Wyświetlam stronę 7. Znaleziono łącznie 296 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Wshwz

Studia socjologia

Wydział Nauk Społecznych w Nowym Sączu
Wschód - Zachód Szkoła Wyższa im. Henryka Jóźwiaka w Łodzi

SPECJALNOŚCI: - dziennikarska (media i komunikowanie społeczne) - praca socjalna Studia trwają 3 lata i obejmują 6 semestrów nauki. Plan studiów stacjonarnych przewiduje 2.220 godzin zajęć dydaktycznych oraz 3 tygodnie obowiązkowych praktyk zawodowych. Plan studiów niestacjo...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Zarządzania
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Studia I stopnia Specjalności: - Kierownictwo i przywództwo w społecznościach lokalnych - Socjologia komunikowania społecznego - Dziennikarstwo - Socjologia reklamy i zachowań konsumentów Studia II stopnia Specjalności: - Kierownictwo i prz...

Herb_zory

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Zamiejscowy oraz Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Żorach
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Specjalności: - Kierownictwo i przywództwo w społecznościach lokalnych - Socjologia komunikowania społecznego - Socjologia reklamy i zachowań konsumentów Absolwenci GWSH studiów I stopnia prowadzonych w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Żorach, kierunek Socjologi...

Uwr

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Wrocławski

Socjologia to nauka badająca w systematyczny sposób funkcjonowanie i zmianę społeczeństwa. Socjologowie badają społeczne reguły, procesy i struktury, które łączą i dzielą ludzi, tworzą lub są przejawem więzi między ludźmi, a także proces ich zmian. Socjologowie badają zarówno jedno...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia
Przedmioty obowiązkowe:
polski Dowolny przedmiot

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Socjologii
Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy

Celem kształcenia w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Legnicy na kierunku „Socjologia” jest wyposażenie absolwenta w wiedzę, umiejętności i kompetencje, które pozwolą mu zrozumieć i interpretować zjawiska i zachowania społeczne oraz obserwować i badać je ze znajomością procesów społe...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Socjologii
Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy

Celem kształcenia w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Legnicy na kierunku „Socjologia” jest wyposażenie absolwenta w wiedzę, umiejętności i kompetencje, które pozwolą mu zrozumieć i interpretować zjawiska i zachowania społeczne oraz obserwować i badać je ze znajomością procesów społe...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Zarządzania i Informatyki
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Absolwent studiów I stopnia licencjackich posiada wiedzę umożliwiającą wyjaśnianie zjawisk i procesów społecznych oraz uwarunkowań zmian społecznych, posługuje się nowoczesnymi metodami i technikami analizy zjawisk i procesów społecznych - zarówno jakościowymi, jak ilościowymi, z z...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka wos historia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Logo

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Zielonogórski

Sylwetka absolwenta Studenci Socjologii zdobywają wiedzę z zakresu szczegółowych subdyscyplin Socjologii, m.in. makro i mikrosocjologii, socjologii polityki, edukacji, pogranicza, kultury, metodologii i metod badań społecznych a także filozofii i psychologii społecznej. Zasady ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny Dowolny przedmiot

Tpd

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Socjologia posiada wiedzę z zakresu: socjologii poszerzoną o podstawy nauk społecznych, ogólnej metodologii nauk, diagnozowania, wyjaśniania i interpretacji zjawisk społecznych, dynamiki zmian współczesnego społeczeństwa polskiego. Dysponuje ...

Wsg

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Socjologia zajmuje się badaniem funkcjonowania społeczeństwa i jego zmian. Zajmuje się różnorodnością kulturową oraz problematyką tożsamości człowieka we współczesnym świecie. Socjolog bada społeczne procesy i struktury, więzi międzyludzkie. Dlatego też studenci zdobywają szeroką w...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Wsu

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Nauk Humanistycznych
Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach

Specjalności: • badania społeczne • doradztwo zawodowe i personalne • socjologia mediów i komunikacji społecznej • socjologia medycyny • socjologia pracy • socjologia polityki • socjologia rodziny Studia przygotowują do pracy m.in. w urzędach administra...

Wsbip

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Nauk Społecznych i Technicznych
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Absolwenci kierunku SOCJOLOGIA mogą podjąć pracę w: - ośrodkach badawczych - uczelniach i instytucjach naukowych - szkołach - środkach masowego przekazu - instytucjach kulturalnych - ośrodkach pomocy społecznej - przedsiębiorstwach oraz administracji państwowej i samor...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Instytut Socjologii
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Specjalności: - Socjologia Gospodarki i Internetu - Komunikacja Społeczna i Media Współczesny świat podlega gwałtownym zmianom we wszystkich aspektach życia zbiorowego i indywidualnego. Zmiany kulturowe i globalizacja życia społecznego wymuszają socjologiczną refleksję nad...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny Dowolny przedmiot

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Politologii, Socjologii i Administracji
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu

Specjalności: - Badania społeczne i rynkowe - Systemy zarządzania jakością - Służby publiczne Rekrutacja na podstawie kompletu dokumentów. Możliwość kontynuacji nauki na kierunkach Zarządzanie lub Pedagogika.

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Specjalności: Socjologia Zarządzania i Rozwoju Regionalnego - studia z EFS

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Instytut Socjologii
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Osoby rozpoczynające studia na kierunku SOCJOLOGIA od drugiego semestru studiów mają do wyboru następujące specjalności: 1) PRACA SOCJALNA 2) SOCJOLOGIA RYNKU PRACY 3) SOCJOLOGIA POGRANICZA 4) KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I MEDIA Od nadchodzącego roku akademickiego P...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechnika Śląska w Gliwicach

Zasadniczym celem kierunku jest wykształcenie specjalisty w zakresie stosunków społecznych w skali makro i mikro, działającego w warunkach rozwiniętej gospodarki rynkowej i wzrastającej złożoności życia społecznego, który potrafi: - zanalizować zachodzące przekształcenia społecz...

Wzsw-logo

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Studia te istnieją od kilkunastu lat i cieszą się niesłabnącą popularnością. Wielu absolwentów tej Uczelni związało z nią swój los zawodowy, przechodząc z roli studenta w rolę wykładowcy czy profesora. Uczelnia ta powoli buduje swoją tradycję i historię, która „czasowo" zbiegła się...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia Filozofia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...