Wyświetlam stronę 8. Znaleziono łącznie 296 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studia socjologia

Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Sylwetka absolwenta Absolwent studiów zawodowych na kierunku socjologia otrzymuje tytuł zawodowy licencjata i jednocześnie uzyskuje możliwość kontynuowania nauki na dwuletnich, uzupełniających studiach magisterskich. Posiada gruntowną wiedzę z zakresu socjologii, ze szcze...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Eseseseses

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Socjologii
Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

Specjalności: - demokracja lokalna i animacja społeczna - komunikowanie społeczne - zarządzanie kapitałem ludzkim

Bababababababababbab

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Socjologii
Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi

Studenci socjologii w Wyższej Szkole Kupieckiej kończą studia wzbogaceni o wiedzę z zakresu socjologii oraz podstaw nauk społecznych. Umiejętności zdobyte w trakcie trzyletnich studiów socjologicznych są przydatne w życiu codziennym i w pracy zawodowej, ponieważ socjolog - to osoba...

Bababababababababbab

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Zarządzania w Łodzi
Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi

Studenci socjologii w Wyższej Szkole Kupieckiej kończą studia wzbogaceni o wiedzę z zakresu socjologii oraz podstaw nauk społecznych. Umiejętności zdobyte w trakcie trzyletnich studiów socjologicznych są przydatne w życiu codziennym i w pracy zawodowej, ponieważ socjolog - to osoba...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada wiedzę z zakresu socjologii poszerzoną o podstawy nauk społecznych. Zdobyte umiejętności umie wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych i prawnych. Posiada umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos historia

Logo_uw_wfis01

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Filozofii i Socjologii
Uniwersytet Warszawski

Sylwetka absolwenta Absolwent socjologii - licencjat to przede wszystkim pomocniczy analityk i badacz. Jego umiejętności odwołują się do akademickiej wiedzy socjologicznej. Umie gromadzić i interpretować zastane informacje i dane empiryczne. Posiada umiejętności w zakresie w...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
Dowolny przedmiot
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Logo_uw_wfis01

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Filozofii i Socjologii
Uniwersytet Warszawski

Zajęcia na studiach drugiego stopnia (magisterskich) dzielą się na obowiązkowe i fakultatywne. Studia stacjonarne i niestacjonarne wieczorowe mają identyczny program zajęć. Zajęcia fakultatywne można wybierać w ramach ścieżki specjalizacyjnej. Można również wybrać Indywidualny Tok ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Nauk Społeczno - Ekonomicznych
Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I NAUK SPOŁECZNYCH IM. KS. EMILA SZRAMKA W TYCHACH Al. Niepodległości 32; 43-100 Tychy; tel. (032) 327 65 51 Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach im. ks. Emila Szramka w Tychach posiada szeroką ofertę edukacyjną, która może...

Eseseseses

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Socjologii
Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

Specjalności: - komunikowanie społeczne - zarządzanie personelem

Eseseseses

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Socjologii
Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

Specjalności: - komunikowanie społeczne - zarządzanie personelem

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydziały
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie

- Socjologia Kierownictwa i Przywództwa w Społecznościach Lokalnych
- Socjologia Reklamy i Komunikacji Społecznej

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydziały
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie

Specjalności:

- Socjologia Kierownictwa i Przywództwa w Społecznościach Lokalnych
- Socjologia Reklamy i Komunikacji Społecznej

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia- niestacjonarne

Wydział Filozoficzny
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Absolwenci socjologii mogą znaleźć zatrudnienie w: ośrodkach badań społecznych placówkach kulturalnych instytucjach naukowych agencjach reklamowych i PR środkach masowego przekazu. Specjalnosc na II stopniu: praca socjalna

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia angielski hiszpański włoski rosyjski francuski niemiecki Filozofia
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Top-logo-tom

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Maz.
Uniwersytet Łódzki

Program studiów obejmuje m.in. następujące przedmioty: I rok - wstęp do prawoznawstwa, historia administracji, nauka administracji, statystyka i jej zastosowanie, ustrój organów ochrony prawnej, podstawy prawa karnego, prawo konstytucyjne, podstawy makro- i mikro ekonomii, teori...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
matematyka wos historia geografia jezyk obcy
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Images

Studiuj ten kierunek

Studia triada: pedagogika - filozofia - socjologia

Wydział Pedagogiczny
Uniwersytet Warszawski

Szczegółowe warunki studiowania w ramach triad znajdziesz tu: www.rekrutacja.uw.edu.pl

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia i stopnia niestacjonarne

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia i stopnia stacjonarne

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Logo_wpia

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Łódzki

Studenci w czasie studiów mogą pogłębiać wiedzę, poszerzać zainteresowania i zawierać nowe znajomości, uczestnicząc w pracach kilkunastu kół naukowych, takich jak m.in.: Studenckie Koło Kryminalistyków, Studenckie Koło Naukowe Młodych Prawników, Studenckie Koło Prawa Karnego Między...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
matematyka wos historia geografia jezyk obcy
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia komunikacja międzykulturowa i edukacja regionalna

Media i komunikacja społeczna
Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

Program studiów zakłada realizację przedmiotów pogrupowanych w trzy ogólne bloki: kierunkowy, edukacyjny i ogólnohumanistyczny. W obrębie bloku kierunkowego znajdują się zajęcia z zakresu kulturoznawstwa z akcentem na komunikację międzykulturową i kulturę regionów (np. historia ku...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia komunikacja międzykulturowa i edukacja regionalna

Media i komunikacja społeczna
Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

Program studiów zakłada realizację przedmiotów pogrupowanych w trzy ogólne bloki: kierunkowy, edukacyjny i ogólnohumanistyczny. W obrębie bloku kierunkowego znajdują się zajęcia z zakresu kulturoznawstwa z akcentem na komunikację międzykulturową i kulturę regionów (np. historia ku...

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...