Wyświetlam stronę 9. Znaleziono łącznie 246 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Wbwbw

Studia zarządzanie

Wydział Ekonomiczny w Opolu
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Specjalności: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Logistyka w Biznesie Psychologia i Komunikacja w Biznesie Zarządzanie Firmą Zarządzanie w Turystyce Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia do Wyższej Szkoły Bankowej muszą złożyć w Biurze Informacji i Rekrutacji nast...

Wbwbw

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Finansów i Zarządzania
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Specjalności International Business and Management- Nowość Marketing i Public Relations Psychologia w Biznesie Zarządzanie Produkcją Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Zarządzanie Firmą Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia do Wyższej Szkoły Bankowej składają w ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia polska z bibliotekarstwem szkolnym

Instytut Nauk Humanistycznych
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

FILOLOGIA POLSKA - OD II ROKU STUDIÓW SPECJALNOŚĆ: JĘZYK MEDIÓW I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ - (specjalność nienauczycielska) FILOLOGIA POLSKA Z BIBLIOTEKARSTWEM SZKOLNYM -(specjalność nauczycielska) Plan studiów obejmuje blok przedmiotów kształcenia nauczycielskiego – pedagogik...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Wydział Humanistyczno-Społeczny
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Studia podyplomowe Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych przygotowują profesjonalne kadry do obsługi kadr i płac. Dobra znajomość prawa pracy, w tym zagadnienia czasu pracy i odpowiedzialności materialnej pracowników, jest niezbędna dla osób zarządzających p...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Humanistyczno-Społeczny
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Studia I stopnia, dyplom licencjata

Czas trwania: 6 semestrów

Forma stacjonarna (dzienna) i niestacjonarna (zaoczna)


Zarządzanie to studia z zakresu nauk dotyczących prawidłowości...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Humanistyczno-Społeczny
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Studia I stopnia, dyplom licencjata

Czas trwania: 6 semestrów

Forma stacjonarna (dzienna) i niestacjonarna (zaoczna)


Zarządzanie to studia z zakresu nauk dotyczących prawidłowości...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia opieka nad osobą starszą i niepełnosprawną z językiem niemieckim - stacjonarne / niestacjonarne

Instytut Nauk Humanistycznych
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

Absolwent specjalności opieka nad osobą starszą i niepełnosprawną z językiem niemieckim dysponuje podstawową wiedzą ogólno-pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia opieka nad osobą starszą i niepełnosprawną z językiem angielskim - stacjonarne / niestacjonarne

Instytut Nauk Humanistycznych
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

Absolwent specjalności opieka nad osobą starszą i niepełnosprawną z językiem angielskim dysponuje podstawową wiedzą ogólno-pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu k...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia opieka nad osobą starszą i niepełnosprawną z językiem francuskim - stacjonarne / niestacjonarne

Instytut Nauk Humanistycznych
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

Absolwent specjalności opieka nad osobą starszą i niepełnosprawną z językiem francuskim dysponuje podstawową wiedzą ogólno-pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu k...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Socjologia zajmuje się obserwacją i badaniem życia społecznego i publicznego, zachowań, reakcji, obyczajowości jednostki oraz jej sposobami reagowania na wyzwania, którym musi sprostać; analizuje takie kwestie, jak np. członkostwo Polski w UE, otwarcie zagranicznych rynków pracy i ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos historia Filozofia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Teologiaobraz

Studiuj ten kierunek

Studia nauki o rodzinie

Wydział Teologiczny
Uniwersytet Szczeciński

Studia pierwszego stopnia na kierunku „Nauki o rodzinie” dają wiedzę interdyscyplinarną obejmującą zagadnienia małżeństwa i rodziny oraz wiedzę z obszaru nauk: psychologiczno-pedagogicznych, socjologiczno-prawnych, biomedycznych i filozoficzno-teologicznych. P...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka wos historia geografia historia sztuki informatyka łacina język nowożytny Filozofia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Mish

Studiuj ten kierunek

Studia studia międzykierunkowe: międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne

Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
Uniwersytet Warszawski

Dodatkowy egzamin wstępny (tzw. sprawdzian predyspozycji) Forma egzaminu: egzamin ustny Celem sprawdzianu predyspozycji (rozmowy kompetencyjnej) jest rozpoznanie pozaszkolnych (spoza zakresu wiedzy maturalnej) zainteresowań kandydata. Przedmiotem rozmowy kompetencyjnej będzie...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos historia geografia historia sztuki historia muzyki łacina Filozofia Greka kultura antyczna
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Logo_1

Studiuj ten kierunek

Studia studia międzykierunkowe: międzywydziałowe indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze

Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
Uniwersytet Warszawski

W ramach Kolegium można studiować na następujących kierunkach studiów: biologia (10 miejsc), biotechnologia (10 miejsc), ochrona środowiska (7 miejsc) - prowadzone przez Wydział Biologii chemia (bez ograniczeń, w ramach limitu) - prowadzona przez Wydział Chemii, ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Wt-logo

Studiuj ten kierunek

Studia nauki o rodzinie

Wydział Teologii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Studia na kierunku nauki o rodzinie mają charakter interdyscyplinarny. Podczas studiów zostaje poruszona szeroko rozumiana problematyka małżeństwa i rodziny we współczesnym świecie z uwzględnieniem aspektu filozoficznego, psychologicznego, socjologicznego, prawnego i teologicznego...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny Dowolny przedmiot

Wztl-logo

Studiuj ten kierunek

Studia stosunki międzynarodowe

Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Nauka o stosunkach międzynarodowych jest dziedziną interdyscyplinarną, ze względu na szerokie pole badawcze, obejmującą całość zjawisk o zasięgu przekraczającym granice państw. Naukowcy, przedstawiciele tej nauki korzystają z dorobku wielu dziedzin, jak np.: politologia, his...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia informatyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Instytut Ochrony Zdrowia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Studia w systemie stacjonarnym trwają 6 semestrów i ich program obejmuje: przedmioty kształcenia ogólnego (informatyka z elementami statystyki medycznej, język angielski, wychowanie fizyczne, wprowadzenie na rynek pracy);przedmioty podstawowe (anatomia, fizjologia, biochemia z biof...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Ssw

Studiuj ten kierunek

Studia ochrona dóbr kultury

Wydział Architektury
Sopocka Szkoła Wyższa

Studia na kierunku Ochrony Dóbr Kultury zawierają bogaty program tematyczny i zapewniają uzyskanie podstaw wiedzy w zakresie zabytkoznawstwa, konserwatorstwa i muzealnictwa; edukacji kulturalnej; upowszechniania wiedzy o lokalnych i regionalnych zasobach dziedzictwa kulturowego; do...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Zamiejscowy w Brodnicy
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

Cel studiów: Umiejętność optymalnego i profesjonalnego zarządzania, wszechstronne wykształcenie, a także doradztwo w zakresie zarządzania różnego typu organizacjami, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw to podstawowe cechy dobrego menedżera. Absolwent otrzymujący tytuł...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Zamiejscowy w Garwolinie
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

Umiejętność optymalnego i profesjonalnego zarządzania, wszechstronne wykształcenie, a także doradztwo w zakresie zarządzania różnego typu organizacjami, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw to podstawowe cechy dobrego menedżera. Absolwent otrzymujący tytuł licencjata posi...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Zarządzania
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Cel studiów: Umiejętność optymalnego i profesjonalnego zarządzania, wszechstronne wykształcenie, a także doradztwo w zakresie zarządzania różnego typu organizacjami, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw to podstawowe cechy dobrego menedżera....

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...