Wyświetlam stronę 9. Znaleziono łącznie 296 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia socjologia w zakresie stosowanych nauk społecznych

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Uniwersytet Warszawski

Celem studiów pierwszego stopnia w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych (kierunek socjologia) jest przygotowanie specjalistów socjologów w zakresie stosowanych nauk społecznych, przede wszystkim dla instytucji państwowych, samorządowych, III sektora i podmiotów rynkowych zaj...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski matematyka biologia chemia fizyka wos historia geografia informatyka język nowożytny Filozofia
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia w zakresie stosowanych nauk społecznych

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Uniwersytet Warszawski

Absolwent socjologicznych studiów I stopnia w ISNS posiada ogólną wiedzę pozwalającą zrozumieć zjawiska i problemy społeczne, a zwłaszcza potrafi zastosować do ich analizy podstawowe mechanizmy i kategorie teoretyczne wchodzące do kanonu wiedzy z zakresu socjologii ogólnej oraz...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski matematyka biologia chemia fizyka wos historia geografia informatyka język nowożytny Filozofia
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia w zakresie stosowanych nauk społecznych

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Uniwersytet Warszawski

Specjalizacje realizowane w ramach kierunku Antropologia współczesności: badanie i animacja kultury, Edukacja obywatelska, Konsultant społeczno-prawny, Rozwiązywanie konfliktów i promocja rozwoju organizacyjnego i indywidualnego, Zarządzanie kadrami, Praca w środowisku rodzi...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka biologia wos historia język nowożytny

Logo_wpia

Studiuj ten kierunek

Studia prawo

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Łódzki

Studia prowadzone są w systemie tzw. punktów kredytowych ECTS (European Credit Transfer System) pozwala na odbycie części studiów w innych partnerskich uczelniach krajowych lub zagranicznych Studenci w czasie studiów mogą pogłębiać wiedzę, poszerzać zainteresowania i zawierać no...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka historia geografia
Przedmioty opcjonalne:
matematyka wos historia geografia łacina jezyk obcy kultura antyczna
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia filozofia

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie

Filozofia w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego, ucząc metod krytycznego i analitycznego myślenia, kreatywności, przedsiębiorczości i odpowiedzialności, daje możliwość zdobycia konkretnych uprawnień zawodowych, wzmocnienia prestiżu i konkurencyjności wykształcenia w innym zawodzie...

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Zamiejscowy w Chełmie
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Chełmie

Zarządzanie w Jańskim jest kierunkiem, który obejmuje wiedzę z zakresu ekonomii, finansów, bankowości, marketingu i prawa gospodarczego. Wiedza zdobyta w czasie studiów pozwoli absolwentom pełnić specjalistyczne funkcje menedżerskie z obszaru kampanii promocyjnych oraz tworzenia tr...

Logo_wpia

Studiuj ten kierunek

Studia prawo

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Łódzki

Studia prowadzone są w systemie tzw. punktów kredytowych ECTS (European Credit Transfer System) pozwala na odbycie części studiów w innych partnerskich uczelniach krajowych lub zagranicznych Studenci w czasie studiów mogą pogłębiać wiedzę, poszerzać zainteresowania i zawierać no...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
matematyka wos historia geografia łacina jezyk obcy kultura antyczna
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Logo_wpia

Studiuj ten kierunek

Studia prawo

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Łódzki

Studia prowadzone są w systemie tzw. punktów kredytowych ECTS (European Credit Transfer System) pozwala na odbycie części studiów w innych partnerskich uczelniach krajowych lub zagranicznych Studenci w czasie studiów mogą pogłębiać wiedzę, poszerzać zainteresowania i zawierać no...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
matematyka wos historia geografia łacina jezyk obcy kultura antyczna
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia filozofia

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie

Filozofia w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego, ucząc metod krytycznego i analitycznego myślenia, kreatywności, przedsiębiorczości i odpowiedzialności, daje możliwość zdobycia konkretnych uprawnień zawodowych, wzmocnienia prestiżu i konkurencyjności wykształcenia w innym zawodzie...

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Zamiejscowy w Chełmie
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Chełmie

Zarządzanie w Jańskim jest kierunkiem, który obejmuje wiedzę z zakresu ekonomii, finansów, bankowości, marketingu i prawa gospodarczego. Wiedza zdobyta w czasie studiów pozwoli absolwentom pełnić specjalistyczne funkcje menedżerskie z obszaru kampanii promocyjnych oraz tworzenia tr...

Logozaz2

Studiuj ten kierunek

Studia gospodarka przestrzenna

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki

Międzywydziałowy kierunek studiów gospodarka przestrzenna, o profilu zagospodarowanie i zarządzanie w przestrzeni lokalnej i regionalnej, koordynowany jest przez Katedrę Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej Wydziału Nauk Geograficznych oraz Katedrę Zarządzania M...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski matematyka wos historia jezyk obcy
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia jezyk obcy
Przedmioty obowiązkowe:
geografia

Logozaz2

Studiuj ten kierunek

Studia gospodarka przestrzenna

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki

Międzywydziałowy kierunek studiów gospodarka przestrzenna, o profilu zagospodarowanie i zarządzanie w przestrzeni lokalnej i regionalnej, koordynowany jest przez Katedrę Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej Wydziału Nauk Geograficznych oraz Katedrę Zarządzania M...

Zrzut%20ekranu%202011-05-26%20(godz.%2014.13.31)

Studiuj ten kierunek

Studia triada: filologia nowogrecka - historia - socjologia, stosowane nauki społeczne

Wydział Historyczny
Uniwersytet Warszawski

Szczegółowe warunki studiowania w ramach triad znajdziesz tu: www.rekrutacja.uw.edu.pl

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia triada: filologia nowogrecka - historia - socjologia, stosowane nauki społeczne

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Uniwersytet Warszawski

Szczegółowe warunki studiowania w ramach triad znajdziesz tu: www.rekrutacja.uw.edu.pl

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia stosunki międzynarodowe

Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Specjalności w ramach studiów licencjackich: 1. Socjologia reklamy i komunikacji międzyludzkiej 2. Socjologia komunikacji medialnej i dziennikarstwa 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi 4. Socjologia polityki 5. Socjologia badań opinii publicznej i rynku 6. Socjologia zarządzania...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia stosunki międzynarodowe

Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Specjalności w ramach studiów licencjackich: 1. Socjologia reklamy i komunikacji międzyludzkiej 2. Socjologia komunikacji medialnej i dziennikarstwa 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi 4. Socjologia polityki 5. Socjologia badań opinii publicznej i rynku 6. Socjologia zarządzania...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia politologia

Wydział Historyczno-Pedagogiczny
Uniwersytet Opolski

Studenci politologii Uniwersytetu Opolskiego zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu problematyki społecznej, wiedzy historycznej, prawnej i ekonomicznej oraz uwarunkowań współczesnej polityki. Dostrzegają jej związki z tradycją europejskiej myśli politycznej i filozoficznej. Ten...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia prawo

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Opolski

Program studiów obejmuje przede wszystkim przedmioty kierunkowe (np. prawo konstytucyjne, prawo cywilne, postępowanie cywilne, prawo karne, postępowanie karne, prawo administracyjne, postępowanie administracyjne), ogólnoteoretyczne i historycznoprawne (teoria państwa i prawa, prawo...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Herb_nysa

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Nysie
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Specjalności: - Pedagogika opiekuńczo-socjalna Absolwenci GWSH studiów I stopnia prowadzonych w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Żorach kierunek Pedagogika, mogą kontynuować kształcenie w ramach studiów II stopnia (studia magisterskie) w siedzibie głównej GWSH w Katowic...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia politologia

Wydział Historyczno-Pedagogiczny
Uniwersytet Opolski

Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: Politologia, Stosunki międzynarodowe, Administracja, Bezpieczeństwo narodowe, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Ek...

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...