Wyświetlam stronę 9. Znaleziono łącznie 304 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia ekonomia

Wydział Ekonomii
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Specjalności studiów I stopnia: - ekonomiczno-socjologiczna - ekonomika pracy i zarządzanie kadrami - polityka i gospodarka żywnościowa - publicystyka ekonomiczna i public relations - strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji - strategie ro...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
historia geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Instytut Ekonomiczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Specjalność: ekonomika turystyki Praktyki Studenci podczas szóstego semestru odbywają 15-tygodniową praktykę w przedsiębiorstwach turystycznych o różnym profilu działalności, w tym w gospodarstwach agroturystycznych, biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sporto...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski urzędowy język UE

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Instytut Ekonomii i Zarządzania
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

- specjalność: ekonomika i organizacja małych i średnich przedsiębiorstw, - specjalność: gospodarka finansowa małych i średnich przedsiębiorstw, - specjalność: ekonomika sektora publicznego. Studia na kierunku Ekonomia są prowadzone w Instytucie Ekonomii i Zarządzania przy wsp...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski Dowolny przedmiot

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc. Studia zostaną uruchomione pod warunkiem pisemnego zadeklarowania podjęcia studiów przez co najmniej 40 osób. Rekrutacja na II stopień studiów Rekrutacja odbywa się na podstawie z...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Szczeciński

SPECJALNOŚCI WYBIERANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA: - Ekonomia menedżerska; - Samorząd terytorialny i gospodarka przestrzenna; - Handel zagraniczny; - Integracja europejska; - Analiza finansowa i wycena przedsiębiorstw; - Inwestycje; - Zarządzanie działaln...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka wos historia geografia informatyka język nowożytny
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Ak

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

CEL STUDIÓW: - wyposażenie absolwentów w zasadnicze elementy wiedzy ekonomicznej i umiejętności praktycznego posługiwania się tą wiedzą, tak aby profesjonalnie rozwiązywać problemy - dotyczące gospodarowania na wszystkich poziomach organizacji życia gospodarczego i społeczn...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warszawski

Na kierunku ekonomia dostępne są 3 specjalizacje:

- Ekonomia Międzynarodowa,
- Ekonomia Przedsiębiorstwa
- Ekonomia Sektora Publicznego

Ekonomia Międzynarodowa (studia I stopnia):

Polska w coraz większym stopniu staje się integralną ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytet Szczeciński

SPECJALNOŚCI WYBIERANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA: - Ekonomika transportu i logistyka; - Turystyka i hotelarstwo; - Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwami; - Ekonomika i organizacja łączności. Studia I-go stopnia na kierunku Ekonomia przygotowuj...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka wos historia geografia informatyka język nowożytny
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług - ZOD Słupsk
Uniwersytet Szczeciński

Studia I-go stopnia na kierunku Ekonomia przygotowują do wykonywania zawodu ekonomisty, posługującego się wszechstronną wiedzą ekonomiczną oraz będącego specjalistą w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Zdobyta wiedza pozwala na swobodne porusza...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka wos historia geografia informatyka język nowożytny
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - ZOD Wałcz
Uniwersytet Szczeciński

Program studiów na kierunku Ekonomia umożliwia zdobycie gruntownej i wszechstronnej wiedzy w zakresie ekonomii. Dzięki szerokiej gamie specjalizacji student rozwija swoje zainteresowania z zakresu ekonomii menedżerskiej, współpracy międzynarodowej, polityki regionalnej, analizy f...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka wos historia geografia informatyka język nowożytny
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - ZOD Piła
Uniwersytet Szczeciński

Program studiów na kierunku Ekonomia umożliwia poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach pierwszego stopnia oraz stanowi ofertę zdobycia gruntownej wiedzy z zakresu ekonomii również przez studentów innych kierunków studiów. Szeroka gama proponowanych specjalności umożliwia ścisłe u...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka wos historia geografia informatyka język nowożytny
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

M_1267793030

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Ekonomii w Kaliszu
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi

Kierunkiem nauczania jest EKONOMIA na specjalnościach: - Integracja europejska, - Ekonomika i finanse przedsiębiorstw, - Gospodarka budżetowa i podatki, - Bankowość, - Rachunkowość, - Agrobiznes, - Informatyka w ekonomii, - Uwarunkowania psychologiczne decyzji ekonomiczny...

M_1267793030

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Ekonomii w Kaliszu
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi

Kierunkiem nauczania jest EKONOMIA na specjalnościach: - Integracja europejska, - Ekonomika i finanse przedsiębiorstw, - Gospodarka budżetowa i podatki, - Bankowość, - Rachunkowość, - Agrobiznes, - Informatyka w ekonomii, - Uwarunkowania psychologiczne decyzji ekonomiczny...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Ekonomii
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Na kierunku Ekonomia kształceni są specjaliści w zakresie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi oraz materialnymi, którzy zdobywają przygotowanie do przeprowadzania analiz niezbędnych do podejmowania racjonalnych decyzji. Absolwentów tego kierunku poszukują przedsiębiorstwa...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Nauk Ekonomicznych w Ostrowi Mazowieckiej
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Absolwent powinien przede wszystkim posiadać wszechstronną wiedzę ekonomiczną oraz być przygotowanym do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Ponadto powinien być przygotowany do przeprowadzenia analiz...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Studenci studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia, mają możliwość wyboru następującej specjalności: - Gospodarka i administracja publiczna - Rachunkowość i doradztwo finansowe Studenci studiów drugiego stopnia na kierunku ekonomia, mają możliwość wyboru następującej...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka wot wos historia geografia historia sztuki historia muzyki informatyka łacina Filozofia kultura antyczna
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Ekonomii
Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy

Absolwent kierunku Ekonomia jest przygotowywany do samodzielnego rozwiązywania różnych problemów ekonomicznych. Charakteryzuje się znajomością informatyki oraz szeroką wiedzą ekonomiczną. Jest wyspecjalizowany w określonej, szczegółowej dziedzinie zastosowań ekonomii. Podczas studi...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Ekonomii
Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy

Absolwent kierunku Ekonomia jest przygotowywany do samodzielnego rozwiązywania różnych problemów ekonomicznych. Charakteryzuje się znajomością informatyki oraz szeroką wiedzą ekonomiczną. Jest wyspecjalizowany w określonej, szczegółowej dziedzinie zastosowań ekonomii. Podczas studi...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Ekonomii i Zarządzania
Uniwersytet Zielonogórski

Sylwetka absolwenta Absolwent studiów, prowadzących do tytułu licencjata, jest przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty – jako specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi lub materialnymi, przeprowadzającego w szczególności analizy dostępnych lub tw...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Zarządzania i Administracji
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

Studiowanie na kierunku ekonomia umożliwia zdobycie szerokiej i nowoczesnej wiedzy pozwalającej na zrozumienie zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych w skali mikro, makro oraz stosowania jej do rozwiązywania konkretnych problemów na poziomie przedsiębiorstwa. Specjalności ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka jezyk obcy

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...