Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 125 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia chemia

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia chemia

Wydział Chemiczny
Politechnika Śląska w Gliwicach

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka

Ajd

Studiuj ten kierunek

Studia chemia

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Absolwent kierunku Chemia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie posiada rozszerzoną - w stosunku do studiów pierwszego stopnia - wiedzę z zakresu nauk chemicznych oraz wykazuje biegłość w wybranej specjalności. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na rozwiązywanie proble...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka geografia informatyka
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Ajd

Studiuj ten kierunek

Studia chemia

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Absolwent kierunku Chemia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie posiada rozszerzoną - w stosunku do studiów pierwszego stopnia - wiedzę z zakresu nauk chemicznych oraz wykazuje biegłość w wybranej specjalności. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na rozwiązywanie proble...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia chemia i stopnia stacjonarne

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia lekarski

Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko- Dentystycznym w Zabrzu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Nowa matura Przyjęcia odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu maturalnego z biologii i chemii w zakresie rozszerzonym. Stara matura Przyjęcia odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z ujednoliconego...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia lekarski

Wydział Lekarski
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Nowa matura Przyjęcia odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu maturalnego z biologii i chemii w zakresie rozszerzonym. Stara matura Przyjęcia odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z ujednoliconego...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia lekarski

Wydział Lekarski
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Nowa matura Przyjęcia kandydatów odbywać się będą na podstawie wyników egzaminu maturalnego w zakresie rozszerzonym z biologii i chemii spośród kandydatów, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia stacjonarne na kierunek lekarski na rok akademicki 2010/2011 w wyższych uczel...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia lekarski

Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko- Dentystycznym w Zabrzu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Nowa matura Przyjęcia kandydatów odbywać się będą na podstawie wyników egzaminu maturalnego w zakresie rozszerzonym z biologii i chemii spośród kandydatów, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia stacjonarne na kierunek lekarski na rok akademicki 2010/2011 w wyższych uczel...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia lekarsko-dentystyczny

Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko- Dentystycznym w Zabrzu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Studia trwają 10 semestrów i są realizowane w zakresie przedmiotów teoretycznych, przedklinicznych i klinicznych. Plan studiów przewiduje również praktyki zawodowe w okresie wakacyjnym. Program nauczania zgodny jest z obowiązującymi standardami kształcenia. Absolwent otrzymuje tytu...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia lekarsko-dentystyczny

Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko- Dentystycznym w Zabrzu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Studia trwają 10 semestrów i są realizowane w zakresie przedmiotów teoretycznych, przedklinicznych i klinicznych. Plan studiów przewiduje również praktyki zawodowe w okresie wakacyjnym. Program nauczania zgodny jest z obowiązującymi standardami kształcenia. Absolwent otrzymuje ty...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia farmacja

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Absolwent kierunku farmacja uzyskuje tytuł zawodowy magister farmacji i może być zatrudniony w aptece, firmie farmaceutycznej, w laboratorium analitycznym oraz innych placówkach ochrony zdrowia, po spełnieniu dodatkowych wymagań, określonych odrębnymi przepisami, a także w jednostk...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia farmacja

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Absolwent kierunku farmacja uzyskuje tytuł zawodowy magister farmacji i może być zatrudniony w aptece, firmie farmaceutycznej, w laboratorium analitycznym oraz innych placówkach ochrony zdrowia, po spełnieniu dodatkowych wymagań, określonych odrębnymi przepisami, a także w jednostk...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia analityka medyczna

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Absolwent kierunku analityka medyczna uzyskuje tytuł zawodowy magister i po uzyskaniu prawa samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej, w myśl Ustawy o Diagnostyce Laboratoryjnej, może być zatrudniony w medycznym laboratorium diagnostycznym, będącym publicznym l...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia biotechnologia

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kierunek prowadzony w trybie studiów I stopnia, studiów II stopnia (I rok) oraz jednolitych studiów magisterskich (V rok), na którym obecnie studiuje 197 osób, Nowa matura Przyjęcia odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu maturalnego...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia kosmetologia

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Absolwent kierunku kosmetologia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata, w przypadku ukończenia studiów I stopnia lub tytuł zawodowy magister w przypadku ukończenia studiów II stopnia. Absolwent tego kierunku może być zatrudniony w gabinecie kosmetycznym, w firmie kosmetycznej lub w prz...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia kosmetologia

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Absolwent kierunku kosmetologia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata, w przypadku ukończenia studiów I stopnia lub tytuł zawodowy magister w przypadku ukończenia studiów II stopnia. Absolwent tego kierunku może być zatrudniony w gabinecie kosmetycznym, w firmie kosmetycznej lub w prz...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia biotechnologia

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Politechnika Śląska w Gliwicach

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia makrokierunek - technologia i inżynieria chemiczna

Wydział Chemiczny
Politechnika Śląska w Gliwicach

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia biotechnologia

Wydział Chemiczny
Politechnika Śląska w Gliwicach

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...