Wyświetlam stronę 8. Znaleziono łącznie 1167 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia zarządzanie

Instytut Ekonomii i Zarządzania
Politechnika Koszalińska

Specjalności: Zarządzanie studia licencjackie (I stopnia) Biznes turystyczny Zarządzanie marketingowe Zarządzanie przedsiębiorstwem Zarządzanie studia magisterskie (II stopnia) Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie usługami Za...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski matematyka wos historia geografia język nowożytny

Logo_wz

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Zarządzania
Politechnika Lubelska

Absolwent powinien posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczących istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa pastwa. Powinien pos...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia wos historia geografia
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka chemia fizyka informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
* polski język nowożytny

Logo_po_bw

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Zarządzania
Politechnika Opolska

Absolwenci kierunku ZARZĄDZANIE są poszukiwanymi specjalistami od zarządzania i marketingu. Znajdują zatrudnienie właściwie wszędzie - od dużych przedsiębiorstw, poprzez jednostki administracji państwowej i samorządowej, organizacje non-profit do małych i średnich firm. To z...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka fizyka wos historia geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Logo-male

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Inżynierii Zarządzania
Politechnika Poznańska

Studia I stopnia: Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów) Predyspozycje kandydata: - zainteresowania organizatorskie i techniczne - chęć podjęcia studiów inżynierskich - dobre oceny z przedmiotów ścisłych. Umiejętność pracy w zespole - ciekawość rozwiązań technicznych i spos...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Logo-male

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Inżynierii Zarządzania
Politechnika Poznańska

Studia I stopnia: Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów) Predyspozycje kandydata: - zainteresowania organizatorskie i techniczne - chęć podjęcia studiów inżynierskich - dobre oceny z przedmiotów ścisłych - umiejętność pracy w zespole - ciekawość rozwiązań organizacyjnych i...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Asd

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Zarządzania
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Po ukończeniu Kierunku Zarządzanie będziesz posiadał wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia własnej firmy. Będziesz mógł realizować powierzone zadania w zakresie różnych funkcji zarządzania w firmach i instytucjach. Umiejętności i wiedza absolwenta kierunku: -...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechnika Śląska w Gliwicach

Absolwenci kierunku Zarządzanie posiadają wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, co pozwala im rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy dotyczące funkcjonowania organizacji. Zdobyte umiejętności pretendują absolwentów do realizac...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
chemia fizyka informatyka język nowożytny
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Katowicach
Politechnika Śląska w Gliwicach

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Zmiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Rybniku
Politechnika Śląska w Gliwicach

Vsdvsd

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Inżynierii Produkcji
Politechnika Warszawska

studia nie odbywają się w rok akademickim 2011/2012

,j,gjh,jh

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Zarządzania
Politechnika Warszawska

Studia I stopnia – licencjackie 6 semestrów i studia II stopnia – magisterskie 4 semestry Specjalności na studiach I stopnia: -finanse i zarządzanie ryzykiem -informatyka gospodarcza -transfer technologii i zarządzanie innowacjami -zarządzanie przedsiębiorstwem Specjalnośc...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
biologia chemia fizyka informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka jezyk obcy

Pwr_iiz

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Informatyki i Zarządzania
Politechnika Wrocławska

Absolwent kierunku potrafi swobodnie posługiwać się narzędziami i systemami informatyki, zajmować się bazami i hurtowniami danych, sieciami komputerowymi, w tym ich bezpieczeństwem i technologiami internetowymi. Wie, jak stosować informatykę w systemach informatycznych i informacy...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski jezyk obcy
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka fizyka

Pwr_jelenia

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Jeleniej Górze
Politechnika Wrocławska

Absolwent kierunku potrafi swobodnie posługiwać się narzędziami i systemami informatyki, zajmować się bazami i hurtowniami danych, sieciami komputerowymi, w tym ich bezpieczeństwem i technologiami internetowymi. Wie, jak stosować informatykę w systemach informatycznych i informacy...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski jezyk obcy
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka fizyka

Pwr_walbrzych

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Wałbrzychu
Politechnika Wrocławska

Absolwent kierunku potrafi swobodnie posługiwać się narzędziami i systemami informatyki, zajmować się bazami i hurtowniami danych, sieciami komputerowymi, w tym ich bezpieczeństwem i technologiami internetowymi. Wie, jak stosować informatykę w systemach informatycznych i informacy...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski jezyk obcy
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka fizyka

Logo_wne_herb_tlo

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Nauk Ekonomicznych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

STUDIA I STOPNIA limit przyjęć – 120 początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 3 lata/6 semestrów uzyskany tytuł – licencjat STUDIA II STOPNIA limit przyjęć – 180 kwalifikacja – test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia d...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka informatyka

Baner1_re

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Rodzaj studiów: Studia na tym kierunku realizowane są w formie trzyletnich studiów licencjackich – I stopnia w systemie studiów stacjonarnych o specjalności Zarządzanie w agrobiznesie. Studia licencjackie na kierunku Zarządzanie trwają 3 lata i kończą się obroną pracy licencjackie...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia wos historia geografia informatyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczących istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji - przedsiębiorstw, instytucji publicznych. Nauczysz się rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy gospodarowania...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydzial Rolnictwa i Biotechnologii
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczących istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji - przedsiębiorstw, instytucji publicznych. Nauczysz się rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy gospodarowania...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczących istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji - przedsiębiorstw, instytucji publicznych. Nauczysz się rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy gospodarowania...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Kolegium Analiz Ekonomicznych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Studia drugiego stopnia na kierunku zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej dostarczają wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącej istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania różnych organizacji. Studia te rozwijają kompetencje n...

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...