Wyświetlam stronę 8. Znaleziono łącznie 336 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia zarządzanie

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Czy w przyszłości chcesz założyć własną firmę lub kierować jednostką organizacyjną w koncernie? A może twoje aspiracje zawodowe sięgają wyżej i marzysz o fotelu prezesa? Najlepszym sposobem realizacji tych marzeń związanych z szeroko pojmowanym biznesem są studia na kierunku Zarząd...

Zrzut%20ekranu%202011-04-27%20(godz.%2010.24.26)

Studiuj ten kierunek

Studia kulturoznastwo - specjalność amerykańska

Instytut Ameryk i Europy
Uniwersytet Warszawski

Absolwenci uzyskują dyplom magistra kulturoznawstwa ze specjalnością studia amerykanistyczne - kulturoznawstwo USA. Absolwent dwuletnich studiów magisterskich w Ośrodku Studiów Amerykańskich posiada gruntowną wiedzę umożliwiającą mu zrozumienie zjawisk kultury, zwłaszcza kultury...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Zrzut%20ekranu%202011-05-25%20(godz.%2011.19.55)

Studiuj ten kierunek

Studia studium dzienne aspirantów państwowej straży pożarnej

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Zgodnie z art. 28 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej: "Służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, nie karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający w pełni z praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizycz...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Zrzut%20ekranu%202011-04-14%20(godz.%2012.24.43)

Studiuj ten kierunek

Studia organizacja sztuki filmowej

Wydział Organizacji Sztuki Filmowej
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Na Wydziale Organizacji Sztuki Filmowej kształci się producentów i organizatorów produkcji w dziedzinie filmu i telewizji. Absolwenci studiów I stopnia uzyskają dyplom licencjata. Kierowanie procesami organizacyjnymi i gospodarczymi twórczości filmowej, telewizyjnej i teatralnej...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
* polski język nowożytny

Zrzut%20ekranu%202011-04-14%20(godz.%2012.24.43)

Studiuj ten kierunek

Studia organizacja sztuki filmowej

Wydział Organizacji Sztuki Filmowej
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Na Wydziale Organizacji Sztuki Filmowej kształci się producentów i organizatorów produkcji w dziedzinie filmu i telewizji. Absolwenci studiów I stopnia uzyskują dyplom licencjata. Kierowanie procesami organizacyjnymi i gospodarczymi twórczości filmowej, telewizyjnej i teatralnej...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
* polski język nowożytny

Mfi

Studiuj ten kierunek

Studia finanse i rachunkowość

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Gdański

SPECJALNOŚCI - Bankowość i doradztwo finansowe, - finanse i ubezpieczenia, - finanse przedsiębiorstw i controlling, - rachunkowość. W programie studiów znajdują się przedmioty ogólne, kierunkowe i specjalistyczne. Program studiów stacjonarnych I stopnia przewiduje po...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 3 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka wos historia geografia informatyka jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia hiszpańska

Wydział Neofilologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Oprócz szeroko rozumianej wiedzy filologicznej, studia te dają możliwość poznania kultury i historii państw Półwyspu Iberyjskiego, a także hispanojęzycznych obszarów Nowego Świata. Język hiszpański należy do grupy języków ekspansywnych (latynizacja Ameryki Północnej), stąd stale ro...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Absolwent uzyskuje komplementarną wiedzę w zakresie szeroko rozumianej opieki fizjoterapeutycznej i rehabilitacyjnej. Jest przygotowany do podjęcia samodzielnej pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, zgodnie z wymogami etyki ogólnej i zawodowej. Posiada umiejętność fachowego ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
biologia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ochrona środowiska

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Rekrutacja na II stopień studiów specjalizacja: chemia środowiska Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie na podstawie średniej arytmetycznej ocen (do dwóch miejsc po przecinku) uzyskanych ze wszystkich egzaminów w trakcie studiów wyższych. O przyjęcie mogą ubiegać si...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka geografia informatyka
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia geografia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Wydział Historyczno-Pedagogiczny
Uniwersytet Opolski

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to kierunek studiów, którego program nauczania można podzielić na następujące części. Pierwszą tworzą przedmioty składające się na ogólne wykształcenie absolwenta (nauka o polityce, socjologia, historia, ekonomia, prawo, filozofia). Druga częś...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Uwr

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytet Wrocławski

Studia na kierunku ekonomia są dwustopniowe: I stopnia (3-letnie licencjackie) II stopnia (2-letnie magisterskie) o specjalnościach: • integracja europejska • ekonomia menedżerska • rynki finansowe Kierunek otrzymał pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyj...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka geografia
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Logo_po_bw

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
Politechnika Opolska

Sylwetka absolwenta Absolwenci mogą pracować w hotelach, w ośrodkach sportowych i rekreacyjnych, jednostkach administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnej za rozwój turystyki, aż po samodzielne kierowanie biurami podróży. Należy pamiętać, że jest to dziedzina bardz...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
polski biologia historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Pwr_mech

Studiuj ten kierunek

Studia transport

Wydział Mechaniczny
Politechnika Wrocławska

Studia przygotowują inżynierów do pracy w zakresie eksploatowania, wdrażania, analizy i optymalizacji zintegrowanych systemów transportowych. Kierunek ten powstał w roku akademickim 2002/03. Zapotrzebowanie na jego potencjalnych absolwentów pojawiło się wraz z transformacją gosp...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski jezyk obcy
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka fizyka

Pwr_ppt

Studiuj ten kierunek

Studia inżynieria biomedyczna

Wydział Podstawowych Problemów Techniki
Politechnika Wrocławska

Absolwenci studiów I i II stopnia mają wiedzę z zakresu inżynierii biomedycznej, w tym informatyki medycznej, elektroniki medycznej, materiałów medycznych, biomechaniki inżynierskiej, modelowania struktur biologicznych i procesów fizjologicznych oraz technik obrazowania medyczne...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski jezyk obcy
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka fizyka

Logowipd

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Inżynierii Produkcji
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE limit przyjęć – 120 początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 3,5 roku/7 semestrów uzyskany tytuł – inżynier STUDIA II STOPNIA STACJONARNE limit przyjęć – 100 kwalifikacja – test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych st...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia polska

Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Wydział Filologiczno-Historyczny
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Absolwent studiów licencjackich posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i podstawową wiedzę z zakresu filologii polskiej – nauki o języku i o literaturze. Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesnoś...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Wt-logo

Studiuj ten kierunek

Studia mediteranistyka - k. unikatowy

Wydział Teologii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Mediteranistyka to wiedza o Śródziemnomorzu, jego krajach i narodach, kulturach i religiach, dziejach i współczesności, osiągnięciach i problemach. Zajęcia na kierunku prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów. Podczas 3-letnich studiów licencjackich student pozn...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos historia geografia historia sztuki
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Instytut Turystyki i Rekreacji
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Specjalności: - Hotelarstwo - Turystyka i rekreacja zdrowotna - Turystyka transgraniczna - Zarządzanie turystyką w regionie Studia na kierunku Turystyka i Rekreacja przygotowują absolwentów do pracy we wszystkich podmiotach branży turystycznej, umożliwiając im zdobycie ws...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny Dowolny przedmiot

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja bezpieczeństwa wewnętrznego

Instytut Administracyjno - Ekonomiczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Sześciosemestralne studia licencjackie prowadzone są w systemie dziennym i zaocznym. Ze względu na tematykę zajęcia są zgrupowane w kilku blokach: ogólne zagadnienia prawa (prawo cywilne, karne, konstytucyjne, gospodarcze, pracy oraz prawoznawstwo), przedmioty dotyczące różnych asp...

Wsi

Studiuj ten kierunek

Studia grafika

Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi
Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi

Absolwent otrzymuje dyplom licencjata oraz prawo do kontynuowania nauki na studiach II stopnia – magisterskich. Ten nowoczesny kierunek studiów powołano, aby sprostać gorącym wyzwaniom współczesności. W dobie szybkiego rozwoju i upowszechniania się technologii informatycznych is...

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...