Wyświetlam stronę 7. Znaleziono łącznie 3303 kierunki/ów, oraz 2 szkół policealnych.

Academy

Studia pedagogika pracy z bezpieczeństwem przemysłowym

Wydział Historyczno-Pedagogiczny
Uniwersytet Opolski

Specjalność” Pedagogika pracy z bezpieczeństwem przemysłowym” przygotowuje do pracy w takich dziedzinach życia, jak: służby pracownicze w instytucjach i miejscach pracy oraz w pionie służb bezpieczeństwa i ochrony danych o przedsiębiorstwie. W ramach instrumentalizacji zawodo...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Reklamy Google

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia transport

Wydział Mechaniczny
Politechnika Łódzka

Sylwetka absolwenta Studia na tym kierunku zapewniają wykształcenie specjalistów nowoczesnego transportu w zagadnieniach inżynierii ruchu transportowego, analizy systemów transportowych oraz inżynierii środków transportowych. Wykształcenie, jakie uzyskuje absolwent kierunku "Tra...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
chemia fizyka
Przedmioty opcjonalne:
matematyka jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia transport

Wydział Mechaniczny
Politechnika Łódzka

Sylwetka absolwenta Studia na tym kierunku zapewniają wykształcenie specjalistów nowoczesnego transportu w zagadnieniach inżynierii ruchu transportowego, analizy systemów transportowych oraz inżynierii środków transportowych. Wykształcenie, jakie uzyskuje absolwent kierunku "Tra...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
chemia fizyka
Przedmioty opcjonalne:
matematyka jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pośrednictwo pracy

Kierunki studiów
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu

Celem studiów jest przygotowanie wykwalifikowanych pośredników pracy poszukujących kompetentnych kadr w ramach instytucji rynku pracy, agencji pośrednictwa pracy, firm zajmujących się rekrutacją. W trakcie studiów słuchacze nabędą wiedzę z zakresu przepisów prawnych regulujących za...

Images%20(2)

Studiuj ten kierunek

Studia technologie i systemy bezpieczeństwa

Wydział Mechaniczny
Politechnika Gdańska

Od roku akademickiego 2009/2010 na Politechnice Gdańskiej uruchomione zostały studia międzykierunkowe poświęcone szeroko pojętym problemom bezpieczeństwa obiektów przemysłowych, infrastruktury, informacji i środowiska naturalnego. Na międzykierunku utworzonych jest kilka specjalno...

Images%20(2)

Studiuj ten kierunek

Studia technologie i systemy bezpieczeństwa

Wydział Mechaniczny
Politechnika Gdańska

Od roku akademickiego 2009/2010 na Politechnice Gdańskiej uruchomione zostały studia międzykierunkowe poświęcone szeroko pojętym problemom bezpieczeństwa obiektów przemysłowych, infrastruktury, informacji i środowiska naturalnego. Na międzykierunku utworzonych jest kilka specjalno...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inżynieria bezpieczeństwa

Wydział ekologii
Wyższa Szkoła Inżynierii Bezpieczeństwa i Ekologii w Sosnowcu

Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk technicznych, wiedzę kierunkową z zakresu Inżynierii Bezpieczeństwa oraz wiedzę specjalistyczną z obszaru bezpieczeństwa środowiskowego i obszaru bezpieczeństwa zawodowego (BHP). Wiedza ogólna absolwenta Inżynierii bezpieczeństwa ob...

Po

Studiuj ten kierunek

Studia inżynieria bezpieczeństwa

Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej
Politechnika Częstochowska

Absolwenci mogą podjąć dalsze kształcenie na drugim stopniu kształcenia - magisterskim na innych kierunkach prowadzonych na wydziale oraz na stopniu trzecim - studiach doktoranckich. Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z zakr...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Po

Studiuj ten kierunek

Studia inżynieria bezpieczeństwa

Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej
Politechnika Częstochowska

Absolwenci mogą podjąć dalsze kształcenie na drugim stopniu kształcenia - magisterskim na innych kierunkach prowadzonych na wydziale oraz na stopniu trzecim - studiach doktoranckich. Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z zakr...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inżynieria bezpieczeństwa

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera specjalność: - bezpieczeństwo urządzeń i systemów transportowych Absolwenci studiów kierunku inżynieria bezpieczeństwa będą specjalistami w dziedzinie inżynierii bez...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka wos historia geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inżynieria bezpieczeństwa

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

4-letnie (8 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera specjalność: - bezpieczeństwo urządzeń i systemów transportowych Absolwenci studiów kierunku inżynieria bezpieczeństwa będą specjalistami w dziedzinie inżynierii bezp...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka wos historia geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Ajd

Studiuj ten kierunek

Studia inżynieria bezpieczeństwa

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Inżynieria bezpieczeństwa to interdyscyplinarny kierunek z zakresu inżynierii bezpieczeństwa ( w tym z obszaru bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji i urządzeń technicznych), zarządzania i ekonomii. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do projektowania szeroko pojętych systemów b...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka geografia informatyka
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inżynieria bezpieczeństwa

Wydział Nauk Technicznych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Studia przygotowują do pracy: - przy przeprowadzaniu prób bezpieczeństwa urządzeń technicznych, - w ratownictwie, - w przedsiębiorstwach zajmujących się wdrażaniem i eksploatowaniem systemów bezpieczeństwa, - w zespołach badających przyczyny wypadków.

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 3 spośród następujących przedmiotów:
matematyka chemia fizyka geografia informatyka język nowożytny

Frfdssd

Studiuj ten kierunek

Studia inżynieria bezpieczeństwa

Wydział Mechaniczny
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Czas trwania:3,5 roku Liczba miejsc:zostanie podana dokońca kwietnia 2011 r. Specjalność: - bezpieczenstwo pracy i środowiska - bezpieczeństwo maszyn, urządzeń i systemów energetycznych - bezpieczeństwo transportu drogowego Sylwetka absolwenta studiów I stopnia kier...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka informatyka

Logozaz2

Studiuj ten kierunek

Studia logistyka

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki

kierunek: LOGISTYKA Specjalności wybierane w trakcie studiów: INFORMATYKA W LOGISTYCE ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW studia II stopnia (2-letnie magisterskie) – stacjonarne, orientacyjny limit miejsc – 120 (min. 35) studia II stopnia (2-letnie magisterskie) – niestacjonarne, ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
matematyka wos historia geografia informatyka
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia informatyka
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
angielski rosyjski francuski niemiecki

Logozaz2

Studiuj ten kierunek

Studia logistyka

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki

kierunek: LOGISTYKA Specjalności wybierane w trakcie studiów: INFORMATYKA W LOGISTYCE ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW studia II stopnia (2-letnie magisterskie) – stacjonarne, orientacyjny limit miejsc – 120 (min. 35) studia II stopnia (2-letnie magisterskie) – niestacjonarne, ...

Frfdssd

Studiuj ten kierunek

Studia inżynieria bezpieczeństwa

Wydział Mechaniczny
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

I STOPIEŃ Czas trwania:3,5 roku Liczba miejsc:zostanie podana do końca kwietnia 2011 r. Specjalność: - bezpieczenstwo pracy i środowiska - bezpieczeństwo maszyn, urządzeń i systemów energetycznych - bezpieczeństwo transportu drogowego Sylwetka absolwenta ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka informatyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia edukacja wczesnoszkolna

Pedagogika
Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z WYCHOWANIEM PRZEDSZKOLNYM (I i II stopień)
Celem studiów jest zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.
Absolwent potrafi m.in. realizować zadania edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze w...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Instytut Sztuki
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Absolwent powinien posiadać kwalifikacje nauczyciela i artystyczne w zakresie sztuk plastycznych, być świadomym i aktywnym uczestnikiem współczesnej kultury i sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem sztuk plastycznych. Wiedza i umiejętności artystyczne umożliwiają mu efektywne funkcj...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Instytut Sztuki
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Absolwent powinien posiadać kwalifikacje nauczyciela i artystyczne w zakresie sztuk plastycznych, być świadomym i aktywnym uczestnikiem współczesnej kultury i sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem sztuk plastycznych. Wiedza i umiejętności artystyczne umożliwiają mu efektywne funkcj...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia specjalista do spraw kadr i płac

O.O.R.Z. Progres" Sp. z o.o."
Roczna Szkoła Policealna dla Dorosłych 'Progres' w Warszawie (Warszawa)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia specjalista do spraw kadr i płac

Ogólnop Ośrodek Rozwoju Zawod Progres" sp. z o.o."
Roczna Szkoła Policealna 'Progres' (Poznań)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...