Wyświetlam stronę 84. Znaleziono łącznie 1693 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studia biologia

Wydział Nauk Przyrodniczych
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Specjalność - środowiskowa - biologia molekularna Sylwetka absolwenta Absolwenci studiów II stopnia (uzupełniających magisterskich) posiadają wiedzę ogólną i specjalistyczną z zakresu nauk biologicznych oraz umiejętności pozwalające na rozumienie, analizowanie i ...

Agrobioinzynieria_nowy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Agrobioinżynierii
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Specjalności (wybór po 2 semestrze): ekonomika systemu agrożywnościowego handel Po ich ukończeniu absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata, co umożliwi im kontynuowanie nauki na studiach II stopnia i zdobycie tytułu magistra ekonomii. Studenci zdobędą w trakcie nauki p...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Logo_iw

Studiuj ten kierunek

Studia wzornictwo

Instytut Wzornictwa
Politechnika Koszalińska

Specjalności: • Wzornictwo przemysłowe (środki transportu, meble, ubiór i kostium, biżuteria, AGD) • Komunikacja wizualna (znaki towarowe, znaki firmowe, opakowania, książki, kampanie wizualne) • Zarządzanie przez wzornictwo (procesy wprowadzania produktu na rynek, projekt...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ochrona środowiska

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada interdyscyplinarną wiedzę ogólną z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Rozumie i umie analizować procesy...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia geografia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ochrona środowiska

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada interdyscyplinarną wiedzę ogólną z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Rozumie i umie analizować procesy...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia geografia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia elektrotechnika

Instytut Politechniczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Siedmiosemestralne studia inżynierskie I stopnia na kierunku Elektrotechnika prowadzone są w trybie stacjonarnym. Studia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera. Przedmiot studiów Obejmuje wiedzę z grupy tre...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka chemia fizyka informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
jezyk obcy

Wns-logo

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Kierunek Ekonomia prowadzi 2 specjalizacje: finanse komercyjne i publiczne, zarządzanie przedsiębiorstwem. Studenci ekonomii mogą uczestniczyć w programie Socrates-Erasmus, który wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studi...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski język nowożytny
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia informatyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Ekonomii
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Na kierunku Ekonomia kształceni są specjaliści w zakresie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi oraz materialnymi, którzy zdobywają przygotowanie do przeprowadzania analiz niezbędnych do podejmowania racjonalnych decyzji. Absolwentów tego kierunku poszukują przedsiębiorstwa...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka wos historia geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ochrona środowiska

Wydział Geograficzno-Biologiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Absolwent posiada ogólną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych oraz technicznych, rolniczych lub leśnych i umiejętności wykorzystania tej wiedzy w pracy zawodowej i w życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Rozumie i umie analizować procesy dokonujące się w przy...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
* Dowolny przedmiot

Awfpoznan

Studiuj ten kierunek

Studia wychowanie fizyczne

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Studia I stopnia - specjalności: instruktor sportu, fitness, turystyka szkolna Studia II stopnia: - specjalności: trenerska, sport osób niepełnosprawnych, organizacja i zarządzanie sportem I STOPIEŃ - Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: 1. Badania lekarskie -...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Awfpoznan

Studiuj ten kierunek

Studia wychowanie fizyczne

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Studia I stopnia - specjalności: instruktor sportu, fitness, turystyka szkolna Studia II stopnia: - specjalności: trenerska, sport osób niepełnosprawnych, organizacja i zarządzanie sportem I STOPIEŃ - Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: 1. Badania lekarskie - ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ochrona środowiska

Wydział Geograficzno-Biologiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Absolwent posiada ogólną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych oraz technicznych, rolniczych lub leśnych i umiejętności wykorzystania tej wiedzy w pracy zawodowej i w życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Rozumie i umie analizować procesy dokonujące się w przy...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
* Dowolny przedmiot

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia biologia

Wydział Nauk Przyrodniczych
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Sylwetka absolwenta Absolwent studiów I stopnia (licencjackich) posiada wiedzę ogólną i specjalistyczną z zakresu nauk biologicznych oraz umiejętności pozwalające na rozumienie, analizowanie i upowszechnianie wiedzy o strukturze i funkcjonowaniu przyrody oraz planowanie i wy...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia biologia

Wydział Nauk Przyrodniczych
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Sylwetka absolwenta Absolwent studiów I stopnia (licencjackich) posiada wiedzę ogólną i specjalistyczną z zakresu nauk biologicznych oraz umiejętności pozwalające na rozumienie, analizowanie i upowszechnianie wiedzy o strukturze i funkcjonowaniu przyrody oraz planowanie i wy...

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia politologia

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Specjalności - Polityka europejska - Komunikowanie i marketing polityczny - Zarządzanie zasobami lokalnymi Studenci wybierają specjalność po drugim semestrze studiów. Sylwetka absolwenta Absolwent politologii zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną umożliwiającą inspi...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia politologia

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Specjalności - Polityka europejska - Komunikowanie i marketing polityczny - Zarządzanie zasobami lokalnymi Studenci wybierają specjalność po drugim semestrze studiów. Sylwetka absolwenta Absolwent politologii zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną umożliwiającą inspi...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia międzynarodowe stosunki gospodarcze - k. unikatowy

Wydział Ekonomii
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Studia na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze obejmują różnorakie aspekty współpracy międzynarodowej. Jego powstanie wynika z obserwowanego na rynku pracy zapotrzebowania na specjalistów z zakresu zagadnień ekonomicznych właściwych dla współczesnej gospodarki światowej, w ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia międzynarodowe stosunki gospodarcze

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Studia na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze obejmują różnorakie aspekty współpracy międzynarodowej. Jego powstanie wynika z obserwowanego na rynku pracy zapotrzebowania na specjalistów z zakresu zagadnień ekonomicznych właściwych dla współczesnej gospodarki światowej, w ...

Images

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Wydział Fizjoterapii
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Postępowanie kwalifikacyjne I STOPIEŃ st. stacjonarnych - Konkurs świadectw II STOPIEŃ st. stacjonarnych - Test kompetencji z zakresu fizjoterapii (obejmuje egzamin dotyczący tematyki z zakresu fizjoterapii, objętej programem studiów pierwszego stopnia na kierunku fizjo...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy Dowolny przedmiot

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Ekonomii
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Na kierunku Ekonomia kształceni są specjaliści w zakresie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi oraz materialnymi, którzy zdobywają przygotowanie do przeprowadzania analiz niezbędnych do podejmowania racjonalnych decyzji. Absolwentów tego kierunku poszukują przedsiębiorstwa...

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...