Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 23 kierunki/ów, oraz 6 szkół policealnych.

Academy

Studia analityka medyczna

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Absolwenci uzyskują niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie nauk analitycznych, medycznych, chemicznych i społecznych. Absolwent studiów magisterskich na kierunku analityka medyczna powinien posiadać: wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne z zakresu podstawowych dyscypl...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Logo3

Studiuj ten kierunek

Studia analityka medyczna

Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Studia na kierunku analityka medyczna gwarantują absolwentowi zdobycie gruntownej, specjalistycznej wiedzy teoretycznej połączonej z umiejętnościami praktycznymi z zakresu nauk medycznych i biologicznych, które pozwalają na laboratoryjne różnicowanie stanów fizjologicznych i patol...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia analityka medyczna

Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dynamiczny rozwój przemysłu oraz postęp technologiczny sprzyjają powstawaniu coraz większej liczby miejsc pracy dla profesjonalnie przygotowanych specjalistów w zakresie analityki medycznej. Absolwent kierunku Analityka medyczna posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk medycznych,...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Godlo_farm

Studiuj ten kierunek

Studia analityka medyczna

Wydział Farmaceutyczny
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Nowa matura i matura europejska (EB) Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości tzw. nową maturę lub dyplom matury europejskiej (EB), będą kwalifikowani na podstawie sumy wyników z egzaminów maturalnych z przedmiotów: (przedmioty obowiązkowe) - biologia – egza...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka biologia chemia

Godlo_farm

Studiuj ten kierunek

Studia analityka medyczna

Wydział Farmaceutyczny
Warszawski Uniwersytet Medyczny

O przyjęcie na studia wieczorowe na kierunku analityka medyczna może ubiegać się osoba, która: - w roku rekrutacji brała udział w kwalifikacji na studia stacjonarne na kierunek analityka medyczna w WUM lub innych Akademiach lub Uniwersytetach Medycznych w kraju lub Collegium Me...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia analityka medyczna

Oddział Analityki Medycznej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Studiując ten kierunek zdobędziesz podstawową wiedzę z zakresu nauk medycznych, biologicznych, biochemicznych i społecznych oraz zaawansowaną w zakresie medycyny laboratoryjnej. Studia przygotowują do profesjonalnej diagnostyki laboratoryjnej, zgodnie z wymogami dobrej praktyki lab...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia analityka medyczna

Oddział Analityki Medycznej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Czego się nauczysz: - pobierać i przygotowywać materiał do badań, - stosować laboratoryjne algorytmy postępowania diagnostycznego w różnych stanach klinicznych, - wykonywać badania laboratoryjne przy użyciu technik zautomatyzowanych i metod manualnych, - autoryzować i interpr...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia analityka medyczna

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny (tzw. "nowa matura" i IB) - podstawą przyjęcia są wyniki egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów. Wymagane są dwa przedmioty - biologia - poziom rozszerzony - chemia - poziom rozszerzony Kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzał...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia analityka medyczna

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

O przyjęcie na kierunek Analityka Medyczna mogą ubiegać się osoby, które: - w 2011 roku przystąpiły do postępowania kwalifikacyjnego w systemie studiów stacjonarnych na kierunek Analityka Medyczna, Farmacja, Lekarski, Lekarsko - Dentystyczny w UMB lub innej Uczelni Medycznej w P...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

__1140983075

Studiuj ten kierunek

Studia analityka medyczna

Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani są: - przystąpić do egzaminu wstępnego z dwóch przedmiotów, obowiązkowo z biologii i chemii Egzamin wstępny, zdawany w Uczelni jest równoważny arkuszowi II (poziom rozszerzony) nowej matury. Arkusze przygotowuje ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia analityka medyczna

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Absolwent kierunku analityka medyczna uzyskuje tytuł zawodowy magister i po uzyskaniu prawa samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej, w myśl Ustawy o Diagnostyce Laboratoryjnej, może być zatrudniony w medycznym laboratorium diagnostycznym, będącym publicznym l...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia analityka medyczna

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Przyjęcia odbywać się będą na podstawie posiadanego świadectwa dojrzałości, posiadania tytułu technika analityki medycznej oraz co najmniej dwuletniego stażu pracy w medycznym laboratorium diagnostycznym.

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia analityka medyczna

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Gdański Uniwersytet Medyczny

Absolwent posiada kwalifikacje do podjęcia pracy w medycznych laboratoriach diagnostycznych oraz może podjąć dalsze kształcenie w celu uzyskania tytułu specjalisty. Studia obejmują przedmioty ogólne w zakresie nauk humanistycznych, organizacyjnych oraz języków obcych; przedmioty po...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia analityka medyczna

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Gdański Uniwersytet Medyczny

Absolwent posiada kwalifikacje do podjęcia pracy w medycznych laboratoriach diagnostycznych oraz może podjąć dalsze kształcenie w celu uzyskania tytułu specjalisty. Studia obejmują przedmioty ogólne w zakresie nauk humanistycznych, organizacyjnych oraz języków obcych; przedmioty po...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia analityka medyczna

Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Kandydaci, którzy legitymują się nową maturę będą kwalifikowani na podstawie przeliczonych na punkty kwalifikacyjne wyników z egzaminu maturalnego z przedmiotów: - biologia – egzamin pisemny (poziom rozszerzony), - chemia – egzamin pisemny (poziom rozszerzony),

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia analityka medyczna

Wydział Farmaceutyczny z oddziałem Analityki Medycznej
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Student analityki medycznej uzyska podstawowa wiedzę z pogranicza nauk chemicznych, biologicznych i medycznych.

Celem studiów jest wyposażenie studenta w praktyczne umiejętności w zakresie laboratoryjnej diagnostyki biochemicznej, hematologicznej, mikrobiologicznej, immuno...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia analityka medyczna

Wydział Farmaceutyczny z oddziałem Analityki Medycznej
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Student analityki medycznej uzyska podstawowa wiedzę z pogranicza nauk chemicznych, biologicznych i medycznych.

Celem studiów jest wyposażenie studenta w praktyczne umiejętności w zakresie laboratoryjnej diagnostyki biochemicznej, hematologicznej, mikrobiologicznej, immuno...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia biotechnologia medyczna

Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Kandydaci, którzy legitymują się nową maturę będą kwalifikowani na podstawie przeliczonych na punkty kwalifikacyjne wyników z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z jednego wybranego przedmiotu: - biologia - chemia - fizyka egzamin pisemny (poziom rozszerzony), ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia biotechnologia

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Rekrutacja na II stopień studiów Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie dla kandydatów: 1) absolwentów studiów wyższych z biotechnologii lub z biologii na podstawie średniej arytmetycznej ocen uwzględnionych do egzaminu dyplomowego i wykazanej w suplemencie do dyplom...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
biologia

Chemia

Studiuj ten kierunek

Studia chemia

Wydział Chemii
Uniwersytet Gdański

SPECJALNOŚCI - na studiach pierwszego stopnia: chemia medyczna, chemia kosmetyków, analityka i diagnostyka chemiczna, chemia nowych materiałów oraz specjalność nauczycielska - chemia z przyrodą. - na studiach drugiego stopnia: chemia, chemia biologiczna, chemioinformatyka, ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia fizyka geografia
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka chemia jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia rejestratorka medyczna

Ewa Janowska, Waldemar Nowicki
Eureka Policealna Szkoła Zawodowa w Rzeszowie (Rzeszów)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia rejestratorka medyczna

Towarzystwo Edukacji Bankowej
Niepubliczne Szkoła Policealna TEB Edukacja (Gdynia)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia rejestratorka medyczna

TOWARZYSTWO EDUKACJI BANKOWEJ SA
Niepubliczna Policealna Szkoła TEB Edukacja (Toruń)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia rejestratorka medyczna

TOWARZYSTWO EDUKACJI BANKOWEJ SA
Niepubliczna Policealna Szkoła TEB Edukacja (Toruń)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia rejestratorka medyczna

TOWARZYSTWO EDUKACJI BANKOWEJ SA
Niepubliczna Policealna Szkoła TEB Edukacja (Toruń)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia rejestratorka medyczna

MEGIGAP sp. z o.o
Medyczne Studium Zawodowe w Częstochowie 'MEDIGAP' sp. z o.o (Częstochowa)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: dzienna
Rodzaj uczestników: Dzieci lub młodzież

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...