Co warto studiować, a kiedy studiowanie jest sztuką dla sztuki?Maturzyści coraz częściej starają się, wybierając kierunek studiów, dopasować do obecnego zapotrzebowania na rynku pracy. Coraz większą popularnością cieszą się studia egzotyczne takie jak np. japonistyka czy kierunki techniczne.

Prof. Zbigniew Dworecki z warszawskiej SGH twierdzi, że wiele szkół wyższych nie nadąża za zmianami w potrzebach obecnego rynku pracy i kształci podobnie, „jak niektóre armie - do wojen, które już się rozegrały".

Z badań preferencji dotyczących wyboru uczelni, przeprowadzonych przez NESCAFE 3in1, wynika, że młodzi ludzie wybierając uczelnie także kierują się kryterium szybkiego znalezienia dobrej pracy po studiach. Stąd też chętnie wybierają uczelnie techniczne, a także wysoko cenią szkoły artystyczne. Z tych powodów w rankingu zwyciężyła Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, a zaraz za nią najczęściej wybieraną jest Wojskowa Akademia Techniczna. Kolejne miejsca zajmują Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski. Liczy się więc nie tylko wybrany kierunek studiów, ale także prestiż samej uczelni.

Popularność modnych kierunków tj. prawo, zarządzanie, budownictwo czy filologia angielska powoli spada. Przykładem może być prestiżowa Katedra Prawa UJ, gdzie na jedno miejsce jest obecnie dwóch kandydatów, a na studia geodezji i kartografii na Politechnice Wrocławskiej jest ich już 7.

Same uczelnie zaczęły rozszerzać ofertę edukacyjną, pozwalając młodym ludziom wybierać nowe kierunki takie jak bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierunek ten daje szeroką wiedzę z zakresu nauk społecznych, prawnych oraz wojskowych, która przygotuje do pracy m.in. w administracji publicznej, organizacjach cywilnych i mundurowych funkcjonujących w systemie bezpieczeństwa państwa czy w zespołach reagowania kryzysowego.

Kolejne ciekawe kierunki to sinologia na UW czy japonistyka na UJ, które są odpowiedzią na zapotrzebowanie na rynku pracy na ekspertów znających niepopularne języki obce.

Coraz głośniejsza dyskusje w sprawach związanych z bezpieczeństwem energetycznym czy gazem łupkowym przyczyniają się do rosnącego zainteresowania takimi kierunkami jak energetyka czy inżynieria naftowa i gazownicza, wykładane na krakowskiej AGH.

Nawet młodzi ekonomiści nie wybierają już klasycznego marketingu i zarządzania. W warszawskiej SGH popularne są dwie anglojęzyczne specjalności: zarządzanie projektami oraz przedsiębiorczość.

Przyszli inżynierowie łączą w swoich wyborach coś z klasyki i nowoczesnych technologii, co obrazuje jednoczesne duże zainteresowanie klasyczną technologią chemiczną jak i lotnictwem i kosmonautyką na Politechnice Rzeszowskiej.

Oblegane są także kierunki medialne, wśród których zainteresowaniem cieszą się nie tylko specjalność dziennikarstwo, ale także organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej.

Przybieranie na popularności nowych kierunków świadczy o tym, że młodzi ludzie chcą jak najlepiej sprostać wymaganiom stawianym przez obecny rynek pracy. Zmieniają się preferencje studentów, studia nie mają być sztuką dla sztuki, które dają dyplom oderwanych od rzeczywistości. Wybór dobrego kierunku studiów ma być gwarantem późniejszej satysfakcji zawodowej

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...