Wyświetlam stronę 7. Znaleziono łącznie 1693 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Mechaniczny i Wydział Zarządzania
Politechnika Lubelska

Studia I stopnia: bez specjalności Specjalności na studiach II stopnia: - Zarządzanie przedsiębiorstwem - Inżynieria produkcji w przemyśle maszynowym - Komputerowa integracja wytwarzania - Zarządzanie w transporcie Absolwent posiada wiedzę w wybranym zakresie inżynie...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia wos historia geografia
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka chemia fizyka informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
* polski język nowożytny

Logo_po_bw

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
Politechnika Opolska

Sylwetka absolwenta Absolwenci studiów pierwszego stopnia ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI uzyskują wiedzę niezbędną do: - pracy na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach produkcyjnych; usługowych, w których wymagana jest wiedza menadżerska i inżynierska; - ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka chemia fizyka informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Lot

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Interdyscyplinarny kierunek studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, umożliwia również u nas w kraju kształcenie specjalistów nowego typu, którzy potrafią łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi. Zmiany w systemie społ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka fizyka język nowożytny

Lot

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Stalowej Woli
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Interdyscyplinarny kierunek studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, umożliwia również u nas w kraju kształcenie specjalistów nowego typu, którzy potrafią łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi. Zmiany w systemie społ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka fizyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Górnictwa i Geologii
Politechnika Śląska w Gliwicach

Brak informacji o zasadach rekrutacji.

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
Politechnika Śląska w Gliwicach

Absolwent tego kierunku posiada wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw zarządzania przedsiębiorstwem, nowoczesnych technik zarządzania, systemów zarządzania i systemów zapewnienia jakości produkcji, a także funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw i systemów produkcyjnych.

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
chemia fizyka informatyka język nowożytny
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Mechaniczny Technologiczny
Politechnika Śląska w Gliwicach

Absolwenci tego interdyscyplinarnego, techniczno-ekonomicznego kierunku studiów, łączą gruntowną wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, produkcją, kadrami, środowiskiem, jakością i marketingu, z kompleksowym przygotowaniem z zakresu inżynierii mechanicznej i materiałowej, ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski biologia chemia fizyka wos historia geografia informatyka język nowożytny
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechnika Śląska w Gliwicach

Zasadniczym celem kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji jest wykształcenie magistra inżyniera dla potrzeb przedsiębiorstwa działającego w warunkach gospodarki rynkowej, który potrafiłby: - łączyć wiedzę inżynierską w zakresie technologii produkcji z wiedzą z zakresu zarząd...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
chemia fizyka informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie i inżynieria produkcji

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Katowicach
Politechnika Śląska w Gliwicach

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie i inżynieria produkcji

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Tychach
Politechnika Śląska w Gliwicach

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera specjalności: - informatyka stosowana - inżyniersko-menedżerska - zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci z tytułem inżyniera posiadają wiedzę merytoryczną z zakres...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka wos historia geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Vsdvsd

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Inżynierii Produkcji
Politechnika Warszawska

Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia – magisterskie 4 semestry Specjalności na studiach I stopnia: -informatyczne systemy zarządzania -inżynieria procesów produkcyjnych -systemy CAD-CAM -zarządzanie produkcją Specjalność na studiach II stopnia: ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
chemia fizyka informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka jezyk obcy

,j,gjh,jh

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Zarządzania
Politechnika Warszawska

Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia – magisterskie 3 semestry Specjalności na studiach I stopnia: -ergonomia i kształtowanie środowiska pracy -informatyczne systemy zarządzania -zarządzanie produkcją -zarządzanie jakością Specjalności na studiac...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
chemia fizyka informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka jezyk obcy

Pwr_mech

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Mechaniczny
Politechnika Wrocławska

Przeznaczony dla osób potrafiących łączyć nowoczesną wiedzę inżynierską z umiejętnościami menedżerskimi. Kierunek ten powstał w 1998 roku jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na brak fachowców, którzy równolegle z wiedzą inżynierską posiadaliby umiejętności z zakresu: zarządzan...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski jezyk obcy
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka fizyka

Pwr_walbrzych

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie i inżynieria produkcji

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Wałbrzychu
Politechnika Wrocławska

Na tym wydziale otrzymasz wiedzę z zakresu mechaniki, budowy maszyn i urządzeń, ich projektowania, wytwarzania i eksploatacji. Poznasz techniki organizacji produkcji i systemy zarządzania przedsiębiorstwem. Po studiach będziesz doskonale przygotowany do realizacji zadań inżynierski...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski jezyk obcy
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka fizyka

Logowipd

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Inżynierii Produkcji
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE limit przyjęć – 120 początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 3,5 roku/7 semestrów uzyskany tytuł – inżynier STUDIA II STOPNIA STACJONARNE limit przyjęć – 100 kwalifikacja – test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych st...

Wip

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Inżynierii Produkcji
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwenci studiów pierwszego stopnia posiadają wiedzę w wybranym zakresie inŜynierii produkcji oraz nauk ekonomicznych i o zarządzaniu. Absolwenci posiadają umiejętności menadŜerskie i są przygotowani do rozwiązywania zagadnień z wybranego zakresu inŜy...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Baner1_ipie

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

I STOPIEŃ Rodzaj studiów: I stopień obejmuje studia inżynierskie trwające 3,5 roku (7 semestrów). Forma: Studia stacjonarne Profil absolwenta: Absolwent posiada umiejętności menadżerskie oraz jest przygotowany do wykonywania zadań z zakresu inżynierii produkcji rolno-spoży...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka geografia informatyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Co będziesz studiował - na pierwszych semestrach spotkasz się z przedmiotami humanistycznymi oraz dotyczącymi ochrony własności intelektualnej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Czterosemestralny kurs języka obcego pozwoli zdobyć praktyczne umiejętności i zadbać o ich potwierdzen...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Absolwenci studiów I stopnia (które trwają 7 semestrów) uzyskują tytuł inżyniera i posiadają: - wiedzę merytoryczną i umiejętności z wybranej dziedziny inżynierskiej oraz z zakresu projektowania i utrzymywania procesów, jak też systemów produkcyjnych, wdrażania innowacji tec...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski biologia chemia fizyka wot wos historia geografia historia sztuki historia muzyki informatyka łacina Filozofia kultura antyczna
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka język nowożytny

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...