Wyświetlam stronę 7. Znaleziono łącznie 1167 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia zarządzanie

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Absolwent powinien być przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menadżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach lub kierownika/dowódcy zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa, a także do prowadzenia własnej działal...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Absolwenci zarządzania znajdują zatrudnienie jako kierownicy i menadżerowie w: przedsiębiorstwach produkcyjnych przedsiębiorstwach handlowych przedsiębiorstwach usługowych biznesie bankach jednostkach administracji

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Rekrutacja na II stopień studiów Kandydaci przyjmowani będą według rankingu średniej arytmetycznej ocen uzyskanych z ukończonych studiów wyższych. Studia zostaną uruchomione pod warunkiem pisemnego zadeklarowania podjęcia studiów przez co najmniej 40 osób.

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zarządzanie to kierunek studiów, którego absolwenci zostają wyposażeni w wiedzę o teoretycznych i praktycznych aspektach funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, instytucji gospodarczych i administracyjnych, krajowych i międzynarodowych. Zdobywają oni umiejętności kierowania o...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
angielski rosyjski francuski niemiecki

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Opolski

W trakcie studiów student zapoznaje się z dziedziną nauk o zarządzaniu ze szczególnym uwzględnieniem teorii organizacji, zarządzania strategicznego, zarządzania operacyjnego oraz nowoczesnymi koncepcjami zarządzania logistycznego, marketingowego, zarządzania produkcją, finansami, j...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Szkoła Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Szczeciński

SPECJALNOŚCI WYBIERANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA: - Kształtowanie menedżera; - Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie; - Marketing i usługi; - Zarządzanie relacjami z klientem; - Zarządzanie zasobami ludzkimi; - Zarządzanie biznesem; - Zarządzanie ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka wos historia geografia informatyka język nowożytny
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytet Szczeciński

SPECJALNOŚCI WYBIERANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA: - E-biznes i zarządzanie informacją; - Menadżer projektu. Studia I-go stopnia na kierunku Zarządzanie przygotowują do wykonywania pracy wymagającej ogólnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka wos historia geografia informatyka język nowożytny
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Absolwenci zarządzania znajdują zatrudnienie jako kierownicy i menadżerowie w: przedsiębiorstwach produkcyjnych przedsiębiorstwach handlowych przedsiębiorstwach usługowych biznesie bankach jednostkach administracji Specjalnosci: • ZARZADZANIE INWESTYCJAMI I NIERU...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 3 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka wos historia geografia język nowożytny

Uw_logo

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski

Studia I stopnia: Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół średnich. Program studiów obejmuje zarówno ogólne wykształcenie menedżerskie (podstawy zarzadzania, mikro i makroekonomia, prawo, psychologia, socjologia, informatyka), jak i kształcenie specjalistyczne w zakresi...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Zarządzania, zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Płocku
Uniwersytet Warszawski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Zarządzania, zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Radomiu
Uniwersytet Warszawski

Ekon

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Ekonomii i Zarządzania
Uniwersytet w Białymstoku

SYLWETKA ABSOLWENTA - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – KIERUNEK ZARZĄDZANIE Absolwent posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw i ins...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Ekonomii i Zarządzania
Uniwersytet Zielonogórski

Sylwetka absolwenta Absolwent studiów, otrzymujący tytuł zawodowy licencjata, posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu, ekonomii oraz dyscyplin komplementarnych. Uzyskuje umiejętność wszechstronnej analizy zasobów wewnętrznych przedsiębiorstwa oraz jego otoczenia. Kl...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Ekon

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Ekonomiczny
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Specjalności: - Bezpieczeństwo i higiena pracy - Biznes elektroniczny - Ekonometria menedżerska - Ekonomika handlu i usług - Ekonomika turystyki - Gospodarka i i administracja publiczna - Logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym - Rachunkowość zarządcza - Zarządzan...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny Dowolny przedmiot

Agh_wz-p

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Zarządzanie będzie dysponować wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych. Wiedza ta dotyczy istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji - przedsiębiorstw, instytucji publicznych i str...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
język nowożytny
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka chemia fizyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Zarządzania i Informatyki
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Absolwent po studiach I stopnia posiada wiedzę umożliwiającą rozpoznawanie, analizowanie i wyjaśnianie zjawisk i praw gospodarczych zachodzących w organizacjach oraz uwarunkowań realizacji funkcji zarządzania w organizacjach, posługuje się nowoczesnymi metodami i technikami zarządz...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Zarządzania
Politechnika Białostocka

Absolwent posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu, ekonomii. Poznaje prawne i ekonomiczne zagadnienia funkcjonowania przedsiębiorstw, zarządzania strategicznego i analizy ekonomicznej. Program studiów pozwala na wykształcenie umiejętności rozpoznawania,...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka język nowożytny

Cdsopjfvposdjv

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Zarządzania
Politechnika Częstochowska

Sylwetka absolwenta Absolwent kierunku zarządzanie I stopnia nabywa wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości, problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych, organizacji no...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Images%20(3)

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Zarządzania i Ekonomii
Politechnika Gdańska

Studenci studiów inżynierskich uzyskują wiedzę i umiejętności z zakresu przedmiotów ogólnych i podstawowych (np. matematyka, ekonomia, podstawy zarządzania, marketing, finanse, prawo, nauki społeczne, przedmioty informatyczne, języki obce), przedmiotów technicznych (np. nauka o mat...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...