Wyświetlam stronę 8. Znaleziono łącznie 304 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia ekonomia

Wydział Ekonomii
Uniwersytet Rzeszowski

Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi oraz materialnymi. Powinien być przygotowany do przeprowadzania analizy dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racj...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Ekonomii
Uniwersytet Rzeszowski

Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi oraz materialnymi. Powinien być przygotowany do przeprowadzania analizy dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racj...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Ekonomii
Uniwersytet Rzeszowski

Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi oraz materialnymi. Powinien być przygotowany do przeprowadzania analizy dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racj...

Logo_wne_herb_tlo

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Nauk Ekonomicznych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

I STOPIEŃ limit przyjęć – 120 początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 3 lata/6 semestrów uzyskany tytuł – licencjat II STOPIEŃ limit przyjęć – 180 kwalifikacja – test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopn...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka geografia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Opolski

Absolwenci kierunku Ekonomia mogą zostać: • Pracownikami wielu różnych przedsiębiorstw i instytucji • Dyrektorami banków • Właścicielami małych i średnich przedsiębiorstw • Kierownikami wyższych i średnich szczebli w dużych przedsiębiorstwach • Naukowcami i nauczycielami (po...

Mfi

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Gdański

SPECJALNOŚCI: - biznes elektroniczny, - transport i logistyka, - polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczości, - teoria przedsiębiorstw, - diagnozowanie ekonomiczne i funkcjonowanie przedsiębiorstw, - innowacyjność w gospodarce, - gospodarowanie zasobami ludzkim...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 3 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka wos historia geografia informatyka jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

4-letnie (8 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego licencjata specjalność: - finanse przedsiębiorstw Absolwenci z tytułem licencjata są przygotowani do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasob...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka wos historia geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Baner1_re

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

I STOPIEŃ Rodzaj studiów: Studia realizowane są w formie trzyletnich stacjonarnych studiów licencjackich – I stopnia o specjalności Ekonomika agrobiznesu. Absolwenci studiów I stopnia otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem licencjata. Forma: Studia niestacjon...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia wos historia geografia informatyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Na studia przyjmowani są wszyscy chętni, którzy złożą wymagane dokumenty. Studiowanie ekonomii daje absolwentowi solidną wiedzę o podstawach funkcjonowania współczesnej gospodarki. Przedmioty realizowane w ramach programu studiów ułatwiają zrozumienie procesów zachodzących we ws...

Uwr

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytet Wrocławski

Studia na kierunku ekonomia są dwustopniowe: I stopnia (3-letnie licencjackie) II stopnia (2-letnie magisterskie) o specjalnościach: • integracja europejska • ekonomia menedżerska • rynki finansowe Kierunek otrzymał pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyj...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka geografia
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Instytut Ekonomii i Zarządzania
Politechnika Koszalińska

Praca po studiach Absolwent może pracować w: • banku, • towarzystwie ubezpieczeniowym, • funduszach inwestycyjnych, • samorządach lokalnych, • komórkach finansowych przedsiębiorstwa, • w biurze rachunkowym, • w firmie audytorskiej, • w biurze doradztwa poda...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski matematyka wos historia geografia język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Instytut Ekonomii i Zarządzania
Politechnika Koszalińska

Specjalności: Ekonomia studia licencjackie (I stopnia) Ekonomika przedsiębiorstwa Gospodarka publiczna Gospodarka regionalna i lokalna Gospodarka turystyczna Ekonomia studia magisterskie (II stopnia) Ekono...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski matematyka wos historia geografia język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Instytut Ekonomii i Zarządzania
Politechnika Koszalińska

Specjalności: Ekonomia studia licencjackie (I stopnia) Ekonomika przedsiębiorstwa Gospodarka publiczna Gospodarka regionalna i lokalna Gospodarka turystyczna Ekonomia studia magisterskie (II stopnia) Ekono...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski matematyka wos historia geografia język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Ekonomiczno-Społeczny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Studia I stopnia specjalności kształcenia: Ekonomika gospodarki żywnościowej czas trwania: 6 semestrów (3 lata) sylwetka absolwenta: Absolwent powinien posiadać wszechstronną wiedzę ekonomiczną oraz być przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzi...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia historia geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski wos

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Chojnicach
Politechnika Koszalińska

Studia trwają 6 semestrów. W Chojnicach studenci realizują 66% zajęć dydaktycznych. Specjalności: Studia I stopnia: -Ekonomika przedsiębiorstwa -Gospodarka regionalna i lokalna -Gospodarka publiczna -Badania operacyjne i analiza statystyczna

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski matematyka wos historia geografia język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Chojnicach
Politechnika Koszalińska

Studia trwają 6 semestrów. W Chojnicach studenci realizują 66% zajęć dydaktycznych. Specjalności: Studia I stopnia: -Ekonomika przedsiębiorstwa -Gospodarka regionalna i lokalna -Gospodarka publiczna -Badania operacyjne i analiza statystyczna

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski matematyka wos historia geografia język nowożytny

Ekon

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Ekonomiczny
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Specjalności na studiach I stopnia: - Agrobiznes - Biznes elektroniczny - Ekonometria menedżerska I - Ekonomika handlu i usług - Ekonomika turystyki - Handel zagraniczny - Logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym - Międzynarodowe stosunki ekonomiczne - Pośrednictwo...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny Dowolny przedmiot

Ekon

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Ekonomii i Zarządzania
Uniwersytet w Białymstoku

SYLWETKA ABSOLWENTA - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – KIERUNEK EKONOMIA Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Ekonomia posiada niezbędny zasób wiedzy w zakresie teorii ekonomii oraz umiejętność stosowania nowoczesnych metod analitycznych i narzędzi stanowiących bazę z...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia

Ka

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Ekonomii i Zarządzania
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie

Studia zapewniają dobycie rzetelnej wiedzy z zakresu teorii ekonomii. Mają na celu gruntowne przygotowanie absolwenta. Mają na celu gruntowne przygotowanie absolwenta do pracy na stanowisku menadżera, doradcy ekonomicznego, pracownika społecznego oraz pracownika sektora publicznego...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Ekonomii
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Specjalności I stopnia: - biznes w gospodarce żywnościowej - ekonomia globalna i menedżerska - ekonomiczno-socjologiczna - ekonomika pracy i zarządzanie kadrami - publicystyka ekonomiczna i public relations - strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach gl...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
historia geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka język nowożytny

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...