Wyświetlam stronę 8. Znaleziono łącznie 246 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Instytut Muzyki
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

specjalność: edukacja muzyczna z pedagogiką opiekuńczo- wychowawczą Profil absolwenta Absolwent stuidów licencjackich na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej posiada kwalifikacje nuzyka nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej, kwalifikacje do...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski Dowolny przedmiot

Ak

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

CEL STUDIÓW I STOPNIA - zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających zrozumienie prawideł i zasad rządzących gospodarką, rynkami ekonomicznymi i działającymi na nich podmiotami - znajomość metod i narzędzi pobudzania kreatywności i przedsiębiorczości - przygotowanie do p...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
Dowolny przedmiot
Przedmioty opcjonalne:
Dowolny przedmiot
Przedmioty opcjonalne:
Dowolny przedmiot

Ssw

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Zamiejscowy w Chojnicach
Sopocka Szkoła Wyższa

Studiując na kierunku Ekonomia zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu praw rządzących rynkiem, polityki społecznej i gospodarczej, funkcjonowania przedsiębiorstw oraz zarządzania w organizacjach. Uzyskasz również podstawową wiedzę informatyczną oraz prawno-ekonomiczną dotyczącą dział...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Londynie
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

Jeśli po skończeniu studiów chcesz zostać: przedsiębiorcą, menedżerem, finansistą, konsultantem lub doradcą studiuj z nami Zarządzanie. Specjalności na kierunku Zarządzanie - Marketing - Zarządzanie zasobami ludzkimi - Zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem - Zarządzani...

Wbwbw

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Ekonomiczny w Opolu
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Specjalności: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Logistyka w Biznesie Psychologia i Komunikacja w Biznesie Zarządzanie Firmą Zarządzanie w Turystyce Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia do Wyższej Szkoły Bankowej muszą złożyć w Biurze Informacji i Rek...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Wbwbw

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Finansów i Zarządzania
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Specjalności International Business and Management- Nowość Marketing i Public Relations Psychologia w Biznesie Zarządzanie Produkcją Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Zarządzanie Firmą Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia do Wyższej Szkoły Ban...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Wsg

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Zarządzania w Inowrocławiu
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Podstawowym celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do twórczego i aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-gospodarczym w dobie społeczeństwa wiedzy i przygotowanie go do wykonywania zawodu menedżera w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych i niepublicznych. W kszta...

Wsg

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Zarządzania w Inowrocławiu
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Podstawowym celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do twórczego i aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-gospodarczym w dobie społeczeństwa wiedzy i przygotowanie go do wykonywania zawodu menedżera w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych i niepublicznych. W kszta...

Wsi

Studiuj ten kierunek

Studia wychowanie fizyczne

Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi
Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi

Absolwent naszego kierunku: - będzie miał możliwość podjęcia pracy związanej z kreacją kultury fizycznej: sportu, wychowania fizycznego oraz rekreacji - będzie przygotowany do pracy jako nauczyciel wychowania fizycznego oraz promocji zdrowia - będzie dysponował gruntowną znajo...

Uwr

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika - kształcenie zintegrowane i edukacja przedszkolna

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Uniwersytet Wrocławski

Pedagogika - zespół nauk o wychowaniu, teoria działalności wychowawczej. Na jej gruncie formułuje się istotę, cele, treści, metody, środki i formy organizacyjne procesów wychowawczych. Pedagogika odnosi się głównie do młodego pokolenia, które dzięki oddziaływaniom wychowawczym winn...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia wos
Przedmioty obowiązkowe:
polski historia język nowożytny

Uwr

Studiuj ten kierunek

Studia filozofia

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Wrocławski

Plan studiów I stopnia obejmuje: - przedmioty kierunkowe: wstęp do filozofii, propedeutyka filozofii najnowszej, historia filozofii starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej, logika, semiotyka, epistemologia, ontologia, historia filozofii polskiej, filozofia współczesna, etyk...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny Filozofia Dowolny przedmiot

Logo_po_bw

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
Politechnika Opolska

Predyspozycje: sprawność manualna, umiejętność nawiązywania kontaktów z innymi, cierpliwość, konsekwencja, kultura osobista, chęć pomocy innym. Kariera: absolwenci tego kierunku mogą pracować w placówkach zdrowia, w sanatoriach i uzdrowiskach, a także w ośrodkac...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
polski biologia chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
* język nowożytny

Logo_po_bw

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
Politechnika Opolska

Sylwetka absolwenta Absolwenci mogą pracować w hotelach, w ośrodkach sportowych i rekreacyjnych, jednostkach administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnej za rozwój turystyki, aż po samodzielne kierowanie biurami podróży. Należy pamiętać, że jest to dziedzina bardz...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
polski biologia historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Ak

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

CEL STUDIÓW I STOPNIA - zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających zrozumienie prawideł i zasad rządzących gospodarką, rynkami ekonomicznymi i działającymi na nich podmiotami - znajomość metod i narzędzi pobudzania kreatywności i przedsiębiorczości - przygotowanie do p...

Wsi

Studiuj ten kierunek

Studia grafika

Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi
Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi

Absolwent otrzymuje dyplom licencjata oraz prawo do kontynuowania nauki na studiach II stopnia – magisterskich. Ten nowoczesny kierunek studiów powołano, aby sprostać gorącym wyzwaniom współczesności. W dobie szybkiego rozwoju i upowszechniania się technologii informatycznych is...

Wsi

Studiuj ten kierunek

Studia wychowanie fizyczne

Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi
Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi

Absolwent naszego kierunku: - będzie miał możliwość podjęcia pracy związanej z kreacją kultury fizycznej: sportu, wychowania fizycznego oraz rekreacji - będzie przygotowany do pracy jako nauczyciel wychowania fizycznego oraz promocji zdrowia - będzie dysponował gruntowną znajo...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia kształcenie wczesnoszkolne z gimnastyką korekcyjną

Wydział Historyczno-Pedagogiczny
Uniwersytet Opolski

Badania prowadzone w Polsce wykazują wysoki wskaźnik nieprawidłowego rozwoju ruchowego, sprawnościowego oraz wad w rozwoju kośćca kręgosłupa. Dostrzega się zapotrzebowanie na nauczycieli przygotowanych do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej w zakresie likwidowania wad postawy i niep...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem fizycznym

Wydział Historyczno-Pedagogiczny
Uniwersytet Opolski

Specjalność umożliwia studentom poznanie teoretycznych praktycznych podstaw z zakresu prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego (kultury fizycznej) dostrzeganie współczesnych problemów zakresu rozwoju ruchowego, zdrowotnego i sprawnościowego. Absolwent tej specjalności będzie miał ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną

Wydział Historyczno-Pedagogiczny
Uniwersytet Opolski

Praca z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym sprzyja osiąganiu sukcesu zawodowego i satysfakcji osobistej. W tym okresie pod kierunkiem nauczyciela kształ-tuje się fundament osobowości jednostki. Szkoła elementarna spełniała przez wieki i nadal spełnia najistotniejszą ro...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Instytut Turystyki i Rekreacji
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Specjalności: - Hotelarstwo - Turystyka i rekreacja zdrowotna - Turystyka transgraniczna - Zarządzanie turystyką w regionie Studia na kierunku Turystyka i Rekreacja przygotowują absolwentów do pracy we wszystkich podmiotach branży turystycznej, umożliwiając im zdobycie ws...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny Dowolny przedmiot

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...