Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 389 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Logo_wpia

Studia administracja

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Łódzki

Studenci w czasie studiów mogą pogłębiać wiedzę, poszerzać zainteresowania i zawierać nowe znajomości, uczestnicząc w pracach kilkunastu kół naukowych, takich jak m.in.: Studenckie Koło Kryminalistyków, Studenckie Koło Naukowe Młodych Prawników, Studenckie Koło Prawa Karnego Między...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
matematyka wos historia geografia jezyk obcy
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Reklamy Google

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Prawa i Administracji
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Studia na kierunku Administracja wyposażają w ogólną wiedzę z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji oraz w podstawową wiedzę ekonomiczną.

Absolwent posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Nauk Ekonomicznych i Administracji
Wyższa Szkoła Biznesu im. Biskupa Jana Chrapka w Radomiu

specjalność: ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

1. Wydział Informatycznych Technik Zarządzania
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie

KIERUNEK INFORMATYKA Studia I stopnia SPECJALNOŚCI: Bazy danych Inżynieria oprogramowania Sieci komputerowe Studia II stopnia SPECJALNOŚCI: Inteligencja komputerowa Inżynieria programowo-sprzętowa Teleinformatyka REKRUTACJA...

Logo_wpia

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Łódzki

Kierunek ten skierowany jest do absolwentów studiów licencjackich kierunku administracja oraz absolwentów jednolitych studiów magisterskich kierunku prawo. Program studiów obejmuje 4 semestry t.j.: 550 godzin (w tym 360 godzin wykładów oraz 190 godzin zajęć konwersatoryjnych - semi...

Top-logo-tom

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Maz.
Uniwersytet Łódzki

Program studiów obejmuje m.in. następujące przedmioty: I rok - wstęp do prawoznawstwa, historia administracji, nauka administracji, statystyka i jej zastosowanie, ustrój organów ochrony prawnej, podstawy prawa karnego, prawo konstytucyjne, podstawy makro- i mikro ekonomii, teori...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
matematyka wos historia geografia jezyk obcy
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie i administracja w procesie transgranicznym

Wydział Zamiejscowy w Elblągu
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Elblągu

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie i administracja w procesie transgranicznym

Wydział Zamiejscowy w Łomży
Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie i administracja w procesie transgranicznym

Wydział Zamiejscowy w Opolu
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Opolu

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie i administracja w procesie transgranicznym - oferta specjalna

Wydział Zamiejscowy w Elblągu
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Elblągu

Prawo

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Gdański

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Absolwent studiów drugiego stopnia jest przygotowany do pełnienia kierowniczych funkcji w służ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski wos historia język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Administracja to dziedzina wiedzy niezbędna w wielu sferach życia publicznego – politycznego, gospodarczego. Ukończenie administracji daje absolwentowi znakomitą orientację w tych dziedzinach, a także wiedzę oraz umiejętności praktyczne, umożliwiające pracę na rozmaitych stanowiska...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka historia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Absolwent administarcji (w zależności od specjalizacji) może zostać zatrudniony m.in. jako: urzędnik do spraw podatków, urzędnik organów udzielających licencji, pośrednik pracy, asystent ubezpieczeniowy, specjalista analizy rynku pracy, referent administracyjno-biurowy, ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
łacina angielski hiszpański włoski rosyjski francuski niemiecki
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka historia
Przedmioty obowiązkowe:
wos

Uksw

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Ukończenie kierunku Administracja wyposaży absolwenta w kwalifikacje potrzebne do podjęcia pracy w: • organach administracji publicznej (zarówno rządowej jak i samorządowej), • przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, • firmach doradczych pracujących na rzecz administ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Sylwetka absolwenta Celem studiów niestacjonarnych jest zapewnienie osobom z doświadczeniem zawodowym możliwości podnoszenia kwalifikacji i pogłębienia wiedzy praktycznej, co częstokroć jest warunkiem koniecznym uzyskania awansu zawodowego lub zmiany miejsca pracy. Osobom...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Rekrutacja na II stopień studiów: Konkurs ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych. W pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci kierunku administracja. Następnie kwalifikowani będą absolwenci studiów wyższych z dziedziny nauki: nauki ekonomiczne oraz dyscyplin n...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
wos

Logo9

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Administracja to dziedzina wiedzy niezbędna w wielu sferach życia publicznego – politycznego, gospodarczego. Ukończenie administracji daje absolwentowi znakomitą orientację w tych dziedzinach, a także wiedzę oraz umiejętności praktyczne umożliwiające pracę na rozmaitych stanowiskac...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Opolski

Program studiów został ukształtowany w sposób, zapewniający zdobycie wiedzy ogólnej i specjalistycznej, niezbędnej pracownikowi administracji publicznej. Celowi temu służy przede wszystkim szeroki zakres podstawowych przedmiotów prawnych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki i...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Rzeszowski

Administracja to dziedzina wiedzy niezbędna w wielu sferach życia publicznego – politycznego, gospodarczego. Ukończenie administracji daje absolwentowi znakomitą orientację w tych dziedzinach, a także wiedzę oraz umiejętności praktyczne, umożliwiające pracę na rozmaitych stanowiska...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos geografia
Przedmioty obowiązkowe:
historia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...