Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 101 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia biologia

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia biologia i stopnia stacjonarne

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ratownictwo medyczne

Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko- Dentystycznym w Zabrzu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kształcenie przebiega w systemie studiów stacjonarnych . Studia trwają 6 semestrów i są realizowane w zakresie przedmiotów teoretycznych, przedklinicznych i klinicznych. Plan studiów przewiduje również praktyki zawodowe oraz obóz sprawnościowy w okresie wakacyjnym. Program nauczani...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Opieki Zdrowotnej
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Nowa matura Przyjęcia odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu maturalnego z biologii w zakresie podstawowym lub zakresie rozszerzonym. kandydaci , którzy zdawali „nową maturę” w latach 2005-2010 przeliczają liczbę punktów uzyskanych z ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia położnictwo

Wydział Opieki Zdrowotnej
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Nowa matura Przyjęcia odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu maturalnego z biologii w zakresie podstawowym lub zakresie rozszerzonym. kandydaci , którzy zdawali „nową maturę” w latach 2005-2010 przeliczają liczbę punktów uzyskanych z ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Wydział Opieki Zdrowotnej
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Nowa matura Przyjęcia odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu maturalnego z biologii w zakresie podstawowym lub zakresie rozszerzonym. kandydaci , którzy zdawali „nową maturę” w latach 2005-2010 przeliczają liczbę punktów uzyskanych z ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia dietetyka

Wydział Zdrowia Publicznego
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Dietetyka pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Absolwenci : zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów są przygotowani do pracy w: publicznych i niepubliczny...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia dietetyka

Wydział Zdrowia Publicznego
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Nowa matura Przyjęcia odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu maturalnego z biologii w zakresie podstawowym lub zakresie rozszerzonym oraz złożenia zobowiązania do opłacenia studiów kandydaci , którzy zdawali „nową maturę” w latach 200...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zdrowie publiczne

Wydział Zdrowia Publicznego
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kandydaci na studia pierwszego stopnia mają do wyboru jedną z trzech wymienionych powyżej specjalności, w ramach jednego kierunku 'zdrowie publiczne'. Niezależnie od obranej specjalności każdy absolwent studiów pierwszego stopnia otrzymuje w pełni uznawany dyplom 'licencjata zdrowi...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zdrowie publiczne

Wydział Zdrowia Publicznego
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Nowa matura Przyjęcia odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu maturalnego z biologii w zakresie podstawowym lub zakresie rozszerzonym oraz złożenia zobowiązania do opłacenia studiów kandydaci , którzy zdawali „nową maturę” w latach 200...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia lekarski

Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko- Dentystycznym w Zabrzu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Nowa matura Przyjęcia odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu maturalnego z biologii i chemii w zakresie rozszerzonym. Stara matura Przyjęcia odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z ujednoliconego...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia lekarski

Wydział Lekarski
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Nowa matura Przyjęcia odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu maturalnego z biologii i chemii w zakresie rozszerzonym. Stara matura Przyjęcia odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z ujednoliconego...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia lekarski

Wydział Lekarski
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Nowa matura Przyjęcia kandydatów odbywać się będą na podstawie wyników egzaminu maturalnego w zakresie rozszerzonym z biologii i chemii spośród kandydatów, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia stacjonarne na kierunek lekarski na rok akademicki 2010/2011 w wyższych uczel...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia lekarski

Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko- Dentystycznym w Zabrzu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Nowa matura Przyjęcia kandydatów odbywać się będą na podstawie wyników egzaminu maturalnego w zakresie rozszerzonym z biologii i chemii spośród kandydatów, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia stacjonarne na kierunek lekarski na rok akademicki 2010/2011 w wyższych uczel...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia lekarsko-dentystyczny

Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko- Dentystycznym w Zabrzu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Studia trwają 10 semestrów i są realizowane w zakresie przedmiotów teoretycznych, przedklinicznych i klinicznych. Plan studiów przewiduje również praktyki zawodowe w okresie wakacyjnym. Program nauczania zgodny jest z obowiązującymi standardami kształcenia. Absolwent otrzymuje tytu...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia lekarsko-dentystyczny

Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko- Dentystycznym w Zabrzu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Studia trwają 10 semestrów i są realizowane w zakresie przedmiotów teoretycznych, przedklinicznych i klinicznych. Plan studiów przewiduje również praktyki zawodowe w okresie wakacyjnym. Program nauczania zgodny jest z obowiązującymi standardami kształcenia. Absolwent otrzymuje ty...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia farmacja

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Absolwent kierunku farmacja uzyskuje tytuł zawodowy magister farmacji i może być zatrudniony w aptece, firmie farmaceutycznej, w laboratorium analitycznym oraz innych placówkach ochrony zdrowia, po spełnieniu dodatkowych wymagań, określonych odrębnymi przepisami, a także w jednostk...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia farmacja

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Absolwent kierunku farmacja uzyskuje tytuł zawodowy magister farmacji i może być zatrudniony w aptece, firmie farmaceutycznej, w laboratorium analitycznym oraz innych placówkach ochrony zdrowia, po spełnieniu dodatkowych wymagań, określonych odrębnymi przepisami, a także w jednostk...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia analityka medyczna

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Absolwent kierunku analityka medyczna uzyskuje tytuł zawodowy magister i po uzyskaniu prawa samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej, w myśl Ustawy o Diagnostyce Laboratoryjnej, może być zatrudniony w medycznym laboratorium diagnostycznym, będącym publicznym l...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia biotechnologia

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kierunek prowadzony w trybie studiów I stopnia, studiów II stopnia (I rok) oraz jednolitych studiów magisterskich (V rok), na którym obecnie studiuje 197 osób, Nowa matura Przyjęcia odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu maturalnego...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...