Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 30 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Logo_wpia

Studia administracja

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Łódzki

Studenci w czasie studiów mogą pogłębiać wiedzę, poszerzać zainteresowania i zawierać nowe znajomości, uczestnicząc w pracach kilkunastu kół naukowych, takich jak m.in.: Studenckie Koło Kryminalistyków, Studenckie Koło Naukowe Młodych Prawników, Studenckie Koło Prawa Karnego Między...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
matematyka wos historia geografia jezyk obcy
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Reklamy Google

Logo_wpia

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Łódzki

Kierunek ten skierowany jest do absolwentów studiów licencjackich kierunku administracja oraz absolwentów jednolitych studiów magisterskich kierunku prawo. Program studiów obejmuje 4 semestry t.j.: 550 godzin (w tym 360 godzin wykładów oraz 190 godzin zajęć konwersatoryjnych - semi...

Top-logo-tom

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Maz.
Uniwersytet Łódzki

Program studiów obejmuje m.in. następujące przedmioty: I rok - wstęp do prawoznawstwa, historia administracji, nauka administracji, statystyka i jej zastosowanie, ustrój organów ochrony prawnej, podstawy prawa karnego, prawo konstytucyjne, podstawy makro- i mikro ekonomii, teori...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
matematyka wos historia geografia jezyk obcy
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Godlo_wersja1

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Humanistyczny
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Celem studiów administracyjnych jest przygotowanie nowoczesnej i wszechstronnie wykształconej kadry specjalistów administracji i zarządzania publicznego. Po ukończeniu kierunku administracja student będzie przygotowany do podjęcia praktyki zawodowej w takich dziedzinach, jak:
...

Swseizllo

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Administracji
Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi

Studia przygotowują do pracy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, bezpieczeństwa publicznego, organizacji międzynarodowych, działach administracyjnych i prawniczych przedsiębiorstw i innych jednostek. Specjalizacje do wyboru: - Administracja sądowa - Admini...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Zarządzania
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

Studia pierwszego stopnia na kierunku „administracja” w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi trwają 6 semestrów (3 lata). Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi dokładnie 180. Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku „...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Bełchatowie
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

Specjalności: - Administracja i organizacja sektora publicznego - Administracja i doradztwo gospodarczo-podatkowe - Administracja Finansowa Studia pierwszego stopnia na kierunku Administracja w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi trwają 6 s...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Administracji
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Administracji i Stosunków Międzynarodowych
Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim

Bababababababababbab

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Administracji w Łodzi
Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi

Łacińskie słowo "administratore" oznacza służyć, być pomocnym. Pomimo wielu znaczeń najczęściej utożsamiane jest z wszelkim zarządzaniem, kierowaniem czy zawiadywaniem. Korzeniami sięga starożytnego Rzymu, bo tam należy szukać korzeni administracji publicznej. Administracja ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Zamiejscowy w Zduńskiej Woli
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

Studia pierwszego stopnia na kierunku Administracja w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi trwają 6 semestrów (3 lata). Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi dokładnie 180. Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku „admini...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Wieluniu
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

Specjalności: - Administracja i organizacja sektora publicznego - Administracja finansowa - Administracja i doradztwo gospodarczo-podatkowe Studia pierwszego stopnia na kierunku Administracja w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi trwają 6...

Swseizllo

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Administracji
Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi

Studia przygotowują do pracy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, bezpieczeństwa publicznego, organizacji międzynarodowych, działach administracyjnych i prawniczych przedsiębiorstw i innych jednostek. Specjalizacje do wyboru: - Administracja sądowa - Admi...

Bababababababababbab

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Administracji w Łodzi
Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi

Łacińskie słowo "administratore" oznacza służyć, być pomocnym. Pomimo wielu znaczeń najczęściej utożsamiane jest z wszelkim zarządzaniem, kierowaniem czy zawiadywaniem. Korzeniami sięga starożytnego Rzymu, bo tam należy szukać korzeni administracji publicznej. Administracja publicz...

Bababababababababbab

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Administracji w Łodzi
Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi

Łacińskie słowo "administratore" oznacza służyć, być pomocnym. Pomimo wielu znaczeń najczęściej utożsamiane jest z wszelkim zarządzaniem, kierowaniem czy zawiadywaniem. Korzeniami sięga starożytnego Rzymu, bo tam należy szukać korzeni administracji publicznej. Administracja publicz...

Godlo_wersja1

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Humanistyczny
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Celem studiów administracyjnych jest przygotowanie nowoczesnej i wszechstronnie wykształconej kadry specjalistów administracji i zarządzania publicznego. Po ukończeniu kierunku administracja student będzie przygotowany do podjęcia praktyki zawodowej w takich dziedzinach, jak:
...

Za%c5%82%c4%85cznik%20pocztowy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Polski Uniwersytet Wirtualny
Polski Uniwersytet Wirtualny

Administracja samorządowa - absolwent tego kierunku będzie posiadał pogłębioną wiedzę na temat procesów decentralizacji ustrojowej, administracyjnej i finansowej, przyjętego w państwach europejskich modelu samorządu terytorialnego. Pozna pojęcie i konstrukcję prawną oraz strukturę ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Wydział Filologiczno-Historyczny
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzą ekonomiczną. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycz...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos historia

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...