczesna, etyk...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny Filozofia Dowolny przedmiot

Logo_po_bw

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
Politechnika Opolska

Predyspozycje: sprawność manualna, umiejętność nawiązywania kontaktów z innymi, cierpliwość, konsekwencja, kultura osobista, chęć pomocy innym. Kariera: absolwenci tego kierunku mogą pracować w placówkach zdrowia, w sanatoriach i uzdrowiskach, a także w ośrodkac...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
polski biologia chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
* język nowożytny

Logo_po_bw

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
Politechnika Opolska

Sylwetka absolwenta Absolwenci mogą pracować w hotelach, w ośrodkach sportowych i rekreacyjnych, jednostkach administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnej za rozwój turystyki, aż po samodzielne kierowanie biurami podróży. Należy pamiętać, że jest to dziedzina bardz...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
polski biologia historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Instytut Turystyki i Rekreacji
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Specjalności: - Hotelarstwo - Turystyka i rekreacja zdrowotna - Turystyka transgraniczna - Zarządzanie turystyką w regionie Studia na kierunku Turystyka i Rekreacja przygotowują absolwentów do pracy we wszystkich podmiotach branży turystycznej, umożliwiając im zdobycie ws...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny Dowolny przedmiot

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...