Wyświetlam stronę 9. Znaleziono łącznie 3303 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia administracja bezpieczeństwa wewnętrznego

Instytut Administracyjno - Ekonomiczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Sześciosemestralne studia licencjackie prowadzone są w systemie dziennym i zaocznym. Ze względu na tematykę zajęcia są zgrupowane w kilku blokach: ogólne zagadnienia prawa (prawo cywilne, karne, konstytucyjne, gospodarcze, pracy oraz prawoznawstwo), przedmioty dotyczące różnych asp...

Reklamy Google

Uni-lodz-pl

Studiuj ten kierunek

Studia ochrona środowiska

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Łódzki

Program studiów I stopnia obejmuje dwie grupy przedmiotów. Pierwsza grupa obejmuje treści podstawowe (matematyka, fizyka, biologia i mikrobiologia, chemia i biochemia); druga – przedmioty kierunkowe (ekologia i ochrona przyrody, geologia, geomorfologia i gleboznawstwo, hydrologi...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
matematyka biologia chemia fizyka geografia angielski
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka geografia angielski
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia geografia

Oiz%20a

Studiuj ten kierunek

Studia europeistyka

Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechnika Łódzka

Sylwetka absolwenta Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Europeistyka uzyskuje podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu ekonomii, socjologii, politologii, państwa i prawa, a także funkcjonowania firm w środowisku międzynarodowym, wzbogaconą o znajomość e...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
jezyk obcy
Przedmioty opcjonalne:
historia geografia
Przedmioty opcjonalne:
jezyk obcy

Oiz%20a

Studiuj ten kierunek

Studia europeistyka

Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechnika Łódzka

Sylwetka absolwenta Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Europeistyka uzyskuje podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu ekonomii, socjologii, politologii, państwa i prawa, a także funkcjonowania firm w środowisku międzynarodowym, wzbogaconą o znajomość e...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
jezyk obcy
Przedmioty opcjonalne:
jezyk obcy
Przedmioty opcjonalne:
historia geografia

Uni-lodz-pl

Studiuj ten kierunek

Studia ochrona środowiska

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Łódzki

Program studiów I stopnia obejmuje dwie grupy przedmiotów. Pierwsza grupa obejmuje treści podstawowe (matematyka, fizyka, biologia i mikrobiologia, chemia i biochemia); druga – przedmioty kierunkowe (ekologia i ochrona przyrody, geologia, geomorfologia i gleboznawstwo, hydrologia, ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
matematyka biologia chemia fizyka geografia angielski
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia geografia
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka geografia angielski

B

Studiuj ten kierunek

Studia elektrotechnika

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Politechnika Łódzka

Cele kształcenia Student będzie potrafił myśleć abstrakcyjnie przekładając problemy projektowe, technologiczne i eksploatacyjne na ich opis matematyczny oraz odpowiedni język programowania. Będzie umiał samodzielnie skonfigurować swoje stanowisko do pracy w sieci komputerowej o...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
chemia fizyka
Przedmioty opcjonalne:
matematyka jezyk obcy

Binoz

Studiuj ten kierunek

Studia biotechnlogia (j.ang.)

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Politechnika Łódzka

Studia prowadzone w języku angielskim - Biotechnology. Celem programu studiów na kierunku Biotechnologia (I stopnia) jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie absolwenta do projektowania i prowadzenia procesów biotechnologicznych. Absolwenci kierunku BIOTECHNOLOGIA potrafią f...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
biologia chemia fizyka
Przedmioty opcjonalne:
matematyka jezyk obcy
Przedmioty obowiązkowe:
jezyk obcy

Zrzut%20ekranu%202011-03-10%20(godz.%2015.11.12)

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Łódzki

Studia informatyczne zapewniają nabycie wszechstronnych umiejętności związanych z tworzeniem i użytkowaniem oprogramowania i nowoczesnych systemów informatycznych. Organizacja studiów umożliwia wprowadzenie do oferty dydaktycznej przedmiotów dotyczących najnowszych zagadnień, co za...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka informatyka
Przedmioty opcjonalne:
matematyka fizyka informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
jezyk obcy

Zrzut%20ekranu%202011-03-10%20(godz.%2015.11.12)

Studiuj ten kierunek

Studia fizyka

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Łódzki

Studenci i absolwenci cechują się ciekawością i dociekliwością, umiejętnością racjonalnego myślenia, gruntowną wiedzą i głęboką znajomością podstaw najnowszych technologii i cechy te znajdują uznanie u pracodawców. Na rynku pracy praktycznie brak jest bezrobotnych fizyków, zaś wedł...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
matematyka biologia chemia fizyka geografia informatyka
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
jezyk obcy

Logo_wpia

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Łódzki

Kierunek ten skierowany jest do absolwentów studiów licencjackich kierunku administracja oraz absolwentów jednolitych studiów magisterskich kierunku prawo. Program studiów obejmuje 4 semestry t.j.: 550 godzin (w tym 360 godzin wykładów oraz 190 godzin zajęć konwersatoryjnych - semi...

Zrzut%20ekranu%202011-03-10%20(godz.%2015.11.12)

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Łódzki

Studia informatyczne zapewniają nabycie wszechstronnych umiejętności związanych z tworzeniem i użytkowaniem oprogramowania i nowoczesnych systemów informatycznych. Organizacja studiów umożliwia wprowadzenie do oferty dydaktycznej przedmiotów dotyczących najnowszych zagadnień, co za...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia edukacja biblioteczna

Media i komunikacja społeczna
Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

Program studiów zakłada realizację przedmiotów z dwóch podstawowych bloków: kierunkowym oraz ogólnohumanistycznym. Do bloku kierunkowego zaliczają się takie przedmioty jak: biblioterapia, wiedza o książce, organizacja i zarządzanie biblioteką, biblioteki wirtualne i cyfrowe, rynek ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia edukacja biblioteczna

Media i komunikacja społeczna
Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

Program studiów zakłada realizację przedmiotów z dwóch podstawowych bloków: kierunkowym oraz ogólnohumanistycznym. Do bloku kierunkowego zaliczają się takie przedmioty jak: biblioterapia, wiedza o książce, organizacja i zarządzanie biblioteką, biblioteki wirtualne i cyfrowe, rynek ...

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Zamiejscowy w Łomży
Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży

Socjologia to wciąż jeden z najmodniejszych kierunków wybieranych przez studentów w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Daje możliwość ciekawej, dobrze płatnej pracy po skończeniu studiów, w trakcie trwania studiów, studenci odbywają staże i praktyki w urzędach i instytucjach, w kt...

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Zamiejscowy w Łomży
Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży

Socjologia to wciąż jeden z najmodniejszych kierunków wybieranych przez studentów w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Daje możliwość ciekawej, dobrze płatnej pracy po skończeniu studiów, w trakcie trwania studiów, studenci odbywają staże i praktyki w urzędach i instytucjach, w kt...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika pracy z doradztwem zawodowym

Wydział Historyczno-Pedagogiczny
Uniwersytet Opolski

Specjalność Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym przygotowuje do pracy w takich dziedzinach życia, jak: służby socjalne w instytucjach i miejscach pracy, instytucjach systemu poradnictwa zawodowego. W ramach instrumentalizacji zawodowej absolwenci uzyskują wiedzę o psychiczny...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika pracy z doradztwem zawodowym

Wydział Historyczno-Pedagogiczny
Uniwersytet Opolski

Specjalność Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym przygotowuje do pracy w takich dziedzinach życia, jak: służby socjalne w instytucjach i miejscach pracy, instytucjach systemu poradnictwa zawodowego. W ramach instrumentalizacji zawodowej absolwenci uzyskują wiedzę o psychiczny...

Oiz%20a

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie, lic., sieradz

Wydział Organizacji i Zarządzania - ZOD
Politechnika Łódzka

Celem kształcenia na kierunku Zarządzanie jest przekazanie podstawowej wiedzy teoretyczne i praktycznej z dziedziny ekonomii, zarządzania, marketingu, działalności gospodarczej, polityki społecznej i unijnej a także istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji - prz...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
matematyka jezyk obcy

Oiz%20a

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie, licencjat

Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechnika Łódzka

Sylwetka absolwenta Celem kształcenia na kierunku Zarządzanie jest przekazanie podstawowej wiedzy teoretyczne i praktycznej z dziedziny ekonomii, zarządzania, marketingu, działalności gospodarczej, polityki społecznej i unijnej a także istoty, prawidłowości i problemów funkcjono...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
matematyka jezyk obcy

Oiz%20a

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie, lic., sieradz

Wydział Organizacji i Zarządzania - ZOD
Politechnika Łódzka

Celem kształcenia na kierunku Zarządzanie jest przekazanie podstawowej wiedzy teoretyczne i praktycznej z dziedziny ekonomii, zarządzania, marketingu, działalności gospodarczej, polityki społecznej i unijnej a także istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji - prz...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
matematyka jezyk obcy

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...