Wyświetlam stronę 9. Znaleziono łącznie 1608 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Zrzut%20ekranu%202011-08-16%20(godz.%2013.53.41)

Studia turystyka i rekreacja

ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ W GORZOWIE WLK.
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Studia I stopnia - specjalności: obsługa ruchu turystycznego, rekreacja, hotelarstwo, turystyka kulturowa z dziennikarstwem, dietetyka w turystyce i rekreacji, ekoturystyka, technologie informacyjne w turystyce i rekreacji Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: 1. Bad...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia wos historia geografia język nowożytny
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy Dowolny przedmiot

Zrzut%20ekranu%202011-08-16%20(godz.%2013.53.41)

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ W GORZOWIE WLK.
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Studia I stopnia - specjalności: obsługa ruchu turystycznego, rekreacja, hotelarstwo, turystyka kulturowa z dziennikarstwem, dietetyka w turystyce i rekreacji, ekoturystyka, technologie informacyjne w turystyce i rekreacji Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: 1. B...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia wos historia geografia język nowożytny
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Ssw

Studiuj ten kierunek

Studia bezpieczeństwo i higiena pracy

Wydział Ekonomiczno - Społeczny
Sopocka Szkoła Wyższa

Od 1 lipca 2005 r. pracownikami służb bhp zatrudnianymi na stanowiskach: starszych inspektorów, starszych specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy będą mogły być osoby, które ukończyły studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pra...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia bezpieczeństwo i higiena pracy

Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Pracy
Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Turystyki i Rekreacji
Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia automatyka i robotyka

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera Absolwenci inżynierowie automatycy są przygotowani do podjęcia pracy zwią- zanej z projektowaniem, uruchamianiem i eksploatacją automatyki w różnych zastosowaniach przem...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka wos historia geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Frfdssd

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Mechaniczny
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

I STOPIEŃ Czas trwania:3,5 roku Liczba miejsc:zostanie podana do końca kwietnia 2011 r. Specjalność: - zarządzanie jakością - zarządzanie mediami elektronicznymi - zarządzanie produkcją - zarządzanie przedsiębiorstwem II STOPIEŃ Czas trwania:1,5 roku ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka chemia fizyka informatyka

Frfdssd

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Mechaniczny
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

I STOPIEŃ Czas trwania:3,5 roku Liczba miejsc:zostanie podana do końca kwietnia 2011 r. Specjalność: - zarządzanie jakością - zarządzanie mediami elektronicznymi - zarządzanie produkcją - zarządzanie przedsiębiorstwem II STOPIEŃ Czas trwania:1,5 roku ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka chemia fizyka informatyka

Ka

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Ekonomii i Zarządzania
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie

Specjalności na kierunku: - Zarządzanie firmą Studia na tym kierunku zapewniają wykształcenie na poziomie wyższym z zakresu marketingu i zarządzania. Zapewniają również możliwość opanowania podstawowych technik komputerowych i dwóch języków obcych. Ukończenie tych studiów stw...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Ka

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Ekonomii i Zarządzania
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie

Specjalności na kierunku: - Zarządzanie firmą Studia na tym kierunku zapewniają wykształcenie na poziomie wyższym z zakresu marketingu i zarządzania. Zapewniają również możliwość opanowania podstawowych technik komputerowych i dwóch języków obcych. Ukończenie tych studiów stw...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia mechanika i budowa maszyn

Wydział Inżynierii Mechanicznej
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Czego możesz się nauczyć - będziesz specjalistą w zakresie realizacji nowoczesnych procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn, doboru materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy maszyn oraz nadzoru nad ich eksploatacją. Zdobędziesz też umiejętności stosowania zaawan...

Ssw

Studiuj ten kierunek

Studia controlling i rachunkowość zarządcza

Wydział Ekonomiczno - Społeczny
Sopocka Szkoła Wyższa

Przedsiębiorstwo jest systemem złożonym, który posiada określoną strukturę. W celu zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania, przedsiębiorstwo musi posiadać odpowiednie informacje o procesach w nim zachodzących i w jego otoczeniu. Ponadto należy koordynować funkcjonowanie i prze...

Ka

Studiuj ten kierunek

Studia architektura i urbanistyka

Wydział Architektury i Sztuk Pięknych
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie

Aby zostać studentem architektury kandydat przygotowuje wcześniej 9 prac formatu A1 (dopuszczalny również B2) i prezentuje je przed komisją kwalifikacyjną. Prace te przygotowywane są w trzech kategoriach: 3 szkice z natury - pejzaż, 3 szkice z natury - architektura, 3 szkice martw...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia bezpieczeństwo i higiena pracy

Wydział Mechaniczny
Uniwersytet Zielonogórski

Specjalności: - bezpieczeństwo transportu wewnętrznego i zewnętrznego - ochrona ludzi i mienia - zarządzanie bezpieczeństwem pracy

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
chemia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka fizyka język nowożytny

Orzelek

Studiuj ten kierunek

Studia logopedia ogólna i kliniczna

Wydział Polonistyki
Uniwersytet Warszawski

Sylwetka absolwenta studiów I stopnia Absolwent specjalności logopedia na studiach pierwszego stopnia otrzymuje wiedzę niezbędną do podejmowania przez nauczyciela polonistę określonych czynności: organizowanie i współorganizowanie pomocy edukacyjnej dzieciom z opóźnieni...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia historia
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Ghdh

Studiuj ten kierunek

Studia nanotechnologie i nanomateriały - makrokierunek

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

I STOPIEŃ Czas trwania:3,5 roku Liczba miejsc: zostanie podana do końca kwietnia 2011 r. Specjalności: inżynieria nanostruktur technologie nanomateriałowe II STOPIEŃ Czas trwania:1,5 roku Liczba miejsc:zostanie podana do końca kwietnia 2011 r. Specjalność:...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka chemia fizyka informatyka

Fdgfdgf

Studiuj ten kierunek

Studia nanotechnologie i nanomateriały - makrokierunek

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

I STOPIEŃ Czas trwania:3,5 roku Liczba miejsc:zostanie podana do końca kwietnia 2011 r. Specjalności: technologie nanomateriałowe II STOPIEŃ Czas trwania:1,5 roku Liczba miejsc:zostanie podana do końca kwietnia 2011 r. Specjalność: technologie nanomateriał...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka chemia fizyka informatyka

Wyzsza_szkola_turystyki_i_hotelarstwa_w_lodzi

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Turystyki i Rekreacji
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi

SPECJALIZACJE: - turystyka W ramach specjalizacji student nabywa wiedzę teoretyczną oraz umiejętności przydatne w przyszłej karierze zawodowej. Kolejne etapy nauki pozwalają poznać prawne i ekonomiczne podstawy funkcjonowania rynku i przedsiębiorstw turystycznych oraz istot...

Wyzsza_szkola_turystyki_i_hotelarstwa_w_lodzi

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Zamiejscowy w Gostyninie
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi

SPECJALIZACJE: turystyka W ramach specjalizacji student nabywa wiedzę teoretyczną oraz umiejętności przydatne w przyszłej karierze zawodowej. Kolejne etapy nauki pozwalają poznać prawne i ekonomiczne podstawy funkcjonowania rynku i przedsiębiorstw turystycznych oraz istotę ...

Wyzsza_szkola_turystyki_i_hotelarstwa_w_lodzi

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Turystyki i Rekreacji
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi

SPECJALIZACJE: turystyka W ramach specjalizacji student nabywa wiedzę teoretyczną oraz umiejętności przydatne w przyszłej karierze zawodowej. Kolejne etapy nauki pozwalają poznać prawne i ekonomiczne podstawy funkcjonowania rynku i przedsiębiorstw turystycznych oraz istotę ...

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...