Wyświetlam stronę 9. Znaleziono łącznie 746 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia filologia - specjalność: filologia romańska

Wydział Neofilologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studia na filologii romańskiej dają niepowtarzalną okazję poznania języka, literatury i kultury Francji oraz innych krajów romańskich. W trakcie nauki student pozna najnowsze tendencje współczesnej humanistyki i opanuje narzędzia do tłumaczenia tekstów i nauczania języka, jak równi...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia germańska

Wydział Filologiczny
Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy

Studia filologiczne należą do najpopularniejszych w Polsce, a filologie angielska, niemiecka, francuska, włoska i hiszpańska to obecnie najbardziej oblegane w Polsce specjalności na kierunku filologicznym. Popularność studiów filologicznych wynika m.in. z wymogów nowoczesnego rynku...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia germańska

Wydział Filologiczny
Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy

Studia filologiczne należą do najpopularniejszych w Polsce, a filologie angielska, niemiecka, francuska, włoska i hiszpańska to obecnie najbardziej oblegane w Polsce specjalności na kierunku filologicznym. Popularność studiów filologicznych wynika m.in. z wymogów nowoczesnego rynku...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia germańska

Wydział Neofilologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studia na tym kierunku przede wszystkim pozwalają one na uzyskanie szczegółowej wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego. Germanistyka to kierunek studiów filologicznych, co oznacza, że jest jedną z nauk humanistycznych badającą język niemiecki i literaturę niemieckojęzyczn...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia germańska

Wydział Neofilologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studia na tym kierunku przede wszystkim pozwalają one na uzyskanie szczegółowej wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego. Germanistyka to kierunek studiów filologicznych, co oznacza, że jest jedną z nauk humanistycznych badającą język niemiecki i literaturę niemieckojęzyczn...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia angielska

Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Wydział Filologiczno-Historyczny
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Absolwent specjalności filologia angielska posiada biegłą znajomość języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych umiejętności. Otrzymuje wiedzę z zakresu historii, kultury i literatury krajów anglojęzycznych oraz ogólne wykształcenie językoznawcze. Ab...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
angielski

Logo_wnh

Studiuj ten kierunek

Studia filologia angielska

Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Instytut Filologii Angielskiej KUL oferuje naukę języka na najwyższym poziomie. Wyróżnikiem spośród innych jest unikatowa w skali kraju możliwość wyboru przedmiotów celtologicznych oraz niderlandystycznych jako części studiów anglistycznych. Instytut realizuje również nowatorski ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski angielski

Logo_wnh

Studiuj ten kierunek

Studia filologia angielska

Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Instytut Filologii Angielskiej KUL oferuje naukę języka na najwyższym poziomie. Wyróżnikiem spośród innych jest unikatowa w skali kraju możliwość wyboru przedmiotów celtologicznych oraz niderlandystycznych jako części studiów anglistycznych. Instytut realizuje również nowatorski ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia angielska

Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Wydział Filologiczno-Historyczny
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Absolwent specjalności filologia angielska posiada biegłą znajomość języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych umiejętności. Otrzymuje wiedzę z zakresu historii, kultury i literatury krajów anglojęzycznych oraz ogólne wykształcenie językoznawcze. Ab...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
angielski

Za%c5%82%c4%85cznik%20pocztowy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia angielska

Polski Uniwersytet Wirtualny
Polski Uniwersytet Wirtualny

Specjalizacja nauczycielska - absolwent tej specjalizacji posiądzie informacje z zakresu metodyki nauczania języka obcego, pedagogiki, psychologii, emisji głosu oraz kultury języka polskiego. Zdobędzie także przygotowanie pedagogiczne i będzie mógł podjąć pracę w szkołach i innych ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia angielska

Wydział Humanistyczno-Społeczny
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Studia I stopnia, dyplom licencjata

Czas trwania: 6 semestrów

Forma stacjonarna (dzienna) i niestacjonarna (zaoczna)


Studia na tym kierunku obejmują wiedzę językową w zakresie języka ang...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia angielska

Wydział Humanistyczno-Społeczny
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Studia I stopnia, dyplom licencjata

Czas trwania: 6 semestrów

Forma stacjonarna (dzienna) i niestacjonarna (zaoczna)


Studia na tym kierunku obejmują wiedzę językową w zakresie języka ang...

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia filologia, sp. filologia angielska

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Sylwetka absolwenta Studenci zdobywają wiedzę z zakresu podstaw translatoryki, teorii przekładu, przekładu artystycznego. Nabywają umiejętności prowadzenia korespondencji fachowej w języku angielskim (handlowej, urzędowej, administracyjnej). Zapoznają się z literaturą i kult...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia filologia, sp. filologia angielska

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Sylwetka absolwenta Celem kształcenia na kierunku filologia angielska jest stworzenie studentom możliwości zapoznania się z najnowszymi trendami naukowymi w kulturze, literaturze i językoznawstwie krajów anglojęzycznych oraz doskonalenia umiejętności językowych , dzięki któr...

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia filologia, sp. filologia angielska

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Sylwetka absolwenta Celem kształcenia na kierunku filologia angielska jest stworzenie studentom możliwości zapoznania się z najnowszymi trendami naukowymi w kulturze, literaturze i językoznawstwie krajów anglojęzycznych oraz doskonalenia umiejętności językowych , dzięki któr...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia, filologia angielska

Wydziały
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie

Specjalności:

- Nauczanie języka angielskiego
- Nauczanie języka niemieckiego

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia angielska - k. unikatowy (uam)

Wydział Neofilologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Od kandydatów na anglistykę oczekuje się umiejętności językowych pozwalających na późniejsze czytanie, rozumienie i omawianie oryginalnych (nieuproszczonych), poważnych tekstów literackich, językoznawczych, kulturoznawczych i historycznych już na pierwszym roku. Kandydaci pow...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 3 spośród następujących przedmiotów:
polski angielski
Przedmioty obowiązkowe:
angielski

Godlo_wersja1

Studiuj ten kierunek

Studia filologia

Wydział Humanistyczny
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Podczas studiów student uzyska gruntowną wiedzę z literatury, kultury i historii wybranego obszaru językowego oraz pozna dobrze także drugi język obcy. Na studiach licencjackich proponujemy specjalizacje metodyczną, translatorską lub translatorsko-biznesową, na studiach uzupełniają...

Godlo_wersja1

Studiuj ten kierunek

Studia filologia

Wydział Humanistyczny
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Podczas studiów student uzyska gruntowną wiedzę z literatury, kultury i historii wybranego obszaru językowego oraz pozna dobrze także drugi język obcy. Na studiach licencjackich proponujemy specjalizacje metodyczną, translatorską lub translatorsko-biznesową, na studiach uzupełniają...

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia filologia

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Kształcimy na rożnych specjalizacjach ich opis oraz informację dot. rekrutacji, znaleźć można w kierunkach Uniwersytety Kazimierza Wielkiego. Filologia o spec. filologia angielska Filologia o spec. filologia germańska Filologia o spec. filologia rosyjska Filologia o spec...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...