Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 116 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Chem

Studia chemia

Wydział Chemii
Uniwersytet Wrocławski

Specjalności: - chemia podstawowa, - chemia środowiska, - informatyka chemiczna, - chemia biologiczna. Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu chemii, opartą na podstawach nauk ścisłych (matematyka, fizyka), przyrodniczych (biologia) i humanistycznych (ele...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
matematyka biologia chemia fizyka
Przedmioty opcjonalne:
język nowożytny
Przedmioty opcjonalne:
wos historia geografia informatyka

Pwr_chem

Studiuj ten kierunek

Studia chemia

Wydział Chemiczny
Politechnika Wrocławska

Współczesna chemia jest przede wszystkim nauką eksperymentalną, której podstawę stanowią reakcje chemiczne prowadzone w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych. Ważnym zagadnieniem chemii jest badanie substancji i ich przemian jakościowych. Współczesna chemia stara się wyjaśniać m...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski jezyk obcy
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka

Chem

Studiuj ten kierunek

Studia chemia

Wydział Chemii
Uniwersytet Wrocławski

Specjalności: - chemia podstawowa, - chemia środowiska, - informatyka chemiczna, - chemia biologiczna. Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu chemii, opartą na podstawach nauk ścisłych (matematyka, fizyka), przyrodniczych (biologia) i humanistycznych (ele...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
wos historia geografia informatyka
Przedmioty opcjonalne:
język nowożytny
Przedmioty opcjonalne:
matematyka biologia chemia fizyka

Logo_wmw

Studiuj ten kierunek

Studia weterynaria

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Współczesna medycyna weterynaryjna stanowi zespół nauk powiązanych z naukami rolniczymi. Liczne zadania nauki i praktyki weterynaryjnej sprowadzają się do dwóch głównych celów: zachowania zdrowia i maksymalnej zdolności produkcyjnej zwierząt gospodarskich oraz ochrony zdrowia człow...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Logo_wmw

Studiuj ten kierunek

Studia weterynaria

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Współczesna medycyna weterynaryjna stanowi zespół nauk powiązanych z naukami rolniczymi. Liczne zadania nauki i praktyki weterynaryjnej sprowadzają się do dwóch głównych celów: zachowania zdrowia i maksymalnej zdolności produkcyjnej zwierząt gospodarskich oraz ochrony zdrowia człow...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia farmacja

Wydział Farmaceutyczny z oddziałem Analityki Medycznej
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Oprócz ćwiczeń, seminariów i wykładów studenci indywidualnie wybierają przedmioty fakultatywne. Na IV i V roku studenci są kształceni w bloku przedmiotów fakultatywnych farmacji przemysłowej. Rozszerzamy także edukację o farmakologię kliniczną i opiekę farmaceutyczną.

...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia farmacja

Wydział Farmaceutyczny z oddziałem Analityki Medycznej
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Oprócz ćwiczeń, seminariów i wykładów studenci indywidualnie wybierają przedmioty fakultatywne. Na IV i V roku studenci są kształceni w bloku przedmiotów fakultatywnych farmacji przemysłowej. Rozszerzamy także edukację o farmakologię kliniczną i opiekę farmaceutyczną.

...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia analityka medyczna

Wydział Farmaceutyczny z oddziałem Analityki Medycznej
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Student analityki medycznej uzyska podstawowa wiedzę z pogranicza nauk chemicznych, biologicznych i medycznych.

Celem studiów jest wyposażenie studenta w praktyczne umiejętności w zakresie laboratoryjnej diagnostyki biochemicznej, hematologicznej, mikrobiologicznej, immuno...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia analityka medyczna

Wydział Farmaceutyczny z oddziałem Analityki Medycznej
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Student analityki medycznej uzyska podstawowa wiedzę z pogranicza nauk chemicznych, biologicznych i medycznych.

Celem studiów jest wyposażenie studenta w praktyczne umiejętności w zakresie laboratoryjnej diagnostyki biochemicznej, hematologicznej, mikrobiologicznej, immuno...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia dietetyka

Wydział Nauk o Zdrowiu
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Student na kierunku dietetyka uzyska podstawową wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego.

Celem studiów jest wyposażenie studenta w praktyczne umiejętności planowania racjonalnego żywienia oraz planowania i przygotowywania diet zgodnie z obowiązującą klasyfik...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia dietetyka

Wydział Nauk o Zdrowiu
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Student na kierunku dietetyka uzyska podstawową wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego.

Celem studiów jest wyposażenie studenta w praktyczne umiejętności planowania racjonalnego żywienia oraz planowania i przygotowywania diet zgodnie z obowiązującą klasyfik...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia

Pwr_is

Studiuj ten kierunek

Studia ochrona środowiska

Wydział Inżynierii Środowiska
Politechnika Wrocławska

Charakterystycznym profilem kształcenia na tym kierunku studiów jest poznanie i rozwiązywanie problemów: • technologii w inżynierii i ochronie środowiska • polityki ekologicznej ochrony atmosfery, wód i gleby • biotechnologii środowiska i mikrobiologii technicznej – oczysz...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka

Logo

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Wydział Fizjoterapii
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Postępowanie kwalifikacyjne I STOPIEŃ - Warunkiem przyjęcia jest odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej, sporzą­dzo­nej po zakończeniu całego postępowania kwalifikacyjnego, obejmującego weryfikację złożonych (wymaganych) dokumentów oraz: - ocenę poziomu wiedzy kan...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia lekarski

Wydział Lekarski
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Student na kierunku lekarskim uzyska podstawowa wiedzę z zakresu dyscyplin nauk medycznych oraz dyscyplin klinicznych. Celem studiów jest wyposażenie studenta w praktyczne umiejętności stawiania i rozwiązywania problemów zdrowotnych w procesie leczenia pacjenta.

Zakres w...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia fizyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia lekarski

Wydział Lekarski
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Student na kierunku lekarskim uzyska podstawowa wiedzę z zakresu dyscyplin nauk medycznych oraz dyscyplin klinicznych. Celem studiów jest wyposażenie studenta w praktyczne umiejętności stawiania i rozwiązywania problemów zdrowotnych w procesie leczenia pacjenta.

Zakres w...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia fizyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia lekarsko - stomatologiczny

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Zajęcia odbywają się w formie: wykładów, ćwiczeń i seminariów, zajęcia praktyczne prowadzone są na terenie klinik i placówek medycznych. Program studiów na pierwszym roku jest bardzo zbliżony do programu wydziału lekarskiego. Wspólne przedmioty to m.in.: anatomia, biologia, pierws...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia fizyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia lekarsko- stomatologiczny

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Zajęcia odbywają się w formie: wykładów, ćwiczeń i seminariów, zajęcia praktyczne prowadzone są na terenie klinik i placówek medycznych. Program studiów na pierwszym roku jest bardzo zbliżony do programu wydziału lekarskiego. Wspólne przedmioty to m.in.: anatomia, biologia, pierwsz...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia fizyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ratownictwo medyczne

Wydział Nauk o Zdrowiu
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Celem studiów jest kształcenie obejmujące wiedzę ogólną z zakresu nauk społecznych oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu nauk medycznych, medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłych u dorosłych i dzieci, niezależnie od ich przyczyny.

Zakres umiejętności...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Wydział Nauk o Zdrowiu
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Student fizjoterapii uzyska wiedzę z zakresu medycyny rehabilitacyjnej, w szczególności kinezyterapii, fizykoterapii, diagnostyki funkcjonalnej i programowania rehabilitacji.

Celem studiów jest wyposażenie studenta w praktyczne umiejętności wykonywania zabiegów fizykoterap...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Wydział Nauk o Zdrowiu
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Student fizjoterapii uzyska wiedzę z zakresu medycyny rehabilitacyjnej, w szczególności kinezyterapii, fizykoterapii, diagnostyki funkcjonalnej i programowania rehabilitacji.

Celem studiów jest wyposażenie studenta w praktyczne umiejętności wykonywania zabiegów fizykoterap...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...