Wyświetlam stronę 7. Znaleziono łącznie 272 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Wyzsza_szkola_turystyki_i_hotelarstwa_w_lodzi

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Zamiejscowy w Gostyninie
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi

SPECJALIZACJE: turystyka W ramach specjalizacji student nabywa wiedzę teoretyczną oraz umiejętności przydatne w przyszłej karierze zawodowej. Kolejne etapy nauki pozwalają poznać prawne i ekonomiczne podstawy funkcjonowania rynku i przedsiębiorstw turystycznych oraz istotę ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Wychowania Fizycznego
Uniwersytet Rzeszowski

Absolwent powinien posiadać wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych oraz rolniczych – po ukończeniu studiów inżynierskich. Powinien być zaznajomiony z problematyką organizacyjno-prawną oraz geograficzną. Powinien posiadać wiedzę humanistyczną - pozw...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Wychowania Fizycznego
Uniwersytet Rzeszowski

Absolwent powinien posiadać wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych oraz rolniczych – po ukończeniu studiów inżynierskich. Powinien być zaznajomiony z problematyką organizacyjno-prawną oraz geograficzną. Powinien posiadać wiedzę humanistyczną - pozw...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Wychowania Fizycznego
Uniwersytet Rzeszowski

Absolwent powinien posiadać wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych oraz rolniczych – po ukończeniu studiów inżynierskich. Powinien być zaznajomiony z problematyką organizacyjno-prawną oraz geograficzną. Powinien posiadać wiedzę humanistyczną - pozw...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Turystyki i Promocji Zdrowia
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Studia I stopnia Specjalności: - Turystyka międzynarodowa - Hotelarstwo i gastronomia - Turystyka zdrowotna i agroturystyka - Informacja i informatyka w turystyce - Zarządzanie w sporcie i rekreacji Studia II stopnia Specjalności: - Turystyka międzynaro...

Images

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Postępowanie kwalifikacyjne I STOPIEŃ st. stacjonarnych - Konkurs świadectw II STOPIEŃ - st. stacjonarnych - test kompetencji w zakresie turystyki i rekreacji – egzamin testowy z zakresu treści objętych standardami nauczania dla studiów pierwszego stopnia kierunku turyst...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy Dowolny przedmiot

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia fizyka historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Logo

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Wychowania Fizycznego
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

SPECJALNOŚCI: - turystyka aktywna - rekreacja ruchowa - fitness Postępowanie kwalifikacyjne I STOPIEŃ - 1. weryfikacja złożonych dokumentów; 2. ocena poziomu wiedzy z 3 wybranych przedmiotów II STOPIEŃ - 1. weryfikacja złożonych dokumentów; 2. w postępowaniu kwalifika...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
historia geografia
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Logo

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Wychowania Fizycznego
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

SPECJALNOŚCI: - turystyka aktywna - rekreacja ruchowa - fitness Postępowanie kwalifikacyjne I STOPIEŃ - 1. weryfikacja złożonych dokumentów; 2. ocena poziomu wiedzy z 3 wybranych przedmiotów II STOPIEŃ - 1. weryfikacja złożonych dokumentów; 2. w postępowaniu kwalifika...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
historia geografia
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Geograficzno-Biologiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Studenci po I roku studiów dokonują wyboru jednej ze specjalności: - aktywizacja turystyczna układów przestrzennych, - dziedzictwo kulturowe, - geoturystyka, - międzynarodowe hotelarstwo i gastronomia, - pilotaż i przewodnictwo turystyczne po Polsce, - przedsiębiorczość w t...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
* Dowolny przedmiot

Wsg

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Turystyki i Geografii
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Studenci podejmujący studia I i II stopnia na kierunku turystyka i rekreacja powinni charakteryzować się wysoką kulturą osobistą i umiejętnością pracy z ludźmi. Studia mają za zadanie przygotowanie specjalistów, zdolnych do organizowania i samodzielnego zarządzania przedsiębiorstwa...

Wsg

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji w Malborku
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Od roku akademickiego 2010/2011 (w przygotowaniu) kształcenie na kierunku TURYSTYKA I REKREACJA na sześciu specjalnościach: - HOTELARSTWO I GASTRONOMIA - ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ - SPORT I REKREACJA - EKO I AGROTURYSTYKA - REGIONALNY I LOKALNY PRODUKT TURYSTYCZNY - TURYSTYKA ...

Wsg

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji w Malborku
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Od roku akademickiego 2010/2011 (w przygotowaniu) kształcenie na kierunku TURYSTYKA I REKREACJA na sześciu specjalnościach: - HOTELARSTWO I GASTRONOMIA - ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ - SPORT I REKREACJA - EKO I AGROTURYSTYKA - REGIONALNY I LOKALNY PRODUKT TURYSTYCZNY - TURYSTYKA ...

Wsg

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Słupsku
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Sylwetka absolwenta stanowi pochodną misji Uczelni oraz przyjętej koncepcji programu i metodyki kształcenia. Podstawowymi komponentami tej sylwetki, odpowiednio do zadań są: wiedza, umiejętności praktyczne, postawy przedsiębiorcze i kreatywne, a równocześnie wrażliwe społecznie. Ta...

Logo1

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi - ZOD Grudziądz
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

gata oferta dydaktyczna kierunku Turystyka i Rekreacja obejmuje takie dziedziny, jak: nauki przyrodnicze, społeczne, ekonomiczne i prawne, a także przedmioty kształcenia ogólnego, jak: język obcy czy podstawy informatyki, a także: - program studiów uzupełniony praktykami zawodow...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka historia geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Wsu

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Nauk o Zdrowiu i Środowisku
Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach

Kierunek łączy zarówno tematykę prawidłowego trybu życia i rozwoju poprzez ruch fizyczny z problemami szeroko pojętego ruchu turystycznego. Współczesne tendencje do współpracy międzynarodowej oraz łatwość podróżowania i przemieszczania się sprawiają, że sektor turystyczny rozwija ...

Wsbip

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Profile kształcenia: - Hotelarstwo i gastronomia - Turystyka aktywna Absolwenci kierunku Turystyka i rekreacja mogą podjąć pracę w: - przedsiębiorstwach turystycznych, organizacjach turystycznych, - podmiotach samorządowych i gospodarczych, - ośrodkach wypoczynk...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Instytut Kultury Fizycznej
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

Studia pierwszego stopnia na kierunku turystyka i rekreacja trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Specjalności: - turystyka aktywna - obsługa ruchu turystycznego i rekreacji

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Instytut Stosunków Międzynarodowych
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Jak kształcimy? W zależności od wybranej specjalności absolwenci przygotowani są do obsługi ruchu turystycznego, pracy w ramach jednostek odpowiedzialnych za promocję i rozwój turystyki, kultury i sztuki oraz animowania czasu wolnego. Nowo powstałe specjalności odpowiadają potrz...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Instytut Turystyki i Rekreacji
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Specjalności: - Hotelarstwo - Turystyka i rekreacja zdrowotna - Turystyka transgraniczna - Zarządzanie turystyką w regionie Studia na kierunku Turystyka i Rekreacja przygotowują absolwentów do pracy we wszystkich podmiotach branży turystycznej, umożliwiając im zdobycie ws...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny Dowolny przedmiot

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...