Wyświetlam stronę 8. Znaleziono łącznie 746 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Humanistyczno-Społeczny
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Instytut Neofilologii
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Specjalizacje: - Specjalizacja nauczycielska (Język angielski z Edukacją wczesnoszkolną) - Specjalizacja tłumaczeniowa (Translatoryka) Wszystkie studia filologiczne prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, i trwają 6 semestrów. Absolwenci uzyskują tytuł lice...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Absolwent studiów powinien posiadać podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu wybranego języka oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu. Powinien legitymować się zbliżoną do rodzimej znajomością jednego języka obcego na poziomie biegłości C1 ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
* angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Zamiejscowy Ośr. Dyd. Sucha Beskidzka
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Absolwent studiów powinien posiadać podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu wybranego języka oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu. Powinien legitymować się zbliżoną do rodzimej znajomością jednego języka obcego na poziomie biegłości C1 ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
angielski

Pwsz%20gorzow

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Instytut Humanistyczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim

Absolwenci tej specjalności uzyskują tytuł licencjata. Po I roku studiów mają możliwość wyboru specjalizacji nauczycielskiej ze specjalnością dodatkową: pedagogika wczesnoszkolna lub specjalizacji nienauczycielskiej: praca socjalna. Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności języko...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia angielska - specjalność: filologia południowoafrykańska

Wydział Neofilologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Od kandydatów na anglistykę oczekuje się umiejętności językowych pozwalających na późniejsze czytanie, rozumienie i omawianie oryginalnych (nieuproszczonych), poważnych tekstów literackich, językoznawczych, kulturoznawczych i historycznych już na pierwszym roku. Kandydaci powin...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski angielski
Przedmioty obowiązkowe:
angielski

Mfi

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska [eksternistyczne]

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Gdański

Wymaganie, aby dostać się na kierunek: FILOLOGIA, specjalność: Nauczanie języka angielskiego przyjęcie na VI semestr I stopnia po kolegiach nauczycielskich w: Suwałkach, Wałczu, Elblągu, Gdańsku, Bydgoszczy, Olsztynie, Szczecinie, Toruniu (przyjęcie na podstawie zaliczenia...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska - niestacjonarne

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Na anglistyce, tak jak na każdej filologii, trzeba uczyć się na bieżąco. Najwięcej problemów sprawia językoznawstwo, fonetyka i fonologia, badająca dźwięki mowy ludzkiej. Żeby się utrzymać, trzeba uczestniczyć we wszystkich zajęciach, zarówno wykładach, jak i ćwiczeniach. Nad fonet...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka historia geografia łacina kultura antyczna
Przedmioty obowiązkowe:
polski angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia, filologia angielska

Wydziały
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie

Specjalność:
Nauczanie języka angielskiego
Nauczanie języka niemieckiego

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia rosyjska z filologią angielską

Wydział Neofilologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studia na kierunku „filologia”, specjalność język angielski z językiem rosyjskim umożliwiają studentowi zdobycie wiedzy z zakresu literatury, kultury, historii kraju i języka, zagadnień z socjolingwistyki i pragmatyki języka obcego. Wszystkie zajęcia kierunkowe w całym toku stud...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski angielski
Przedmioty obowiązkowe:
angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia angielska

Instytut Neofilologii
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

Studia I stopnia na kierunku Filologia, specjalność Filologia angielska, specjalizacja nienauczycielska, trwają 3 lata (6 semestrów) i są prowadzone w systemie stacjonarnym. Są to studia o charakterze zawodowym i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Podstawowe formy kształcen...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia angielska

Wydział Neofilologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

d kandydatów na anglistykę oczekuje się umiejętności językowych pozwalających na późniejsze czytanie, rozumienie i omawianie oryginalnych (nieuproszczonych), poważnych tekstów literackich, językoznawczych, kulturoznawczych i historycznych już na pierwszym roku. Kandydaci powinn...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski angielski
Przedmioty obowiązkowe:
angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia angielska

Wydział Neofilologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

d kandydatów na anglistykę oczekuje się umiejętności językowych pozwalających na późniejsze czytanie, rozumienie i omawianie oryginalnych (nieuproszczonych), poważnych tekstów literackich, językoznawczych, kulturoznawczych i historycznych już na pierwszym roku. Kandydaci powinn...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski angielski
Przedmioty obowiązkowe:
angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia angielska

Wydział Neofilologii
Uniwersytet Warszawski

Studia drugiego stopnia na kierunku: filologia, specjalność: filologia angielska trwają dwa lata i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra. Student wybiera jedną ze specjalizacji spośród British, American, Linguistics. Sylwetka absolwenta Absolwent studiów drugiego sto...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Zrzut%20ekranu%202011-02-03%20(godz.%2010.00.15)

Studiuj ten kierunek

Studia filologia

Instytut Humanistyczno - Ekonomiczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach

Kierunek filologia – studia pierwszego stopnia licencjackie stacjonarne 3-letnie. Absolwenta kierunku filologia angielsko-rosyjska charakteryzuje płynna znajomość obu języków kierunkowych, stanowiących centrum programowe studiów. Wyróżnia go także wiedza o charakterze kulturowy...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
angielski rosyjski

Zrzut%20ekranu%202011-02-03%20(godz.%2010.00.15)

Studiuj ten kierunek

Studia filologia

Instytut Humanistyczno - Ekonomiczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach

Kierunek filologia – studia pierwszego stopnia licencjackie niestacjonarne 3-letnie. Absolwenta kierunku filologia angielsko-rosyjska charakteryzuje płynna znajomość obu języków kierunkowych, stanowiących centrum programowe studiów. Wyróżnia go także wiedza o charakterze kulturo...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
angielski rosyjski

Image001-2

Studiuj ten kierunek

Studia filologia

Katedra Filologii
Wyższa Szkoła Zawodowa ‘Kadry dla Europy’ w Poznaniu

#### Specjalność: Filologia angielska Komunikacja europejska Nabyte w trakcie studiów umiejętności umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy w wielu instytucjach UE oraz we współpracujących z nimi instytucjach państwowych, samorządowych i organizacjach pozarządowych, jak te...

Image001-2

Studiuj ten kierunek

Studia filologia

Katedra Filologii
Wyższa Szkoła Zawodowa ‘Kadry dla Europy’ w Poznaniu

#### Specjalność: Filologia angielska Komunikacja europejska Nabyte w trakcie studiów umiejętności umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy w wielu instytucjach UE oraz we współpracujących z nimi instytucjach państwowych, samorządowych i organizacjach pozarządowych, jak te...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska (i stopień)

Wydział Społeczno-Techniczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia romańska

Wydział Neofilologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studia na filologii romańskiej dają niepowtarzalną okazję poznania języka, literatury i kultury Francji oraz innych krajów romańskich. W trakcie nauki student pozna najnowsze tendencje współczesnej humanistyki i opanuje narzędzia do tłumaczenia tekstów i nauczania języka, jak równi...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...