Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 11 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia biotechnologia

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia biotechnologia

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Politechnika Śląska w Gliwicach

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia biotechnologia

Wydział Chemiczny
Politechnika Śląska w Gliwicach

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia biotechnologia

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Politechnika Śląska w Gliwicach

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka

Ajd

Studiuj ten kierunek

Studia biotechnologia

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Biotechnologia - dyscyplina nauk technicznych wykorzystująca procesy biologiczne na skalę przemysłową. Metody z zakresu biotechnologii są wykorzystywane od tysięcy lat. Przykładowo: produkcja piwa jest procesem biotechnologicznym, w którym wykorzystuje się fermentację cukrów pro...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Sdfsd

Studiuj ten kierunek

Studia biotechnologia

Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska
Politechnika Częstochowska

Sylwetka absolwenta Absolwent jest przygotowany do sprawnego poruszania się na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej oraz do podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym wymagających współpracy ze specjalistami z innych dziedzin. Absolwent...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia biotechnologia

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kierunek prowadzony w trybie studiów I stopnia, studiów II stopnia (I rok) oraz jednolitych studiów magisterskich (V rok), na którym obecnie studiuje 197 osób, Nowa matura Przyjęcia odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu maturalnego...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Ajd

Studiuj ten kierunek

Studia biotechnologia

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Biotechnologia - dyscyplina nauk technicznych wykorzystująca procesy biologiczne na skalę przemysłową. Metody z zakresu biotechnologii są wykorzystywane od tysięcy lat. Przykładowo: produkcja piwa jest procesem biotechnologicznym, w którym wykorzystuje się fermentację cukrów pro...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia biotechnologia

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Politechnika Śląska w Gliwicach

Rekrutacja: - na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W razie przekroczenia ustalonej liczby miejsc obowiązywać będzie kwalifikacja na podstawie: - konkursu świadectw z egzaminu maturalnego według zasad przyjęć na studia stacjonarne I stopnia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia biotechnologia i stopnia stacjonarne

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Sdfsd

Studiuj ten kierunek

Studia inżynieria środowiska

Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska
Politechnika Częstochowska

Specjalności: - ogrzewnictwo, wentylacja i ochrona atmosfery - inżynieria energii - technologie energooszczędne w budownictwie - technologia wody i ścieków - zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - biotechnologia ścieków i utylizacja odpadów Ogrzewnictwo...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...