Wyświetlam stronę 9. Znaleziono łącznie 336 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Logowipd

Studia zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Inżynierii Produkcji
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

I STOPIEŃ limit przyjęć – początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 4 lata/8 semestrów uzyskany tytuł – inżynier II STOPIEŃ limit przyjęć – 60 kwalifikacja – test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na k...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka chemia fizyka

Mfi

Studiuj ten kierunek

Studia finanse i rachunkowość

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Gdański

SPECJALNOŚCI - Bankowość i doradztwo finansowe, - finanse i ubezpieczenia, - finanse przedsiębiorstw i controlling, - rachunkowość. W programie studiów znajdują się przedmioty ogólne, kierunkowe i specjalistyczne. Program studiów stacjonarnych I stopnia przewiduje pona...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 3 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka wos historia geografia informatyka jezyk obcy

Uksw

Studiuj ten kierunek

Studia stosunki międzynarodowe

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Program studiów kierunku Stosunki Międzynarodowe obejmuje wszystkie główne wymiary współczesnych stosunków międzynarodowych w Europie i na świecie: politykę, społeczeństwo, gospodarkę, kulturę, prawo, bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Absolwenci przygotowani są do pełnienia...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Uwr

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytet Wrocławski

Studia na kierunku ekonomia są dwustopniowe: I stopnia (3-letnie licencjackie) II stopnia (2-letnie magisterskie) o specjalnościach: • integracja europejska • ekonomia menedżerska • rynki finansowe Kierunek otrzymał pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyj...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka geografia
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Logo_po_bw

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
Politechnika Opolska

Sylwetka absolwenta Absolwenci mogą pracować w hotelach, w ośrodkach sportowych i rekreacyjnych, jednostkach administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnej za rozwój turystyki, aż po samodzielne kierowanie biurami podróży. Należy pamiętać, że jest to dziedzina bardz...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
polski biologia historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Wsi

Studiuj ten kierunek

Studia grafika

Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi
Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi

Absolwent otrzymuje dyplom licencjata oraz prawo do kontynuowania nauki na studiach II stopnia – magisterskich. Ten nowoczesny kierunek studiów powołano, aby sprostać gorącym wyzwaniom współczesności. W dobie szybkiego rozwoju i upowszechniania się technologii informatycznych is...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia język biznesu

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Opolski

Celem kształcenia na tej specjalności jest przygotowanie studentów do pracy wymagającej znajomości języków obcych oraz orientacji w biznesie, stosunkach międzynarodowych, turystyce i reklamie. Studentów obowiązuje także 4-tygodniowa praktyka w biurach podróży. Program został opr...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
angielski rosyjski niemiecki
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Instytut Administracyjno - Ekonomiczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Sześciosemestralne studia licencjackie prowadzone są w systemie dziennym i zaocznym. Ze względu na tematykę zajęcia są zgrupowane w kilku blokach: ogólne zagadnienia prawa (prawo cywilne, karne, konstytucyjne, gospodarcze, pracy oraz prawoznawstwo), przedmioty dotyczące różnych asp...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos historia geografia jezyk obcy
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Instytut Turystyki i Rekreacji
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Specjalności: - Hotelarstwo - Turystyka i rekreacja zdrowotna - Turystyka transgraniczna - Zarządzanie turystyką w regionie Studia na kierunku Turystyka i Rekreacja przygotowują absolwentów do pracy we wszystkich podmiotach branży turystycznej, umożliwiając im zdobycie ws...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny Dowolny przedmiot

Zrzut%20ekranu%202011-02-08%20(godz.%2022.40.32)

Studiuj ten kierunek

Studia teologia spec. dla świeckich

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

5-letnie dzienne studia filozoficzno-teologiczne dla osób świeckich, członków instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego. Podstawowym celem studiów teologicznych w cyklu B jest przygotowanie przyszłych teologów świeckich do pracy katechetycznej w szkole, jak...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia polska

Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Wydział Filologiczno-Historyczny
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Absolwent studiów licencjackich posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i podstawową wiedzę z zakresu filologii polskiej – nauki o języku i o literaturze. Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesnoś...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Obrazek_maly_350

Studiuj ten kierunek

Studia stosunki międzynarodowe

Wydział Stosunków Międzynarodowych
Akademia Finansów w Warszawie

I STOPIEŃ - SPECJALNOŚCI: - Integracja Europejska, - Amerykanistyka, - Handel Zagraniczny, - Służba Zagraniczna, - Dziennikarstwo Ekonomiczne, - Publicystyka Międzynarodowa, - Finanse Międzynarodowe Wykładane przedmioty podzielone są na 3 grupy: podstawowe, uzupełni...

Obrazek_maly_350

Studiuj ten kierunek

Studia stosunki międzynarodowe

Wydział Stosunków Międzynarodowych
Akademia Finansów w Warszawie

I STOPIEŃ - SPECJALNOŚCI: - Integracja Europejska, - Amerykanistyka, - Handel Zagraniczny, - Służba Zagraniczna, - Dziennikarstwo Ekonomiczne, - Publicystyka Międzynarodowa, - Finanse Międzynarodowe Wykładane przedmioty podzielone są na 3 grupy: podstawowe, uzupełniając...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia politologia

Wydział Społeczno - Gospodarczy
Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim

Studia na kierunku politologia umożliwiają zdobycie ogólnej wiedzy pozwalającej na zrozumienie zjawisk i procesów politycznych zachodzących w różnej skali od lokalnej do globalnej, a także analizowanie zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i ich cz...

Ssw

Studiuj ten kierunek

Studia projektowanie, urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni

Wydział Architektury
Sopocka Szkoła Wyższa

W ramach Studiów prowadzone będą zarówno zajęcia kameralne (wykłady i ćwiczenia) jak i terenowe (m.in. wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej, operatu geodezyjnego, zdjęcia fitosocjologicznego a także gleboznawstwo, obserwacja zabiegów sanitarnych i chirurgicznych drzewostanu, ud...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia gospodarka przestrzenna

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Na tym kierunku studiów zdobywa się interdyscyplinarną wiedzę w zakresie kształtowania zagospodarowania przestrzennego i rozwoju społeczno-gospodarczego miast i gmin wiejskich, regionów, kraju i systemów osadniczych w skali międzynarodowej. Program nauczania obejmuje trzy grupy pr...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia fizyka geografia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Informacja, przede wszystkim naukowa, we współczesnym świecie odgrywa olbrzymią rolę. Fachowcy z zakresu zarządzania informacją, gromadzenia, przetwarzania zbiorów informacyjnych niezbędni są w licznych dziedzinach gospodarki. Absolwent powinien posiadać ogólną wiedzę dotyczącą ...

Uksw

Studiuj ten kierunek

Studia stosunki międzynarodowe

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Program studiów kierunku Stosunki Międzynarodowe obejmuje wszystkie główne wymiary współczesnych stosunków międzynarodowych w Europie i na świecie: politykę, społeczeństwo, gospodarkę, kulturę, prawo, bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Absolwenci przygotowani są do pełnienia...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia geodezja i kartografia

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Studia na kierunku geodezja i kartografia pozwalają na uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu nauk technicznych z obszaru geodezji i kartografii. Organizacja studiów zakłada stopniowy rozwój umiejętności z zakresu geodezji i kartografii. W planach studiów przewidziano realizacj...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 3 spośród następujących przedmiotów:
matematyka chemia fizyka geografia informatyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia geodezja i kartografia

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej - Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Poznaniu
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Studia na kierunku geodezja i kartografia pozwalają na uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu nauk technicznych z obszaru geodezji i kartografii. Organizacja studiów zakłada stopniowy rozwój umiejętności z zakresu geodezji i kartografii. W planach studiów przewidziano realizację...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 3 spośród następujących przedmiotów:
matematyka chemia fizyka geografia informatyka język nowożytny

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...