Wyświetlam stronę 8. Znaleziono łącznie 272 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Finansów i Zarządzania w Toruniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Specjalności: Hotelarstwo Turystyka Międzynarodowa Turystyka Uzdrowiskowa i SPA Turystyka Aktywna Turystyka Biznesowa

Logo__akademia_wychowania_fizycznego_i_sportu_im_jedrzeja_sniadeckiego_w_gdansku

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Turystyki i Rekreacji
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

W ramach studiów prowadzone będą począwszy od II roku studiów następujące specjalności: - Hotelarstwo - Turystyka kulturowa - Gospodarowanie w turystyce - Turystyka aktywna – wodna ze specjalizacjami: kajakarstwo, windsurfing, żeglarstwo Rekreacja ruchowa ze specjaliza...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy Dowolny przedmiot

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Nauk Przyrodniczych
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Specjalności - gospodarka turystyczna - rekreacja ruchowa Specjalność: GOSPODARKA TURYSTYCZNA Sylwetka absolwenta Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. W trakcie studiów nabył umiejętności organizowania...

Eseseseses

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Zamiejscowy Turystyki, Hotelarstwa i Promocji Środowiska
Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

Specjalności: - hotelarstwo - krajoznawstwo i promocja środowiska - organizacja i zarządzanie turystyką - rekreacja ruchowa

Wbwbw

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Finansów i Zarządzania
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Specjalności: Hotelarstwo Obsługa Ruchu Turystycznego Turystyka Międzynarodowa Turystyka Aktywna- Nowość Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia do Wyższej Szkoły Bankowej składają w Biurze Informacji i Rekrutacji następujące dokumenty: a) podanie o przyjęcie do ...

Image001-2

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Katedra Turystyki i Rekreacji
Wyższa Szkoła Zawodowa ‘Kadry dla Europy’ w Poznaniu

Specjalność: Zarządzanie w gospodarce turystycznej Absolwenci specjalności „Zarządzanie w gospodarce turystycznej” będą posiadali umiejętność kierowania zespołami ludzkimi oraz samodzielnego planowania i realizacji przedsięwzięć wchodzących w zakres usług turystycznych i rek...

Image001-2

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Katedra Turystyki i Rekreacji
Wyższa Szkoła Zawodowa ‘Kadry dla Europy’ w Poznaniu

Specjalność: Zarządzanie w gospodarce turystycznej Absolwenci specjalności „Zarządzanie w gospodarce turystycznej” będą posiadali umiejętność kierowania zespołami ludzkimi oraz samodzielnego planowania i realizacji przedsięwzięć wchodzących w zakres usług turystycznych i rek...

Eseseseses

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Zamiejscowy Turystyki, Hotelarstwa i Promocji Środowiska
Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

Specjalności: Studia podyplomowe kwalifikacyjne (3 semestry) - ekonomika i organizacja turystyki i rekreacji (3.600 zł) Studia podyplomowe doskonalące (2 semestry) - ekonomika i organizacja turystyki i rekreacji (2.400 zł)

Logozaz2

Studiuj ten kierunek

Studia gospodarka przestrzenna

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki

Międzywydziałowy kierunek studiów gospodarka przestrzenna, o profilu zagospodarowanie i zarządzanie w przestrzeni lokalnej i regionalnej, koordynowany jest przez Katedrę Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej Wydziału Nauk Geograficznych oraz Katedrę Zarządzania M...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski matematyka wos historia jezyk obcy
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia jezyk obcy
Przedmioty obowiązkowe:
geografia

Logozaz2

Studiuj ten kierunek

Studia gospodarka przestrzenna

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki

Międzywydziałowy kierunek studiów gospodarka przestrzenna, o profilu zagospodarowanie i zarządzanie w przestrzeni lokalnej i regionalnej, koordynowany jest przez Katedrę Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej Wydziału Nauk Geograficznych oraz Katedrę Zarządzania M...

Swps

Studiuj ten kierunek

Studia kulturoznawstwo - kultura w działaniu

Wydział Kulturoznawstwa i Filologii
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Specjalności oferowane w ramach studiów I stopnia:

- Kultura w działaniu (menadżer kultury)

Specjalności oferowane w ramach studiów II stopnia:

- Kulturowe zarządzenie miastem - urban studies
- Kulturoznawstwo i komunikacja międzykulturowa
...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie spec. zarządzanie sportem, turystyką i rekreacją

Instytut Zarządzania
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Rozwój gospodarczy powoduje wzrost poziomu zaspokajania potrzeb. Rozszerza się zapotrzebowanie na zaspokojenie potrzeb wyższego rzędu, na pomoc w organizacji czasu wolnego, na funkcjonowanie coraz większej ilości podmiotów zajmujących się problematyką sportu i rekreacji. Zarządzani...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie spec. zarządzanie sportem, turystyką i rekreacją

Instytut Zarządzania
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Rozwój gospodarczy powoduje wzrost poziomu zaspokajania potrzeb. Rozszerza się zapotrzebowanie na zaspokojenie potrzeb wyższego rzędu, na pomoc w organizacji czasu wolnego, na funkcjonowanie coraz większej ilości podmiotów zajmujących się problematyką sportu i rekreacji. Zarządzani...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyuka i rekreacja

Wydział Przedsiębiorczości
Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości

Kierunek turystyka i rekreacja ze specjalnością hotelarstwo to studia trwające sześć semestrów kończące się uzyskaniem dyplomu licencjata. Celem studiów jest wszechstronne przygotowanie studentów do wykonywania zawodu organizatora turystyki i rekreacji, samodzielnego planowania i o...

Logo_wnh

Studiuj ten kierunek

Studia krajoznawstwo i turystyka kulturowa

Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Krajoznawstwo i turystyka kulturowa to kierunek, który łączy wiedzę na temat dorobku kultury materialnej i duchowej człowieka ze znajomością zagadnień społecznych oraz ekonomiczno-prawnych określających miejsce tego dorobku we współczesnym świecie. Połączenie umiejętności przy...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia historia sztuki język nowożytny

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Zamiejscowy w Łomży
Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży

Zarządzanie w Jańskim jest kierunkiem, który obejmuje wiedzę z zakresu ekonomii, finansów, bankowości, marketingu i prawa gospodarczego. Wiedza zdobyta w czasie studiów pozwoli absolwentom pełnić specjalistyczne funkcje menedżerskie z obszaru kampanii promocyjnych oraz tworzenia tr...

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Zamiejscowy w Łomży
Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży

Zarządzanie w Jańskim jest kierunkiem, który obejmuje wiedzę z zakresu ekonomii, finansów, bankowości, marketingu i prawa gospodarczego. Wiedza zdobyta w czasie studiów pozwoli absolwentom pełnić specjalistyczne funkcje menedżerskie z obszaru kampanii promocyjnych oraz tworzenia tr...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyuka i rekreacja

Wydział Turystyki i Rekreacji
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia 1.Dla kandydatów z nową maturą podstawą oceny będzie wynik nowej matury – poziom podstawowy lub rozszerzony z geografii lub biologii lub historii (przedmiot A – jeden przedmiot do wyboru) i języka obcego (angielski, niemiecki, francu...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyuka i rekreacja

Wydział Turystyki i Rekreacji
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia 1.Dla kandydatów z nową maturą podstawą oceny będzie wynik nowej matury – poziom podstawowy lub rozszerzony z geografii lub biologii lub historii (przedmiot A – jeden przedmiot do wyboru) i języka obcego (angielski, niemiecki, francu...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Zamiejscowy w Elblągu
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Elblągu

Zarządzanie w Jańskim jest kierunkiem, który obejmuje wiedzę z zakresu ekonomii, finansów, bankowości, marketingu i prawa gospodarczego. Wiedza zdobyta w czasie studiów pozwoli absolwentom pełnić specjalistyczne funkcje menedżerskie z obszaru kampanii promocyjnych oraz tworzenia tr...

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...