Wyświetlam stronę 80. Znaleziono łącznie 1608 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Uwr

Studia filologia - specjalność: filologia hiszpańska

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Wrocławski

Podstawą sporządzenia listy rankingowej będzie ocena na dyplomie ukończenia studiów. Na studia zostaną przyjęte osoby z najwyższymi ocenami na dyplomie w ramach ustalonego limitu przyjęć, przy czym w pierwszej kolejności zostaną przyjęci absolwenci studiów licencjackich w zakresie ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia nauki o rodzinie

Wydział Studiów Edukacyjnych
Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

Kierunek nauki o rodzinie oferuje dwie specjalności:
- Opieka i poradnictwo rodzinne
- Kurator i mediacje rodzinne

Sylwetki absolwentów:
Studia licencjackie na kierunku NAUKI O RODZINIE mają na celu dostarczenie absolwentowi pogłębionej wiedzy na ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia studia międzykierunkowe: międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne (uw)

Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warszawski

Studia oferują unikatowy program, który składa się z czterech typów zajęć, dających razem jedyny w swoim rodzaju profil absolwenta:

- zajęcia ekonomiczne,
- zajęcia matematyczne,
- specjalistyczne zajęcia do wyboru, w tym narzędzia analityczno-informatyczne, ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia akustyka - specjalność: reżyseria dźwiękowa

Wydział Fizyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Głównym celem pracy reżysera dźwięku jest tworzenie nagrań dźwiękowych dla potrzeb radia, telewizji, filmu i fonografii. Jego praca polega na nadawaniu odpowiedniego kształtu estetycznego rozmaitym formom dźwiękowym. W radio np. są to słuchowiska teatru radiowego, reportaże, aud...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
* polski język nowożytny

Ssw

Studiuj ten kierunek

Studia estetyka Środowiska

Wydział Architektury
Sopocka Szkoła Wyższa

Program obejmuje zestaw przedmiotów praktycznych i teoretycznych związanych ze sztukami wizualnymi oraz przedmioty pomocnicze. Kształceniu we wszystkich przedmiotach towarzyszy akcentowanie treści, które przekładają się na praktykę projektową.

CELEM STUDIÓW jest dostarcz...

Logo_uap02

Studiuj ten kierunek

Studia sztuka rejestracji obrazu

Wydział Komunikacji Multimedialnej
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Na kierunku sztuka rejestracji obrazu i kierunku intermedia studenci realizują program studiów korzystając ze sprzętu, w który wyposażone są poszczególne pracownie i katedry. Wskazane jest jednak aby przyszli studenci w trakcie studiów, posiadali własne współczesne środki rejestrac...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Logo_uap02

Studiuj ten kierunek

Studia intermedia

Wydział Komunikacji Multimedialnej
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Na kierunku sztuka rejestracji obrazu i kierunku intermedia studenci realizują program studiów korzystając ze sprzętu, w który wyposażone są poszczególne pracownie i katedry. Wskazane jest jednak aby przyszli studenci w trakcie studiów, posiadali własne współczesne środki rejestrac...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Społeczno-Inżynieryjny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

Wielu ludziom "studia językowe" (studia filologiczne) kojarzą się jedynie z nauką języka obcego. Nic bardziej błędnego! Oczywiście, od nauki języka wszystko się zaczyna i na nauce języka wszystko się kończy, jednakże "po drodze" napotykamy szereg niezwykle ciekawych i istotnych zag...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia germańska

Wydział Społeczno-Inżynieryjny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

Wielu ludziom "studia językowe" (studia filologiczne) kojarzą się jedynie z nauką języka obcego. Nic bardziej błędnego! Oczywiście, od nauki języka wszystko się zaczyna i na nauce języka wszystko się kończy, jednakże "po drodze" napotykamy szereg niezwykle ciekawych i istotnych zag...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia germańska

Wydział Neofilologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studia na tym kierunku przede wszystkim pozwalają one na uzyskanie szczegółowej wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego. Germanistyka to kierunek studiów filologicznych, co oznacza, że jest jedną z nauk humanistycznych badającą język niemiecki i literaturę niemieckojęzyczn...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia germańska

Wydział Neofilologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studia na tym kierunku przede wszystkim pozwalają one na uzyskanie szczegółowej wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego. Germanistyka to kierunek studiów filologicznych, co oznacza, że jest jedną z nauk humanistycznych badającą język niemiecki i literaturę niemieckojęzyczn...

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia ochrona środowiska

Wydział Nauk Przyrodniczych
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Specjalności - Zarządzanie środowiskiem - Ochrona przyrody Specjalności wybierane są na trzecim roku. Sylwetka absolwenta Absolwent tej specjalności uzyskuje podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu geologii, geomorfologii i gleboznawstwa, hydrologii, meteor...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia ochrona środowiska

Wydział Nauk Przyrodniczych
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Specjalności - Zarządzanie środowiskiem - Ochrona przyrody Specjalności wybierane są na trzecim roku. Sylwetka absolwenta Absolwent tej specjalności uzyskuje podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu geologii, geomorfologii i gleboznawstwa, hydrologii, meteor...

Images

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Pedagogiczny
Uniwersytet Warszawski

Specjalności pedagogiczne : > Animacja społeczno-kulturalna, > Edukacja ustawiczna i andragogika, > Pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie. Specjalności nauczycielskie: > Pedagogika wczesnoszkolna, > Pedagogika przedszkolna. Studia pi...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski biologia wos historia geografia historia sztuki Filozofia
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia kulturoznawstwo

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Sylwetka absolwenta Studia kulturoznawcze zapewniają wszechstronne wykształcenie humanistyczne, obejmujące zakres podstawowych nauk o kulturze oraz wiedzę o głównych działach kultury. Podczas studiów studenci zapoznają się z różnymi sposobami badania zjawisk kulturowych i zd...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia kulturoznawstwo

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Sylwetka absolwenta Studia kulturoznawcze zapewniają wszechstronne wykształcenie humanistyczne, obejmujące zakres podstawowych nauk o kulturze oraz wiedzę o głównych działach kultury. Podczas studiów studenci zapoznają się z różnymi sposobami badania zjawisk kulturowych i zd...

Logo_uap02

Studiuj ten kierunek

Studia malarstwo

Wydział Malarstwa
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Kierunek Malarstwo oferuje następujące specjalności: malarstwo sztalugowe, malarstwo w architekturze, tkanina artystyczna oraz rysunek. Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie sprawdzianu kwalifikacyjnego. Do sprawdzianu kwalifikacyjnego dopuszczeni zostaną tylko ci kandy...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Logo_wnb_pl-inv

Studiuj ten kierunek

Studia biologia

Wydział Nauk Biologicznych
Uniwersytet Zielonogórski

Sylwetka absolwenta Absolwent studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia (licencjat) na kierunku Biologia uzyskuje podstawową wiedzę z zakresu botaniki, zoologii, ekologii, ochrony przyrody, fizjologii roślin i zwierząt, anatomii człowieka, genetyki, ewolucjoniz...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka biologia chemia język nowożytny

Logo_wnb_pl-inv

Studiuj ten kierunek

Studia biologia

Wydział Nauk Biologicznych
Uniwersytet Zielonogórski

Sylwetka absolwenta Absolwent studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia (licencjat) na kierunku Biologia uzyskuje podstawową wiedzę z zakresu botaniki, zoologii, ekologii, ochrony przyrody, fizjologii roślin i zwierząt, anatomii człowieka, genetyki, ewolucjoniz...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka biologia chemia język nowożytny

Uwr

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia hiszpańska

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Wrocławski

Na studia przyjmowani będą w pierwszej kolejności absolwenci studiów licencjackich filologii hiszpańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. O miejscu na liście rankingowej decyduje ocena na dyplomie licencjackim. O ile przewidziany limit nie zostanie wypełniony, w dalszej kolejności ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...