Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 98 kierunki/ów, oraz 1 szkół policealnych.

A

Studia budownictwo

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Politechnika Łódzka

Cele kształcenia Główne cele kształcenia to wyposażenie absolwenta w zasób wiedzy podstawowej i kierunkowej, umożliwiający mu elastyczne dostosowanie do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku oraz zatrudnienie w obszarze zintegrowanej Europy. Absolwenci są przygotowani do w...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
chemia fizyka
Przedmioty opcjonalne:
matematyka jezyk obcy

Reklamy Google

Wseiz

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Wydział Architektury
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wseiz

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Wydział Architektury
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

INŻYNIER w zakresie specjalności:
– architektura w budownictwie
– energooszczędne technologie w budownictwie
– konstrukcje budowlane
- budownictwo kolejowe

A

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Politechnika Łódzka

Studia I stopnia trwają 4,4 roku. Studia II stopnia trwają 2 lata dla absolwentów studiów inżynierskich po kierunku budownictwo, 2,5 roku dla absolwentów studiów inżynierskich po kierunkach:architektura i urbanistyka, inżynieria środowiska,mechanika i budowa maszyn. Opłata za s...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
chemia fizyka
Przedmioty opcjonalne:
matematyka jezyk obcy

A

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo, sieradz

Wydzial Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska - ZOD
Politechnika Łódzka

Studia trwają 4,5 roku, zajęcia odbywają się w soboty i niedziele Cele kształcenia Główne cele kształcenia to wyposażenie absolwenta w zasób wiedzy podstawowej i kierunkowej, umożliwiający mu elastyczne dostosowanie do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku oraz zatrudni...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
matematyka jezyk obcy
Przedmioty opcjonalne:
chemia fizyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Wydział Nauk Technicznych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Absolwenci są przygotowani do podejmowania zadań w zakresie problematyki budownictwa ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki budownictwa na terenach wiejskich i osiedlowych, budownictwa hydrotechnicznego, ziemnego oraz technicznej infrastruktury wsi i osiedli. Absolwenci mogą po...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 3 spośród następujących przedmiotów:
matematyka chemia fizyka geografia informatyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Uniwersytet Zielonogórski

Sylwetka absolwenta Na kierunku Budownictwo kształci się specjalistów, którzy wykorzystując nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne posiadają podstawy do twórczej pracy w zakresie: projektowania, wykonawstwa i remontów obiektów budowlanych oraz konstrukcji inżynierskic...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
chemia fizyka informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Wbia

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Wydział Budownictwa i Architektury
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Absolwenci w oparciu o nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne uzyskują podstawę do realizacji procesów budowlanych w zakresie projektowania, wykonawstwa, remontów i eksploatacji obiektów budowlanych.. Będą przygotowani do projektowania obiektów budowlanych i konstrukcj...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny Dowolny przedmiot

Agh_wgig

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Kierunek Budownictwo w warunkach Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii nabiera specjalnego znaczenia w rozwoju kraju. Bogaty program rozbudowy infrastruktury drogowej naziemnej i podziemnej wchłonie wielką rzeszę inżynierów geotechników oraz specjalistów od robót budowlanych w szczegó...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka geografia informatyka
Przedmioty opcjonalne:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Wbiis

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Politechnika Białostocka

Absolwent kierunku budownictwo jest przygotowany do realizacji każdego typu obiektów budowlanych, pracy w biurach konstrukcyjno-projektowych oraz kierowania firmą budowlaną. Specjalności: I stopnia - konstrukcje budowlane - budownictwo drogowe - realizacja i eksploat...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
chemia fizyka informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka język nowożytny

Cz%20b

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Wydział Budownictwa
Politechnika Częstochowska

Główne cele kształcenia to wyposażenie absolwenta w zasób wiedzy podstawowej i kierunkowej, umożliwiający mu elastyczne dostosowanie do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku oraz zatrudnienie w obszarze zintegrowanej Europy. Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu wyk...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
chemia fizyka informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Politechnika Gdańska

Na studiach I stopnia nie ma specjalności jest za to 12 profili dyplomowania do wyboru - budowa dróg i autostrad - budownictwo ogólne - budownictwo wodne i morskie - drogi szynowe - geodezja inżynieryjna - geotechnika - inżynieria ruchu - konstrukcje betonowe - konstrukc...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Politechnika Koszalińska

Rodzaj studiów: 3,5-letnie I stopnia (inżynierskie) 1,5-roczne II stopnia (magisterskie) Specjalności: Studia I stopnia: • Konstrukcje budowlane i inżynierskie • Budownictwo drogowe Studia II stopnia: • Konstrukcje budowlane i inżynierskie • Budownict...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski matematyka chemia fizyka język nowożytny

Hdhxx

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Wydział Inżynierii Lądowej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

I STOPIEŃ Czas trwania:3,5 roku Liczba miejsc:zostanie podana do końca kwietnia 2011 r. Specjalności: bez specjalności II STOPIEŃ Czas trwania:1,5 roku Liczba miejsc:zostanie podana do końca kwietnia 2011 r. Specjalności: - budowlane obiekty inteligen...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka informatyka

Logo_wis

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Wydział Inżynierii Środowiska
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Czas trwania:3,5 roku Liczba miejsc:zostanie podana do końca kwietnia 2011 r. Specjalności: budownictwo wodne i geotechnika Sylwetka absolwenta studiów I stopnia kierunku budownictwo Studia na kierunku budownictwo (prowadzonym przez Wydział Inżynierii Środowiska)...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka chemia fizyka

Logo_budownictwa_i_architektury

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Wydział Budownictwa i Architektury
Politechnika Lubelska

Studia przygotowują do wykonywania zawodu inżyniera, pozwalają na uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu: - wykonawstwa obiektów budowlanych, - projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych, - technologii robót budowlanych oraz organizacji produkcji budowlanej, ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
* polski język nowożytny

Logo_po_bw

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Wydział Budownictwa
Politechnika Opolska

Absolwent jest przygotowany do: - rozwiązywania klasycznych problemów inżynierii budowlanej, - zadań interdyscyplinarnych z pogranicza specjalności technicznych, - projektowania i analizy pracy konstrukcji z możliwie największym wykorzystaniem współczesnych narzędzi inform...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka chemia fizyka informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Politechnika Poznańska

Studia I stopnia: Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów) Predyspozycje kandydata: - wiedza i dobre oceny z matematyki, fizyki i informatyki - zamiłowanie do przedmiotów ścisłych i technicznych - zainteresowanie osiągnięciami techniki w dziedzinie budownictwa Studia II st...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
chemia fizyka informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Ni

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Na kierunku budownictwo kształci się specjalistów, którzy dzięki nabytej wiedzy teoretycznej i umiejętnościom praktycznym uzyskują podstawy do pracy w projektowaniu i wykonywaniu obiektów budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, inwentarskiego, użyteczności publicznej oraz dr...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Krzysztof Turniak
NOVA Policealna Szkoła Promocji Kadr w Katowicach (Katowice)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...