Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 127 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Logg

Studia chemia

Wydział Chemii
Uniwersytet Łódzki

Studia na kierunku chemia dają możliwość zatrudnienia w różnych dziedzinach przemysłu, w których działają laboratoria chemiczne i komputerowe, instytutach naukowych, laboratoriach medycznych, placówkach kontrolno-pomiarowych oraz w rozlicznych jednostkach pracujących na rzecz ochro...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
matematyka biologia chemia fizyka informatyka
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
jezyk obcy

Reklamy Google

Logo%20ch%20pl

Studiuj ten kierunek

Studia chemia

Wydział Chemiczny
Politechnika Łódzka

Sylwetka absolwenta Absolwent studiów inżynierskich I stopnia posiada umiejętność posługiwania się podstawową wiedzę oraz literaturą fachową z zakresu nauk chemicznych i technicznych, chemicznych procesów technologicznych oraz ochrony środowiska. Posiada także wiedzę w dziedzini...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
matematyka jezyk obcy
Przedmioty opcjonalne:
chemia fizyka

Logg

Studiuj ten kierunek

Studia chemia

Wydział Chemii
Uniwersytet Łódzki

Studia na kierunku chemia dają możliwość zatrudnienia w różnych dziedzinach przemysłu, w których działają laboratoria chemiczne i komputerowe, instytutach naukowych, laboratoriach medycznych, placówkach kontrolno-pomiarowych oraz w rozlicznych jednostkach pracujących na rzecz ochro...

Uni-lodz-pl

Studiuj ten kierunek

Studia mikrobiologia - k. unikatowy

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Łódzki

Mikrobiologia jest uprawiana na Uniwersytecie Łódzkim, jako dyscyplina naukowa i dydaktyczna kształcąca mikrobiologów od momentu założenia Zakładu Bakteriologii przez prof. dr hab. czł. rzecz. PAN Bernarda Zabłockiego tj. od 1945 r. Kształcenie studentów w zakresie Mikrobiologii od...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
matematyka biologia chemia fizyka angielski
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka angielski
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia

Uni-lodz-pl

Studiuj ten kierunek

Studia biologia

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Łódzki

Kształcenie studentów na kierunku BIOLOGIA jest prowadzone w ramach trzyletnich studiów pierwszego stopnia – licencjackich (nabór od roku akademickiego 2007/2008) z możliwością kontynuowania nauki w ramach dwuletnich studiów uzupełniających drugiego stopnia – magisterskich (nabór o...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia
Przedmioty opcjonalne:
matematyka biologia chemia fizyka angielski
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka angielski

Uni-lodz-pl

Studiuj ten kierunek

Studia biotechnologia

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Łódzki

Kształcenie studentów w zakresie Biotechnologii było prowadzone dotychczas jako specjalność na kierunku Biologicznym. Od roku akademickiego 2006/2007 w miejsce dotychczasowej specjalności został utworzony kierunek Biotechnologia. Kształcenie studentów na kierunku Biotechnologia je...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka angielski
Przedmioty opcjonalne:
matematyka biologia chemia fizyka angielski

Ipip%20pl

Studiuj ten kierunek

Studia papiernictwo i poligrafia

Instytut Papiernictwa i Poligrafii
Politechnika Łódzka

Sylwetka absolwenta Absolwent kierunku Papiernictwo i Poligrafia jest przygotowany do wykonywania pracy zawodowej w przemyśle papierniczym i poligraficznym na stanowiskach inżynierskich, w zakresie obsługi maszyn i procesów technologicznych, współdziałania ze służbami pomocniczy...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
matematyka jezyk obcy
Przedmioty opcjonalne:
chemia fizyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia gospodarka przestrzenna

Kolegium Gospodarki Przestrzennej
Politechnika Łódzka

Gospodarka Przestrzenna prowadzona będzie na 3,5 letnich studiach I stopnia inżynierskich. Kształcenie będzie interdyscyplinarne, bowiem łączyć będzie wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno – gospodarczego oraz wiedzę ekonomiczną, przyrodniczą, społeczną i ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
chemia fizyka
Przedmioty opcjonalne:
matematyka jezyk obcy

A

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Politechnika Łódzka

Cele kształcenia Główne cele kształcenia to wyposażenie absolwenta w zasób wiedzy podstawowej i kierunkowej, umożliwiający mu elastyczne dostosowanie do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku oraz zatrudnienie w obszarze zintegrowanej Europy. Absolwenci są przygotowani do w...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
chemia fizyka
Przedmioty opcjonalne:
matematyka jezyk obcy

A

Studiuj ten kierunek

Studia makrokierunek - inżynieria architektoniczna ( j.ang)

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Politechnika Łódzka

Studia prowadzone w języku angielskim - Architecture engineering Sylwetka absolwenta Absolwent studiów I stopnia na makrokierunku Inżynieria Architektoniczna otrzymuje tytuł inżyniera. Jest przygotowany do podjęcia działalności zawodowej w charakterze pracownika pomocniczego ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
matematyka jezyk obcy
Przedmioty opcjonalne:
chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
* jezyk obcy

A

Studiuj ten kierunek

Studia inżynieria środowiska

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Politechnika Łódzka

Sylwetka absolwenta Absolwent 3,5-letnich stacjonarnych studiów kierunku Inżynieria Środowiska otrzymuje dyplom inżyniera (inż.). Uzyskuje wiedzę z zakresu podstaw nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych na poziomie uniwersyteckim oraz wiedzę zawodową w zakresie inżynier...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
chemia fizyka
Przedmioty opcjonalne:
matematyka jezyk obcy

A

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo, sieradz

Wydzial Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska - ZOD
Politechnika Łódzka

Studia trwają 4,5 roku, zajęcia odbywają się w soboty i niedziele Cele kształcenia Główne cele kształcenia to wyposażenie absolwenta w zasób wiedzy podstawowej i kierunkowej, umożliwiający mu elastyczne dostosowanie do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku oraz zatrudni...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
matematyka jezyk obcy
Przedmioty opcjonalne:
chemia fizyka

Logo%20ch%20pl

Studiuj ten kierunek

Studia inżynieria materiałowa

Wydział Chemiczny
Politechnika Łódzka

Sylwetka absolwenta Inżynieria materiałowa jest interdyscyplinarnym kierunkiem studiów. Program tego kierunku pozwoli uzyskać podstawową wiedzę na temat różnych klas materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych oraz umiejętność ulepszania, wykorzystania i projektowania materiałów...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
matematyka jezyk obcy
Przedmioty opcjonalne:
chemia fizyka

Logo%20ch%20pl

Studiuj ten kierunek

Studia technologia chemiczna

Wydział Chemiczny
Politechnika Łódzka

Sylwetka absolwenta Absolwent studiów I stopnia przygotowany jest do pracy w zakresie szeroko rozumianej technologii chemicznej. Posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk chemicznych i technicznych, chemicznych procesów technologicznych oraz ochrony środowiska. Posiada umiejętnoś...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
matematyka jezyk obcy
Przedmioty opcjonalne:
chemia fizyka

Logo%20ch%20pl

Studiuj ten kierunek

Studia makrokierunek - nanotechnologia

Wydział Chemiczny
Politechnika Łódzka

Sylwetka absolwenta Absolwenci studiów inżynierskich posiadają dobra znajomość fizyki, chemii i informatyki oraz nauki o materiałach (inżynierii materiałowej) ze szczególnym uwzględnieniem i nanomateriałów polimerowych, przy czym program ich kształcenia uwzględnia wykorzystanie ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
matematyka jezyk obcy
Przedmioty opcjonalne:
chemia fizyka

B

Studiuj ten kierunek

Studia elektronika i telekomunikacja

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Politechnika Łódzka

Cele kształcenia Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku "Elektronika i telekomunikacja" posiada wiedzę podstawową i specjalistyczną z zakresu współczesnej elektroniki i telekomunikacji oraz informatyki a także podstawową wiedzę z zakresu organizacji pracy zespołowej. Uz...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
chemia fizyka
Przedmioty opcjonalne:
matematyka jezyk obcy

B

Studiuj ten kierunek

Studia inżynieria bezpieczeństwa pracy - k. unikatowy

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Politechnika Łódzka

Cele kształcenia Podstawowym celem kształcenia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy jest przygotowanie przyszłego inżyniera do pracy zawodowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Absolwent studiów inżynierskich kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy powinien po...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
chemia fizyka
Przedmioty opcjonalne:
matematyka jezyk obcy

B

Studiuj ten kierunek

Studia elektrotechnika

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Politechnika Łódzka

Sylwetka absolwenta Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Elektrotechnika otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Posiada umiejętności korzystania z nabytej wiedzy, komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, w tym kierowania...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
chemia fizyka
Przedmioty opcjonalne:
matematyka jezyk obcy

B

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Politechnika Łódzka

Cele kształcenia Podstawowymi kwalifikacjami absolwenta studiów pierwszego stopnia kierunku Informatyka są umiejętności abstrakcyjnego myślenia, ścisłego i formalnego opisu zjawisk oraz twórcze i pragmatyczne podejście do rozwiązywania zadań zawodowych typowych dla informatyka. ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
chemia fizyka
Przedmioty opcjonalne:
matematyka jezyk obcy

B

Studiuj ten kierunek

Studia automatyka i robotyka

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Politechnika Łódzka

Cele kształcenia Absolwent studiów I stopnia kierunku Automatyka i Robotyka jest przygotowany do podjęcia pracy związanej z eksploatacją urządzeń automatyki i robotyki w charakterze wykonawcy na stanowiskach związanych z: - utrzymywaniem ruchu systemów automatyki oraz zroboty...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
chemia fizyka
Przedmioty opcjonalne:
matematyka jezyk obcy

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...