Wyświetlam stronę 8. Znaleziono łącznie 389 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia administracja

Wydział Administracji w Przemyślu
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie - do usniecia
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Nauk Społecznych
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Katedra Administracji
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska im. Papieża Jana Pawła II
Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska im. Papieża Jana Pawła II

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Politologii, Socjologii i Administracji
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu

Specjalności: - Administracja usług społecznych i socjalnych - Administracja regionalna - Administracja wymiaru sprawiedliwości i porządku publicznego Rekrutacja na podstawie kompletu dokumentów. Możliwość kontynuacji nauki na kierunkach Zarządzanie lub Pedagogika.

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Zarządzania i Administracji
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

Kierunek administracja kształci studentów dla największego obszaru rynku pracy - pracowników administracji publicznej i gospodarczej. Celem kształcenia na tym kierunku jest zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu różnych rodzajów prawa oraz zasad organizacji i funkc...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos historia
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Administracji
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Administracji - Filia we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Nauk Społeczno - Ekonomicznych
Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I NAUK SPOŁECZNYCH IM. KS. EMILA SZRAMKA W TYCHACH Al. Niepodległości 32; 43-100 Tychy; tel. (032) 327 65 51 Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach im. ks. Emila Szramka w Tychach posiada szeroką ofertę edukacyjną, która może...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Nauk Ekonomicznych, Prawnych i Psychologii
Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Zamiejscowy w Płońsku
Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku

Ains

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Politechnika Warszawska

Absolwent kierunku "Administracja" studiów I stopnia (licencjackich) w WAiNS PW otrzymuje interdyscyplinarne przygotowanie, na które składa się wiedza w zakresie niezbędnym dla absolwenta kierunku: Administracja, w zakresie prawa, ekonomii oraz zarządzania. Jednocześnie, ze względu...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
biologia chemia fizyka informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka jezyk obcy

Prawo

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Gdański

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Absolwent studiów drugiego stopnia jest przygotowany do pełnienia kierowniczych funkcji w służ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski historia

Prawo

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Gdański

Kryteria przyjęcia: - dla absolwentów z dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym na kierunkach: administracja, ekonomia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, zarządzanie. - Konkurs ocen na dyplomie: ocena bdb - 30...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Uksw

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Ukończenie kierunku Administracja wyposaży absolwenta w kwalifikacje potrzebne do podjęcia pracy w: • organach administracji publicznej (zarówno rządowej jak i samorządowej), • przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, • firmach doradczych pracujących na rzecz administ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Uwr

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytet Wrocławski

Studia administracji mają na celu przygotowanie do wykonywania pracy w organach państwa i samorządu terytorialnego. Do wiodących przedmiotów wykładanych na kierunku administracja należą m.in. prawo administracyjne, administracja publiczna i polityka administracyjna, prawo administr...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski wos geografia
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka historia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Uwr

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytet Wrocławski

Studia administracji mają na celu przygotowanie do wykonywania pracy w organach państwa i samorządu terytorialnego. Do wiodących przedmiotów wykładanych na kierunku administracja należą m.in. prawo administracyjne, administracja publiczna i polityka administracyjna, prawo administr...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski wos geografia
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka historia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...